Under vecka 29 startar arbetet med att plantera en häck längs gång- och cykelvägen, Rådmansgatan. Häcken blir 160 meter lång, startar vid den befintliga häcken vid 39:an och går ner till cykelförrådet 33-31

Styrelsen välkomnar nya grannar och medlemmar i föreningen:

Torbjörn Olsson, Tolvmansgatan 33

Jan Andersson, Tolvmansgatan 35

Carin Rehnström, Tolvmansgatan 11

Niklas Hjalmarsson och Julia Lindahl , Tolvmansgatan 25

Stig och Lena Eråker, Tolvmansgatan 25

Daniel Sundberg, Tolvmansgatan 1

Eva Johansson, Tolvmansgatan 17

Malin Persson och Amanda Johansson, Tolvmansgatan 1

Daniel Ahlbäck, Tolvmansgatan 19

Veronica och Erik Nilsson, Tolvmansgatan 23

Kommunen har satt upp lappar om att vattnet kommer att stängas av mellan 04-07 imorgon onsdag. Samma sak gäller då som idag. När vattnet släpps på igen kan det bli missfärgat. Det är inget farligt men man ska inte sätta på tvättmaskinen så länge det är missfärgat. Observera att det är kommunen som har hand om vattenavstängningen. Det är alltså ingen idé att ringa vicevärden utan alla eventuella frågor besvaras av Karlstads kommun.

Ni som är oroliga över vattnet. Så här skriver kommunen: Det är inga problem med att använda vattnet för matlagning. Vattnet är inte farligt på något sätt, vi rekommenderar dock att inte tvätta kläder i vattnet medans det är brunt då det kan leda till missfärgningar. Spola gärna i vattenkranen ett tag så kommer det bruna troligtvis att försvinna snart också

Garage 45, det i mitten ska preliminärt vara klart fredag 3 juli. Ni som berörs kommer att få en lapp om att ni kan flytta tillbaka och vid vilken tid det kan ske. Sedan återstår garage 43. Här startar jobbet måndag 29 juni, alltså några dagar innan garage 45 blir klart. Ni som står i det garaget och som står utanför på de närmaste p-platserna får också lappar i brevlådan hur flytten av bilar ska gå till. Garage 43 beräknas vara klart fredag 28 juli. Sedan återstår det bara att köra bort bodar, containrar och annat som använts och sist kommer gruset på den tillfälliga parkeringen att forslas bort. Hittills har arbetet gått bra och allt ska vara klart tidigare än beräknat vilket var i mitten av september. Om inga allvarliga fel finns i garage 43 blir det också billigare än kalkylerat.

Byggfirman som bygger om våra garage meddelar att de lämnar tillbaka p-platserna ovanför samt utanför garage 45 på fredag 26 juni kl 16.00. För säkerhets skulle lämnar vi lappar i era brevlådor. Inne i garaget återstår lite arbete så ni som står där får vänta lite. På måndag 29 juni klockan 7 startar arbetet med garage 43 så då blir ni som står inne i garaget, ovanpå och utanför husvilla några veckor. Även ni får lappar i brevlådan.

Kan meddela att cykelpumpen är lagad. Ni som använder den, var noga med att hänga upp handtaget i klykan som är avsedd för det. Då håller grejerna längre.

Arbetet med ombyggnaden av garage 47 är klart, åtminstone så att det nu går att flytta tillbaka bilen. Det som återstår är installation av en värmepump som ska ersätta den elektriska fläkt som värmde upp garaget. Pumpen kommer att sitta i bakre delen av garaget och sedan dras rör i taket som fördelar luften. En värmepump är betydligt mer effektiv och mer energi­snål. Tidigare var det flera som ställt upp hyllor med mera mot väggarna men det blir inte tillåtet längre. Orsaken är att vi ska förbereda för att sätta upp laddboxar på väggarna för elbilar. Utvecklingen för elbilarna går fort och de blir allt mer vanliga och när staten betalar halva kostnaden passar vi på. Det kommer heller inte att vara tillåtet att förvara brandfarliga saker i garaget. Hit räknas däck, oljedunkar, T-sprit, koncentrerad spolarvätska och annat som kan brinna. Allt sådant får man förvara på något annat ställe.

Arbetet med garage 47 närmar sig slutet. Om inget oförutsett inträffar ska arbetet vara klart 5 juni. Ni som har plats i garaget får en lapp i brevlådan med uppgift när ni kan flytta in igen. I 45:ans garage är träullsskivorna i taket borta och skadorna visar sig vara mindre än befarat. Så här långt kan vi hoppas på att det blir lite billigare än vad vi trodde från början. Men då återstår 43:ans garage som vi inte vet något om.

