Vi inväntar reparatör och hoppas det ska vara löst inom kort.

Comments are closed.

Post Navigation