Som allt annat blir allt digitalt så ock vår tv-bild. Från den 26 maj skrotas de analoga programmen i vårt Com Hemnät och därefter blir allt digitalt. Det betyder en bättre bild och bättre ljud samtidigt som utrymmet i ledningarna blir större vilket i sin tur betyder ett snabbare bredband. Den som har en tv av äldre datum än 2008 får komplettera sin apparat med en box.

Hur allt går till och vad man ska göra för att kunna åtnjuta dessa tekniska framsteg – gå in på den här adressen: https://www.comhem.se/tv/digitalisering

Behöver du hjälp att ändra till digital-tv hemma hos dig kan du anlita en personlig tekniker mot en fast kostnad på 399 kr (efter 50% RUT-avdrag). För mer information och tids- bokning, besök www.hemfixare.se eller ring 0770-220 720.

Vill du själv vara med och påverka? Känner du någon som du tycker borde ingå i styrelsen? Vill du veta mer vad det innebär att sitta i en styrelse? Kontakta oss i valberedningen! Föreningen är stor och det är svårt att veta vem som är bäst lämpad att sitta i vår styrelse. Vi behöver därför din hjälp att finna lämpliga personer. Kanske är du själv en sådan. Kunskaper i frågor som rör boendet är bra att ha med sig, men intresse för att lära sig är allra viktigast för en styrelsemedlem. Att sitta i en styrelse för en bostadsrättsförening är en viktig uppgift. Naturligtvis innebär det ett stort ansvar, men det är också mycket givande att få vara med och påverka hur vårt boende skall vara.

Vi i är valberedningen är:

Lilian Byström, hus 7

Erik Bergström, hus 13

Marianne Karlsson, hus 1

Hör av dig till: lilian.bystrom@gmail.com, tfn 0733-40 85 95

Ytterdörren till 27:an har fått sig en smäll på något sätt och den stänger inte ordentligt då den hänger snett. Ni som använder tvättstugan eller bastun/övernattningsrummet, se till att dörren stängs ordentligt när ni går ut. Under måndagen kommer dörren att åtgärdas.

Det börjar dra ihop sig med ombyggnaden av garagen. Orsaken till ombyggnaden är att armeringen i taket har börjat rosta och måste åtgärdas innan något allvarligare inträffar. För att komma åt armeringen ska fem centimeter av betongen bilas bort och sedan ska betongtaket återställas. Betongen bilas bort med en jetstråle av vatten och sedan läggs två lager av sprutbetong i taket. Samtidigt som betongen bilas bort tas också skivorna av träull bort. Även garagens väggar kommer att omfattas av arbetet. När jobbet är klart har garagen fått en ny fräsch och vit insida. Arbetet beräknas ta fem månader och ombyggnaden sker i ett garage i taget. Under den här tiden måste alla bilar ställas upp på andra platser på området. Kölistan till p-platserna utomhus stängs under den här tiden och några bilar kan få plats på tomma p-platser. Vi stänger också gästparkeringen för att få plats med bilar även där. De bilar som inte får plats på parkeringen kan ställas upp inne på området. Utöver de bilar som har plats i garagen måste även de som har p-platser närmast garagen ställa sina bilar på annat håll eftersom det kommer att damma och yra betong. Även de som står uppe på garagetaket omfattas av ombyggnaden. Av säkerhetsskäl kan det inte stå bilar på taket under tiden som vattenbilningen sker och den beräknas pågå under tio dagar i varje garage. Risken är att det kan finnas en spricka i betongen och att vattenjetstrålen går igenom taket och då skulle en bil inte vara så mycket till bil efteråt. Alla som berörs av ombyggnaden kommer att få utförliga instruktioner om vad som ska göras med bilar och vad man ska göra med alla pryttlar och däck som finns lagrade i garagen. Det är ett givet tillfälle att fundera på var de sakerna ska förvaras sedan. I fortsättningen blir det inte tillåtet att ha brännbara saker i garaget och dit hör däck, flaskor med olja och spolarvätska till exempel. Ombyggnaden beräknas starta andra veckan i mars. Kostnaden uppgår till 998 400 kronor per garage, totalt 2 995 200 kronor och det här ska klaras med de pengar föreningen har. Det blir alltså inga nya lån. Varför ska föreningen betala det här, kanske någon funderar på. Är det inte statens skyddsrum som vi använder som garage? Det finns en lag som reglerar allt om skyddsrum och enligt den är det fastighetsägaren och den som nyttjar skyddsrummet som har ansvaret för att underhålla skyddsrummet. Gör man inte det ordentligt kan föreningens företrädare dömas till böter eller i allvarliga fall till fängelse och det vill vi inte. Mer information kommer inom kort.

Som de som bor i 31.an och 7:an noterat har Assemblin fått loss lite reservdelar och kan därför fortsätta bytet av ventiler i de två husen med start 10 februari och fram till 12 februari. Sedan blir det ett litet stopp tills det lossnar igen med reservdelar.

