Beräknas starta i mitten av november. Delas troligen in i två etapper, en nu i höst och en till våren. Tidsåtgång är beroende av väderlek.

Fönsterbyten på takvåningarna görs eftersom Trafikverket bygger ett dubbelspår mellan Karlstads central och Östra station. De nya fönstren släpper in mindre ljud och med nya friskluftsventiler blir de mer bullerdämpande. Tätningen runt fönstren blir bättre och vi får bort problemet med drag och att det regnar in i fönsterkarmarna med risk för läckage. Trafikverket lämnar ett bidrag till de nya fönstren.

Com Hem informerar

Onsdagen den 10 oktober kl.19.00, Hagaborgs Servicehus (matsalen)

Representant från Com Hem berättar om vårt nya gruppavtal. Hur ansluta till gruppavtalet och hur gradera upp tjänsterna, till exempel snabbare bredband, fler tv-kanaler med mera. Välkomna!

Byte av entrédörrarna

Startar onsdag 26 september på Tolvmansgatan 1

Våra entrédörrar ska bytas eftersom de börjar bli dåliga. På sina håll ramlar listerna som håller glasen bort, några dörrar börjar bli skeva och på något håll bildas is på insidan vintertid. Samtidigt flyttas porttelefonen i några av entréerna från norrsidan till sydsidan. Då hoppas vi att problemen med att solen lyser rakt in i porttelefonerna blir mindre.

Nya garageportar

Styrelsen har begärt in offert på nya garageportar av stabilare konstruktion och om priset är acceptabelt kommer de att bytas ut så fort som möjligt.

Styrelsen välkomnar nya grannar och medlemmar i föreningen:

Yvonne Grau, Tolvmansgatan 3

Johan Nilsson, Tolvmansgatan 37

Monika Linderholm, Tolvmansgatan 15

Daniel Lind och Linn Sundqvist, Tolvmansgatan 15

Bo och Ulla Dybedahl, Tolvmansgatan 37

Karl Pettersson, Tolvmansgatan 37

…på uteplats, balkong och terrass

Vi kommer att ha en container till förfogande för trädgårdsavfall uppställd vid Tolvmansgatan 1.

fred.21:september – månd. 24:e september

OBS! Endast trädgårdsavfall, utan förpackning/säckar/påsar. Du tömmer direkt i containern.

Nu har jag uppdaterat sidan som handlar om TV, Bredband och telefoni.

För att ta del av det nya gruppavtalet eller för mer information – comhem.se/gruppavtal eller ring 0775-17 17 20

Klicka här eller på länken under ”Bra att veta”  i högerspalten.

TV, Bredband och Telefoni

Lappar har nu delats ut till samtliga hushåll om låsbyten som börjar till veckan.

Några hushåll har fått lappar där det står att montörerna kommer under förmiddagen mellan kl. 12-16.

Vill förtydliga och rätta till att det ska vara eftermiddagen mellan kl. 12-16, det är alltså klockslaget som gäller.

De hushåll som har fått förmiddagen 8-12 har fått korrekt information 😊

Låsbytet har blivit  något försenat på grund av en längre leveranstid. Arbetet med att byta lås startar på måndag morgon, 27/8 i hus nr 39. Därefter tas hus nr 37, 35 och så vidare med hus nr 7 sist. Ett låsbyte beräknas ta 15 minuter per lägenhet. Under fredag förmiddag delas informationslappar ut till de första husen som låsbytet ska ske på. Utdelningen sker i etapper allt eftersom arbetet fortskrider så att tiderna ska stämma så långt som möjligt. Nycklarna till de nya låsen är programmerade från början så låsen kan användas direkt efter att de monterats in. Tre nycklar följer med varje lås. Det går sedan att komplettera med fler nycklar utan kostnad. En försäkring täcker kostnaderna motsvarande det låssystem som nu skrotas. Det nya låssystemet är dyrare men kommer att spara pengar på sikt. Dessutom är det mycket säkrare och skulle en huvudnyckel försvinna i framtiden är det bara att avprogrammera nyckeln så kommer den inte att fungera.

Föreningen har träffat ett avtal med HSB Värmland om en skötselplan för alla våra träd på området. Med start onsdag 22 augusti kommer Anna Olsson från HSB att gå runt och inventera våra träd. Precis som allt levande åldras även våra träd och det är viktigt att ha ett livskraftigt trädbestånd i vårt område. På Hagaborg finns hundratalet träd och vi behöver veta i vilket skick de är och om några kanske behöver ersättas eller åtgärdas på annat sätt.

Utöver hemsidan är vi anslutna till en app i mobilen som heter Boappa där vi publicerar nyheter och meddelanden från styrelsen.

Vi har nu uppgraderat till ”Boappa 2”. För att logga in behöver du hämta en ny app. Sök efter ”Boappa2” i App Store eller Google Play för att hämta appen och logga in. Inga fler nyheter kommer att publiceras i den äldre versionen av Boappa.