Det är någon som tvättar i 27:an som inte riktigt behärskar tekniken med tvättmaskinen. När man väl satt på tvättmaskinen måste den gå tills tvättprogrammet är klart. Det går inte att avbryta mitt i för då går det inte att öppna luckan till tvättmaskinen. Häromdagen var det någon som gjorde just så och fick inte upp luckan. För att få ut tvätten använde personen i fråga en skruvmejsel och bröt upp luckan. Det var inte så begåvat gjort. Klarar ni inte av att tvätta i maskinerna be då någon om hjälp. Den som nästa gång använder våld och bryter upp luckan eller annars förstör kommer att stängas av från tvättstugorna.

Den som vill ställa upp entrédörren och använder träklossen får inte sätta den längst in mot gångjärnen. Träklossen måste kilas in längst ut, annars förstörs gångjärnen. Det här har hänt i 29:an vilket fick till följd att dörren blev skev och sedan gick den inte ordentligt i lås.

Information från Björn Hallin/Styrelsen:

Som alla märkt har autogirot inte fungerat. Efter ett stort arbete har vi nu kunnat reda ut varför det inte fungerat. I månadsskiftet mars/april tog föreningen över ekonomin från HSB Värmland vilket gjorde att vi sparade stora belopp. Inför skiftet gjordes allt klart med vår bank som, vad de sa, bara skulle trycka på en knapp så skulle allt fungera. Den 11 mars hade vi kontakt med banken då någon hörde av sig angående att deras autogirodragning inte fungerat. Banken meddelade att det inte var några problem. Sedan har allt fler hört av sig angående autogirot och både Eva Johansson, som sköter ekonomin samt undertecknad har haft upprepade samtal med banken och bollats runt mellan flera olika personer runt om i Sverige och utlovats att allt skulle ordna sig. Nu har det visat sig att filen som banken skickar till autogirot var defekt för maj månad och för alla som har autogiro skulle avgiften ha dragits senast den sista april. Det skickas alltså en fil för varje månad med betaluppgifter. Eftersom det inte drogs några pengar före sista april har inbetalningen för maj via autogirot fallit bort ur systemet. Banken trodde att det skulle ordna sig ändå men det gjorde det inte.

Detta betyder att ni alla som har autogiro måste betala avgiften för maj månad manuellt. Förhoppningsvis har ni avierna kvar. Betala in beloppet för maj månad (OBS maj) och ange på betalningen vad ni heter. De som inte har avierna kvar skickar ett mejl till: styrelsen@brfhagaborg.se Det är bara avgiften för maj månad som strular. Avgiften för juni månad kommer att dras på vanligt sätt i slutet av maj. Efter allt strul har frågan om föreningen ska byta bank kommit upp och det ska diskuteras på kommande styrelsemöte. Ingen behöver oroa sig för straffavgifter eller något annat obehagligt.

Ni som inte har autogiro berörs inte alls. I övrigt har det fungerat bra efter att vi tog över ekonomin och det stora glädjeämnet är ju de stora belopp som vi spar och som vi kan använda till annat.

Vi kommer att ha en container för trädgårdsavfall uppställd vid Tolvmansgatan 1. Den står på plats från fredag 8 maj till söndag 10 maj. Observera att ni bara kan slänga trädgårdsavfall utan förpackning/säckar/påsar. Avfallet töms direkt i containern.

Många har väntat på att rörmokarna ska komma och byta ventiler på elementen. Den väntan kommer att bli lite lite längre. I dagens Coronaläge har vi bestämt att det inte är lämpligt att folk springer runt i lägenheterna. Vi avvaktar därför och ser vad som händer framöver.

Ibland kan man behöva ett parkeringstillstånd för att stå en lite längre stund på området. Det kan vara att det kommer en hantverkare som behöver ha nära till bilen för att hämta verktyg och material eller att man flyttar till eller ifrån lägenheten och lastar saker. Parkeringstillstånden delas ut av vicevärden. Den som vill ha ett tillstånd måste ha en viss framförhållning. Det går inte att ringa på vicevärdens privata telefon på kvällen för att begära ett tillstånd till morgonen efter. Respektera även helger och helgaftnar som firas av vicevärden på samma sätt som alla andra. Bokar ni en hantverkare, som inte lär komma med några timmars varsel, boka samtidigt ett parkeringstillstånd. Samma sak om ni flyttar. Inte heller det lär komma plötsligt.

Det kommer ett par nya dörrar till området. Cykelförrådet 23-25 får en ny ståldörr. Den som sitter där nu har gjort sitt, framför allt är det dörrkarmen som man varit och brutit i upprepade gånger men även dörren har tagit skada. Det kanske gör att intresset att bryta sig in i förrådet minskar. Även på 27:an byts dörren ut eftersom den länge varit dålig och stundtals svår att stänga. Dörren är helt enkelt sned och det är en centimeterstor glipa uppe till höger på dörren. Så har det nog varit länge och någon har varit och karvat ut i tröskeln så att den sneda dörren skulle kunna öppnas och stängas. Dessutom kommer utelamporna som sitter på det nyligen ombyggda cykel- och motorcykelgaraget att bytas ut.