Arbetet med att byta ut ventiler och grå rattar på elementen har startat med hus 39, 37 och 35. Under arbetets gång har det uppstått problem. När våra hus byggdes i slutet av 1970-talet var det högkonjunktur på byggprojekten. Det har visat sig på flera sätt och nu senast vad gäller våra element. De har nämligen olika dimensioner i anslutningen till själva värmerören. Tydligen tog man vad som fanns till hands just då. När nu de första elementen skulle åtgärdas hade de en dimension på anslutningen och det var så långt inga problem. Ju längre arbetet fortskred desto fler anslutningar med en helt annan udda dimension dök upp. Den dimension som verkar vara vanligast är ingen lagervara någonstans. Nu har rörfirman Assemblin lagt en beställning hos armaturfabriken i Vårgårda som nytillverkar grejerna vilket betyder att arbetet gör ett litet uppehåll och om allt går vägen kommer grejerna senast 17 februari. Det här kostar inte föreningen något extra. Offerten ligger fast.

Arbetet med att bygga ut cykelförrådet 37-39 startar nu på torsdag, 6 feb. Samtidigt ska snickarna åtgärda dörrkarmarna vid tvättstugan 21:an samt cykelförrådet 25 med flera. När det är gjort får även de dörrarna nya brytskydd. Samtidigt åtgärdas porten vid återvinningen där papperscontainrarna står så att ingen kan krypa under porten.

Vad gäller den nya delen med motorcykelgarage har intresset varit stort och vi har redan en kölista. Den som vill ha plats anmäler sig på: vicevard@brfhagaborg.se

Efter fönsterbytet är nu nästa stora projekt igång. För ett tag sedan frågade vi hur många som hade grå rattar under elementen i främst köket. Det visade sig att det var de flesta och därför togs beslutet att gå igenom samtliga lägenheter och byta alla gamla rattar till nya termostater plus att själva ventilen som termostaten sitter på byts ut. På flera ställen har ventilen läckt och orsakat vattenskador. Dessutom kommer alla element i lägenheten med tillhörande kopplingar att kollas plus att köken kommer att få ett vattenlarm som placeras under diskbänken. Det är en liten dosa med ett par ledningar och om det eventuellt skulle uppstå en läcka och droppa vatten på de här ledningarna så piper larmet och då ringer man efter en rörmokare. Inte nog med det. För ett par år sedan gicks bland annat alla badrum igenom för att se om det fanns några skador. Spruckna golv i badrummet, slappa tätningsringar till avloppet till exempel. De som hade skador fick en lapp om att skadan skulle fixas till. Nu görs en uppföljning av den synen för att se så att det inte återstår någon skada. Det här arbetet har startat i hus nr 37. Tisdag 28:e arbetar man vidare på 37:an och börjar på hus 39. Onsdag görs 39:an klar och man går över till 35:an och på torsdag den här veckan slutförs arbetet på 35:an. Kommande vecka är det 31:ans tur plus hus 7 och sedan följer fler men det återkommer vi till. Orsaken till hoppet från 31:an till 7:an är att man tar de låga husen först.

Styrelsen välkomnar nya grannar och medlemmar i föreningen:

Viktor Larsson , Tolvmansgatan 1

Peter Stang, Tolvmansgatan 31

Gunnel Dahlberg och Kim Fredrik Böök, Tolvmansgatan 1

Under 2019 har föreningen haft 18 st. lägenhetsöverlåtelser

Brf Hagaborg håller sin årsstämma måndag 25 maj 2020. Motioner som behandlas på årsstämman ska vara inskickade till styrelsen senast den 14 februari 2020. Du kan skicka in dina motioner via e-post eller lämna skriftligen i brevlådan på vicevärdskontoret, Tolvmansgatan 5.

E-post: styrelsen@brfhagaborg.se

Läs mer om motioner (klicka på länken)

Vänliga hälsningar Styrelsen

För ett tag sedan bad vi alla som har en grå ventil på sitt element i köket att skicka in uppgifter om det. Nu har det visat sig att vi behöver gå igenom samtliga lägenheter på området och byta alla ventiler som behövs eftersom föreningen fått hur många mejl som helst om grå rattar. Arbetet kommer att utföras under januari om det inte är för kallt ute. När ventilerna byts stängs värmen av för ett våningsplan i taget så därför får det inte vara för kallt ute. Det är företaget Assemblin som gör jobbet och det kommer en lapp i brevlådan cirka en vecka innan arbetet ska göras. De kommer att kolla alla ventiler och termostater som hör till värmen och byter det som behövs.

Hur går det med ombyggnaden av balkongtaken under terrasserna? Arbetet skulle ha startat i november men så blir det inte. Orsaken är allt regnande den sista tiden. Det har gjort att marken är vattensjuk och för att arbeta med balkongtaken behöver ganska tunga maskiner. Om de används idag så kommer de att sjunka ner i de mjuka gräsmattorna vilket betyder att underlaget skadas samtidigt som det innebär skaderisker för de som utför arbetet. Risken finns att maskinerna ”får slagsida”. Arbetet kommer därför att starta så fort tjälen går i backen om den nu kommer att göra det. Vi får avvakta och se om det blir kallare eller om regnet och plusgraderna fortsätter.