Notera: Det nuvarande lösenordet gäller inte i Boappa 2. Du ska istället välja ditt egna personliga lösenord då du skapar ditt konto i Boappa 2.

För mer information se pdf: Användarguide-Boende Boappa 

Den nya appens innehåll är under uppbyggnad, jag kommer att lägga in mer information under de närmsta dagarna.

För tillfället ringer telefonförsäljare som utger sig för att vara från Comhem och vill starta din anslutning till det nya gruppavtal som föreningen har tecknat. Ni ska inte svara ja på försäljarens frågor. Säg att ni inte är intresserade alternativt knäpp bort samtalet. Lägg på luren som man sa tidigare. Bland annat vill de nu skicka ut modem mot en hög avgift. All utrustning som kommer att behövas till det nya avtalet, ett modem för att ansluta till Comhems bredband, ingår i avtalet och är kostnadsfritt. Föreningen kommer inom någon vecka att skicka ut information om vad som kommer att hända med det nya avtalet. Be alltså telefonförsäljarna att åka till varmare trakter. Telefonnumret, åtminstone ett av dem, som de ringer ifrån är 0751 79 36 88. De har också flera nummer men det gemensamma är att de börjar på 0751 79xxxx. Företaget har dåligt rykte på nätet och respekterar till exempel inte NIX-registret. De säljer, förutom ComHems grejer, bland annat Postkodlotteriets lotter, vitaminpreparat, dammsugare och annat.

Vid ett inbrott har en huvudnyckel stulits. Samtidigt stals en tagg till entrédörrarna. Taggen har avprogrammerats så den fungerar inte längre vilket betyder att de som stal huvudnyckeln inte tar sig in genom entrédörrarna. Dock måste vi byta samtliga lås till lägenhetsdörrarna bortsett från de som har lås som huvudnyckeln inte passar till. Vi vill uppmana alla att inte släppa in obehöriga genom entrédörrarna. Om ni inte känner personen som vill komma in, släpp inte in dem även om de förklarar att de ska besöka en släkting eller liknande. Vaktbolaget Securitas kommer att åka genom området med jämna mellanrum några dagar framöver. Ett nytt låssystem måste beställas vilket betyder en viss leveranstid.

Inbrottet skedde inte hos oss på Hagaborg.

Ett nytt låssystem är beställt och arbetet med att byta lås startar i början av nästa vecka.

Styrelsen återkommer med uppdaterad information.

Då parkering av bilar inom området missköts har styrelsen pratat med P-bolaget som föreningen har avtal med. Under senare tid har de börjat åka runt på vårt område mer ofta vilket gjort att flera fått parkeringsböter.

Det bör uppmärksammas att tar man med sig bilen in på området får man högst stå tio minuter för att lasta i eller ut saker ur bilen. I informationsbroschyren som delats ut tidigare har det stått 15 minuter, men med tanke på att det sitter skyltar med P-förbud vid infarterna till området så är det de skyltarna som ska följas. Att ha bilen stående halva dagarna, eller över natt, utanför husen som några har tagit som vana kan alltså bli en dyr ovana i fortsättningen.

För att minska biltrafiken och parkering inom området är bommar ett alternativ. På KBAB, bredvid oss, får boende kliva ur bilen och låsa upp bommen med nyckel om de måste köra fram till sitt hus. Ett alternativ vi helst vill slippa och därav vädjar om att respektera rådande regler.

Föreningen har avtal med Europark (APCOA). För att kontakta parkeringsvakten och rapportera felparkerade fordon, ring 054-21 27 80.

Kör försiktigt inom området, max 10 km/h

Styrelsen välkomnar nya grannar och medlemmar i föreningen:

Armin & Azra Dajic, Tolvmansgatan 13

Lena Eriksson, Tolvmansgatan 35

Olle Jonsson & Sofie Gustafsson, Tolvmansgatan 1

Kristina Schultz Bodin, Tolvmansgatan 23

Anna Spetsmark, Tolvmansgatan 23

Vicevärdskontoret har sommarstängt vecka 28-30

Vid akuta ärenden kontakta HSB-jour 054-19 84 10

TACK TILL ALLA FÖR EN MINNESVÄRD OCH TREVLIG KVÄLL VID FIRANDET AV BRF HAGABORG 40 ÅR

HÄRLIGT ATT SÅ MÅNGA KOM FÖR ATT NJUTA AV GOD MAT, TÅRTA OCH UNDERHÅLLNING 

Grattis till Team Allaround, Team Sextetten och Team Malelisa som vann quiz-tävlingen

Detta bildspel kräver JavaScript.

 

 

 

 

 

Glöm inte att anmäla dig till festen senast den 31 maj!

Alla medlemmar ska ha fått information om föreningens födelsedagskalas den 16 juni kl. 16.00

Anmälan lämnas i brevlådan vid vicevärdskontoret (Tolvmansgatan 5)

Saknar du information och anmälningstalong, hör av dig till vicevärden.