En ny dörr är även beställd till cykelförrådet 17-19. Det blir en likadan ståldörr som installeras på cykelförrådet 23-25. Det är lite leveranstid men inom 14 dagar ska dörrarna vara på plats. De nuvarande med tillhörande karm har sett sina bästa dagar på bägge cykelförråden.

Föreningen har ett avtal med HSB Värmland om ekonomisk förvaltning som kostar 250 000 kronor per år. Avtalet sades upp för ett halvår sedan och löper fram till 31 mars i år. Styrelsen har nu beslutat att sköta de här sysslorna själva med hjälp av Eva Johansson som ingår i styrelsen. Eva har arbetat med ekonomisk förvaltning i 20 år. Genom det här arrangemanget spar föreningen 150 000 kronor per år. Vi har tidigare sagt upp förvaltaravtalet och spar där 260 000 kronor och tillsammans innebär detta en besparing på tillsammans 410 000 kronor per år. Det är flera föreningar i karlstadsområdet som liksom vi sett över de avtal som finns vilket innebär kostnadsbesparingar. Vår förening har även sagt upp avtalet om fastighetsskötsel som vi har med HSB Värmland. Det avtalet kostar oss 1 285 569 kronor per år och löper året ut. Vi kommer under året att begära in offerter från flera leverantörer och se om vi kan spara mer pengar. Ett förslag är att bryta ut städningen ur avtalet och begära in offerter på det separat. Flera medlemmar har uttryckt missnöje med den nuvarande städningen.

Vår förening har haft ett avtal med HSB Värmland om en förvaltartjänst. Det innebär att en förvaltare utfört vissa tjänster som behöver göras på vårt område. Kollar så allt står rätt till och om inte så rings hantverkare in. Vid en genomgång visar det sig att en stor del av de här arbetsuppgifterna utförts av vicevärdsparet, Ingela Agneblad och undertecknad Björn Hallin. Det som förvaltaren hjälpt till med kan i fortsättningen till största delen skötas av oss själva. Styrelsen har därför beslutat att säga upp förvaltaravtalet vilket kostar 260 375 kronor per år. Avtalet upphör 31 mars i år. Styrelsen har tidigare sagt upp energisparavtalet med HSB Värmland vilket kostade knappt 60 000 kronor. Orsaken till den uppsägningen var att avtalet kostade mer än vad det sparade åt oss.

De nya låsen i snickarboden och vävstugan är nu klara att använda. Det är bara att gå in med er vanliga tagg. Observera att det här gäller bara de som tidigare använt lokalerna. Ni andra som vill använda någon av lokalerna anmäler detta till vicevärden. De gamla nycklarna passar ingen annanstans och kan därför slängas i metallåtervinningen.

Mer nyheter om ombyggnaden av garaget.

Arbetet startar 16 mars i garage 47. Arbetet beräknas pågå i sju veckor och sedan följer nästa garage. Det betyder att alla som står i garage 47 plus de som står ovanför garaget på parkeringsdäcket blir husvilla under en här tiden. Vi kommer att göra två tillfälliga parkeringsplatser på gräsmattan bakom parkeringsgaraget där det idag ligger en liten lekplats plus på gräsmattan utanför hus 37. De nya p-platserna byggs genom att en kraftig duk läggs ut och ovanpå det ett 30 centimeter lager med grus. När garageombyggnaden sedan är klar tas gruset bort liksom duken. De här två platserna är 307 kvm stora. Dessutom kommer gästparkeringen att stängas av och här får nio bilar plats.

Även de som har p-plats närmast garageportarna måste flytta bilarna. Varje ägare av en bil som måste flyttas kommer att få en lapp i brevlådan där det står vad man behöver göra.

Det är även fortsättningsvis parkeringsförbud inne på området och det blir inte tillåtet att ställa bilen på gräsmattorna inne bland husen eller framför entréerna.

Det är inte bara bilarna som behöver flytta på sig. Även alla lösa föremål i garagen måsta flyttas ut, däck, hyllor och allt annat. Det här är den första etappen på ombyggnaden av garaget som beräknas vara klar i mitten av september.

Sedan ska utsidan målas om men när det sker bestäms senare. En firma håller på att skissa på ett tak över parkeringsdäcket och om det visar sig vara genomförbart betyder det att de som parkerar där får ett bättre skydd mot vädrets makter. I ett senare skede kommer vi också att begära in offerter på solceller på det nya taket. Ett tak och solceller lär dock bli aktuellt först nästa år. Vi får betala ombyggnaden av garagen först.

Dörrarna till snickarboden och vävstugan har fått nya lås. Det är liknande lås som sitter på cykelförråden, våra entrédörrar och tvättstugorna. I fortsättningen kommer man alltså in med sin tagg. Vicevärden Ingela sitter i detta nu och programmerar låsen så att de som tidigare fått en nyckel till utrymmena sedan kan använda sina vanliga låstaggar. Ingelas arbete väntas vara klart på måndag. Är det någon som vill komma in i vävstugan eller snickarboden innan dess, ta kontakt med Ingela får ni låna en provisorisk tagg.