Nu kommer det att kosta igen. De som bott i uthyrningsrummet har en tid bott gratis men det är slut med det nu. Orsaken till gratisboendet är att kostnaden för avgiften som HSB hanterat varit högre än själva avgiften. Föreningen har fått ett eget Swishkonto vilket betyder att de som hyr övernattningsrummet får Swisha avgiften till föreningens konto. Instruktioner hur det går till står i övernattningsrummet. De som inte har Swish lägger avgiften i ett kuvert och lämnar i vicevärdens vita brevlåda vid vicevärdskontoret. 200 kronor kostar det.

När vi installerade nya lås i området sedan huvudnyckeln stulits fick alla en uppsättning nycklar utan kostnad. I fortsättningen kostar varje ny nyckel som beställs 400 kronor.

Barnvagnsförråden i husens entré är till för barnvagnar och rollatorer. Ni som förvarar golfklubbor, möbler och en massa andra saker ombeds vänligen men bestämt att förvara de sakerna på annan plats. Tidigare har föreningen tömt förråden på allt som inte hör dit, ställt ut sakerna utanför förrådet några dagar med en uppmaning till ägarna att ta vara på sakerna. Det som blivit över har föreningen kört till tippen. Så förvarar ni något i förråden som ni är rädda om, ta vara på sakerna.

Garagen har tagit stryk de senaste åren. Orsaken är troligen fukt som gått upp i taket och angripit armeringen som ligger under träullsplattorna. En omfattande undersökning har gjorts av betongen och den visar sig på bra bortsett från bitar av armeringen. Som en första åtgärd ska värmen höjas i garagen och sedan ska ett försök göras med avfuktningsaggregat så luften blir torrare vilket både människor och bilarna mår bra av. På sina ställen har det bildats mögel och stundtals har det luktat ganska intensivt. Tanken är nu att bygga om garagen på så sätt att alla träullsskivorna i taket tas bort. Den rostiga armeringen åtgärdas, ny betong sprutas i taket tillsammans med ett skyddande skikt och garagen målas så det blir snyggt. För några år sedan sänktes temperaturen i garagen för att spara energi och det är troligen orsaken till dagens problem med rost och mögel. Utvändigt måste vattnet som samlas på taket ledas bort på ett bra sätt så att det inte rinner ner i springorna på utsidan av garaget. Under årens lopp har betongen skadats och det växer gräs och småbuskar i springorna mellan blocken. Dessutom måste hela garaget målas om.

I värmecentralen på Tolvmansgatan 27 har fläkten fått en ljuddämpare och numera är den om inte ljudlös så näst intill.

En första liten utredning har tittat på frågan om solceller, ett uppdrag som styrelsen fick vid årsstämman. Troligen är det inget bra alternativ att sätta solceller uppe på hustaken. Taket är helt enkelt för ömtåligt att ta en massa hål i. Ett alternativ är att bygga ett tak över parkeringsdäcket och sätta solcellerna där. Det får plats så många att de skulle kunna ersätta ungefär en tredjedel av elen som föreningen förbrukar. Observera att det är högst preliminära siffror. Utredningen fortsätter.

Solsta Byggplåt ska bygga om balkongtaken under terrasserna där det börjat läcka in regnvatten mellan balkongtaket och husväggen och in på balkongerna.

Comments are closed.

Post Navigation