För att frigöra utrymme i cykelförråden är det åter dags för en cykelrensning.

Alla får inom kort en lapp i brevlådan och tillsammans med lappen får ni två stycken märkband per hushåll som ni ska märka era cyklar med. Rensningen kommer att ske den 8 maj 2019 och vi ber er därför att märka upp era cyklar senast den 6 maj 2019. Fäst markbandet synligt på styret. Finns det fler än två cyklar i ert hushåll, så kan fler märkband hämtas hos vicevärden. Endast bifogat märkband gäller.

De cyklar som saknar märkning den 8 maj kommer att förvaras hos föreningen i tre månader. Kontakta oss innan den 8 augusti 2019 om du saknar din cykel (054 18 49 71).

Arbetet med att byta fönster på terrassvåningarna är klart. Reaktionerna på de nya fönstren är positiva. Lägre buller utifrån och inget drag från fönstren. Orsaken till fönsterbytet är att monteringen av de gamla lämnade  lite övrigt att önska. På sina håll har det blåst ganska bra genom fönstren beroende på att tätningen, drevningen,  var slarvigt gjord. Samtidigt har fönstren skruvats fast i karmens bottensida vilket fått till följd att regnvatten kommit in i karmen och runnit genom skruvhålen och in i väggen. På sina ställen har det även runnit ner till våningen under. Styrelsen har nu beslutat att gå vidare med fönsterbytet vilket innebär att samtliga fönster och balkongdörrar byts ut under innevarande år. Arbetet startar i juni och avslutas i november. De nya fönstren är treglasfönster uppbyggda med en stomme av norrländsk fura med en aluminiumutsida. De är betydligt mer bullerdämpande än de nuvarande och tack vare en fackmannamässigt montering blir de täta och det blir inget drag. Det betyder i sin tur att det blir varmare inomhus.

Alla medlemmar kommer att kallas till informationsmöten i god tid innan arbetet startas. Mötena delas upp så att ett eller  två hus i taget kallas till information. Arbetet kan också följas i en särskild portal via datorn eller den smarta telefonen. De som saknar sådana får skriftlig information kontinuerligt. Arbetet startar med att fönsterföretaget, Mockfjärds, kommer och mäter alla fönster och samlar in kontaktuppgifter för medlemmarna. Fönstren beställs sedan från fabriken och monteringsarbetet startar sedan i juni. Fönsterbytet kommer inte att påverka den nuvarande avgiften för lägenheterna.

Är du intresserad av att ingå i föreningens valberedning?

Valberedningen är en grupp medlemmar i vår förening som har till uppgift att under året arbeta fram förslag till nya kandidater som är lämpliga att sitta i styrelsen. 

Deras uppdrag är att se till vi har en kompetent styrelse och komma med förslag på nya styrelsemedlemmar när någon avgår. Det är föreningsstämman som utser valberedningen. HSB erbjuder temaföreläsning för valberedare i bostadsrättsföreningar för den som önskar.

För mer information, kontakta:

Eva Andersson

Tel: 070-879 14 17

e-post: evamariannesepost@gmail.com

Styrelsen välkomnar nya grannar och medlemmar i föreningen:

Anders & Eva-Britt Stolpe, Tolvmansgatan 7

Anita Erhage, Tolvmansgatan 15

Kim Edqvist & Evelina Sandberg, Tolvmansgatan 19

Sanna Andersson, Tolvmansgatan 31

Anette Bengtsson, Tolvmansgatan 39

Felanmälan ska alltid i första hand göras till vår nya e-post felanmalan@brfhagaborg.se eller lämna ett meddelande på telefon 054 18 49 71
Vid akuta ärenden på helger eller efter kl.17, ring HSB Service på telefon 054 19 84 10. Samtalet kopplas då till Larmcentralen som i sin tur kontaktar HSB Jouren.

Tänk på att du som bostadsrättsinnehavare ansvarar för ett visst underhåll i din lägenhet. Detta regleras genom bostadsrättsföreningens stadgar som du hittar här på hemsidan (se Underhallsansvar_br.)

