Då parkering av bilar inom området missköts har styrelsen pratat med P-bolaget som föreningen har avtal med. Under senare tid har de börjat åka runt på vårt område mer ofta vilket gjort att flera fått parkeringsböter.

Det bör uppmärksammas att tar man med sig bilen in på området får man högst stå tio minuter för att lasta i eller ut saker ur bilen. I informationsbroschyren som delats ut tidigare har det stått 15 minuter, men med tanke på att det sitter skyltar med P-förbud vid infarterna till området så är det de skyltarna som ska följas. Att ha bilen stående halva dagarna, eller över natt, utanför husen som några har tagit som vana kan alltså bli en dyr ovana i fortsättningen.

För att minska biltrafiken och parkering inom området är bommar ett alternativ. På KBAB, bredvid oss, får boende kliva ur bilen och låsa upp bommen med nyckel om de måste köra fram till sitt hus. Ett alternativ vi helst vill slippa och därav vädjar om att respektera rådande regler.

Föreningen har avtal med Europark (APCOA). För att kontakta parkeringsvakten och rapportera felparkerade fordon, ring 054-21 27 80.

Kör försiktigt inom området, max 10 km/h

Comments are closed.

Post Navigation