Styrelsen har antagit budgeten för 2020 och ekonomin ser fortsatt bra ut. Avgiften kommer att vara oförändrad liksom hyran för parkeringsplatserna.

Renovering av garagen

Det som väntar under 2020 är en genomgripande renovering av garagen. Fiberplattorna som sitter i taken och på väggarna ska rivas ner och sedan ska 20 millimeter av betongen tas bort. Armeringsjärnen kommer sedan att blästras rena från rost och sedan sprutas ny betong på tak och väggar. Orsaken till att garagen fått sådana skador är att värmen sänktes för ett antal år sedan för att spara energi. Resultatet blev fuktiga garage som aldrig torkade upp ordentligt, speciellt vintertid men även under sommaren. Juni brukar vara en av de fuktigaste månaderna. Nu har värmen höjts och i varje garagedel sitter en luftavfuktare som ska stå kvar ett par månader till. Föreningen kommer att begära in anbud på arbetet och troligen kan arbetet starta tidigast i mars 2020. I slutet av december eller början av januari vet vi mer. Andra projekt får vara vilande tills vi vet kostnaden för garagereparationen.

Fönsterbyten

Fönsterbytet fortskrider som planerat och arbetet ska vara klart senast 20 december. Några har frågat varför inte alla fönster har besiktigats. Det normala vid sådana här stora jobb är att man slumpmässigt väljer ut ett antal lägenheter. Om vi skulle besiktiga alla fönster, 1 730 stycken skulle det ta våldsamt lång tid. I januari sker en slutbesiktning. I väntan på den kommer vi att dela ut lappar i varje lägenhet där man kan skriva ner eventuella fel som upptäckts och som sedan lämnas in till vicevärdskontoret. Det som besiktigas är själva fönstren och montaget. Den som har synpunkter på att byggjobbarna bara utfört en så kallad byggstädning och inte skurat golven efter sig etc behöver inte skriva ner det. Den som tror att det är fel på fönstren för att de öppnas åt ett annat håll än tidigare behöver heller inte skriva ner det. De gamla fönstren, förutom att de var dåligt isolerade, var också ihopplockade lite på måfå och de öppnades både åt vänster som höger beroende på hur de levererats. Så här nära finalen på byggjobbet kan vi konstatera att med bara några få undantag är medlemmarna nöjda och belåtna med fönsterbytet. I några fall har fel anmälts och som ännu inte är åtgärdade men det kommer att göras

Arbetet med att bygga om cykelförrådet vid 39:an startar till veckan, vecka 46 (11-15 november). Då börjar Utab/Kewab att göra markarbetet som består i att jämna ut kullen väster om cykelförrådet och sätta upp betongstöd mot den bit av kullen som blir kvar. Piskställningen kommer att tas bort. I januari startar själva byggarbetet med att förlänga cykelförrådet mot väster och det arbetet beräknas vara klart under februari månad om inte vädrets makter säger något annat. I delen ut mot vändplatsen blir det sedan ett motorcykelförråd. Fönstren som sitter på baksidan av förrådet tas bort. Motorcykeldelen blir en separat del med en vägg mot cykeldelen. Två nya dörrar sätts in som är av plåt och är brytsäkrare än dagens dörrar.

Fredagen den 8 november mellan klockan 9.30-15.00 kommer HSB att blåsa och ta bort löv på våra parkeringsplatser. För att arbetet ska gå så smidigt som möjligt och för att undvika risken att bilarna tar skada ber HSB alla att flytta sina bilar under den här tiden. Det går bra att stå inne på området utan att riskera p-böter den 8 november.

I många lägenheter sitter det en grå ratt under elementet som man, i bästa fall, kan reglera värmen med. I de flesta fall sitter den på ett av elementen i köket. Den kan sitta på något annat element också. Den har suttit där sedan husen byggdes 1978 och nu håller grejen på att ge upp livsandan. För att få reda på hur många som fortfarande har kvar den här grå ratten, mejla ditt namn, lägenhetsnummer (det som står på dörren) till: styrelsen@brfhagaborg.se eller lägg en lapp i den vita brevlådan vid vicevärdskontoret.

Det är bra om vi kan samla ihop så många som möjligt som ska bytas eftersom värmen måste stängas av i huset under arbetets gång samtidigt som vi kan få ner priset på arbetet. Uppmana också dina grannar att höra av sig. Vi sätter också upp lappar om det här, alla är ju inte inne på Boappa.

Hör av er senast 15 november så får ni sedan en ny termostat av senaste snitt.

På förekommer anledning. Det är inte fritt fram att bygga om badrummen eller köket hur som helst. Om arbetet innebär att det görs ingrepp i den bärande konstruktionen eller görs ändringar i befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten så måste styrelsen godkänna det. Hit räknas att bila i golvet och dra om avloppsledningen, vattenledningar, göra ingrepp i ventilationsrören eller på annat sätt göra, som det heter, väsentliga förändringar av lägenheten. Allt detta står i föreningens stadgar som återfinns här på föreningens hemsida. Det är bättre att fråga en gång för mycket än betala en fet faktura i efterhand.