Vissa tjänster som du beställer och som du borde ha åtgärdat själv faktureras dig. Det kan gälla enklare stopp i avloppet som kan åtgärdas med till exempel en vaskrensare, byte av proppar, missljud i ventilationen som sitter över fönstren vilket kan bero på att filtret är dåligt rengjort med mera. Som bostadsrättshavare har du ett stort ansvar för att sköta lägenheten så att skador inte uppkommer.

Om det är något du funderar på, mejla styrelsen@brfhagaborg.se eller ring på vicevärdens telefontider tisdagar och torsdagar kl.15.00-17.00. Expedition är öppen första måndagen i varje månad, kl. 19-20

De som får sina fönster bytta på terrassvåningarna har fått  offerter från två markisfirmor. På den ena offerten står det Sola Markis som rubrik. Längre ner finns logotypen för Karlstad Solskydd. Rubriken är fel och offerten gäller Karlstad Solskydd.

I våra lägenheter sitter ventiler ovanför fönstren samtidigt som det sitter don som suger ut luft i köket och toaletten. För en kort tid sedan var en firma här och ställde in luftmängden som cirkulerar i lägenheten.  Mängden luft som sugs ut ur lägenheten måste också komma in någonstans och där har ventilerna ovanför fönstren sin givna roll. Om ventilerna stängs rubbas luftbalansen och luften in i lägenheten får då tas någon annanstans. Till exempel genom ett fönster som är otätt eller genom balkongdörren. Då kan det börja tjuta i ett fönster, i balkongdörren eller i luftdonet i köket. I några fall har den som bor i lägenheten ringt till HSB Service för att få hjälp mot tjutet. Det kostar en timmes arbete helt i onödan och den utgiften betalas inte av föreningen utan av bostadsrättshavaren. Felet är lätt avhjälpt genom att ventilerna ovanför fönstren öppnas.

Brf. Hagaborg håller sin årsstämma den 22 maj, 2019

Motioner som behandlas på årsstämman ska vara styrelsen till handa senast den 15 mars

Du kan skicka in dina motioner via e-post, styrelsen@brfhagaborg.se, eller lämna dem skriftligen i brevlådan vid vicevärdskontoret, Tolvmansgatan 5

Vi ser gärna att du använder denna mall för utförande av motion:

Motion mall (klicka för att ladda hem redigerbar wordfil)

Läs mer om motioner –> klicka här

Under 2018 gjordes 27 stycken lägenhetsöverlåtelser i vår förening

Styrelsen välkomnar nya grannar och medlemmar i föreningen:

Mats Wilhelmsson och Eva Lotta Jansson, Tolvmansgatan 39

Christian och Jeanette Augustsson, Tolvmansgatan 35

Den gamla förskolan på Hagaborg ska rivas och istället byggs två nya bostadshus plus en ny förskola. Hur det kommer att se ut går att se på: Karlstad.se/akaren. Det kommer också att hållas ett möte om nybygget 11 februari klockan 18.00 i Karlstadsrummet på Karlstads Bibliotek dit alla är välkomna. De som bor i våra hus närmast förskolan har fått ett brev om detta i sin brevlåda.

Föreningen byter för närvarande fönster och balkongdörrar på terrassvåningarna. Flera medlemmar har frågat vad vi gör av de gamla fönstren. Styrelsen har därför beslutat att de medlemmar som vill ha fönster fritt kan hämta på upplaget mellan hus 1 och 3. Fönstren kan bland annat användas till att bygga växthus eller att sätta in i sommarstugan etc. De minsta fönstren passar till exempel i en bastu.

Fönsterbytena på våra terrassvåningar har startat igen efter juluppehållet.

