Föreningen sade i slutet av förra året upp avtalet om fastighetsskötsel och städning med HSB Värmland. Uppsägningstiden var ett år. Nya anbudsförfrågningar skickades under hösten ut till åtta olika företag, sex som fick lämna anbud på både fastighetsskötsel och städning och två företag som lämnade anbud på enbart städning. Det gamla avtalet innehöll bland annat tio snöröjningar och sandningar oberoende om det snöade eller ej. Förra vintern snöröjde man en gång vilket betydde att vi betalade för nio snöröjningar som aldrig blev av eftersom det snöade så dåligt. En snöröjning med sandning beräknas kosta runt 10 000 kronor beroende på hur mycket det snöat. I den nya upphandlingen begärde vi pris på enstaka snöröjningar. Snöar det inte alls kostar det ingenting och snöar det varje dag blir det desto dyrare. Det företag som nu fått uppdraget av styrelsen är Riksbyggen och de tar över skötseln av vårt område vid årsskiftet. Bytet av entreprenör innebär en besparing på runt 500 000 kr per år. Då vi tidigare sagt upp flera andra avtal och kunnat få ned kostnaderna rejält får föreningen minskade kostnader på ungefär 1 miljon kronor per år.

Comments are closed.

Post Navigation