Arbetet ska vara klart vecka 15. Fönstren byts ut i den här ordningen

Vecka 3. (14 – 18 januari): Hus 7

Vecka 4. (21 – 25 januari): Hus 13

Vecka 5. (28 januari – 1 februari): Hus 1

Vecka 6. (4 – 8 februari): Hus 29

Vecka 7. (11 – 15 februari): Hus 23

Vecka 8. (18 – 22 februari): Hus 17

Vecka 9. (25 februari – 1 mars): Hus 19

Vecka 10. (4 – 8 mars): Hus 25

Vecka 11. (11 – 15 mars): Hus 31

Vecka 12. (18 – 22 mars): Hus 33

Vecka 13. (25 – 29 jan mars): Hus 35

Vecka 14. (1 – 5 april): Hus 37

Vecka 15. (8 – 12 april): Hus 39

Styrelsen har beslutat att från årsskiftet ta ut en avgift om 200 kronor per styck för extranycklar till lägenhetslåsen.

Slipper vi betala elen? Det har många frågat sig efter att de nya avierna för avgifterna skickats ut. Men tyvärr, så är det inte. Även i fortsättningen ska elen betalas men det blir lite förändringar. Tidigare har avläsningen av elen skett en gång per år och så sker även i år. Under 2019 ska elen däremot avläsas varje månad. Avläsningen skickas elektroniskt in till HSBs ekonomiavdelning och så förs uppgifterna in automatiskt på våra avgiftsavier. Tidigare har det här skett manuellt och det har kostat föreningen en slant. I april 2019 får alla betala för avräkningen för hela 2018 plus den el som förbrukats i januari. Elen som förbrukats i februari kommer på maj månads avi och så vidare. Att det blir en förskjutning beror på att avierna skickas ut var tredje månad.

Verkar det oklart? Mejla dina frågor på: styrelsen@brfhagaborg.se  

Styrelsen har fastställt budgeten för 2019.

Årsavgiften kommer att vara oförändrad nästa år. Det gäller även hyrorna för garage och p-platser.

Några större investeringar sker under 2019. Ett arbete som redan påbörjats är bytet av fönster och balkongdörrar på terrasslägenheterna. Det betyder att vi förhoppningsvis slipper fler vattenläckage från fönstren. Det kommer också att ske en stickprovskontroll på övriga fönster eftersom det kommit klagomål på dåligt tätade fönster. Värmesystemet i hus nr 33 har byggts om och en utvärdering ska göras om det blev bra och resultatet av utvärderingen får avgöra om vi ska gå vidare med andra hus där det varit problem med värmen.

Vårt garage (skyddsrum) börjar se lite skabbigt ut. Tätskiktet uppe på garagetaket behöver åtgärdas. Antingen får hela toppskiktet på garaget tas bort och läggas om på nytt eller så kan det räcka med att skarvarna mellan garagesektionerna åtgärdas. Garaget är uppdelat i tre block och det har börjat läcka i skarvarna mellan blocken. Dessutom riskerar det att läcka vatten mellan asfaltbeläggningen och betongkonstruktionen. Dessutom håller målarfärgen på garaget på att släppa och därför behöver hela garaget blästras rent från all målarfärg och sedan målas om med en ny tålig färg.

Bredvid garaget står ett cykelförråd (mot norr) och det byggs ut under året. Flera som har motorcyklar har efterlyst garageplatser och därför har ett förslag tagits fram på att bygga ut det nuvarande cykelförrådet så att vi får plats med åtta motorcyklar.

Bredvid cykelförrådet finns idag en liten lekplats. Nu finns ett förslag att rusta upp lekplatsen med ny och roligare utrustning och sätta ut bänkar och bord så att man kan sitta och umgås. Ett första förslag över området ska tas fram och sedan är tanken att så många som möjligt ska få tycka till om planerna. Speciellt viktigt är det att områdets yngre får tycka till. De två lekplatser som idag finns utanför hus nr 13 och hus nr 25 föreslås ska tas bort. Lekutrustningen har sett sina bästa dagar och det har ansetts bättre att lägga pengarna på att rusta upp den nya lekplatsen. Där lekplatsen utanför hus nr 13 ligger idag finns förslag på att anlägga odlingsplatser för medlemmarna. Att man placerar ut så kallade pallkragar, fyller med jord och sedan får man odla sina egna grönsaker.

Cykelförråd hus nr 9, 11, 13 och 15 ska rustas upp och få ny träpanel och målas om. Ett arbete pågår också för att se hur man kan få bättre ordning i cykelförråden.