Brandvarnare kan bli för gamla.
Ni kommer att erbjudas en ny brandvarnare med ett 10-årigt batteri. Vi tror det är ganska länge sedan de flesta av våra nuvarande brandvarnarna sattes upp. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att det finns en brandvarnare i alla lägenheter, och lägenhetsinnehavaren ansvarar för kontroll av batteriet.

Vem kommer och byter din brandvarnare?
Det gör Anders, vår vicevärd, han kommer och byter ut brandvarnaren hos er. Samtidigt som han gör det ser vi gärna att han får göra en kontroll av era fönster. Det är många som har krakelerat. Små sprickor längst ner på fönstret, och särskilt utsatta har fönster varit som ligger i söder. På detta sätt får vi en bra uppfattning om hur många fönster det kan gälla, när Mockfjärd kommer för att åtgärda detta. Det är garantiärende.

Vicevärden kommer oanmäld när han har vägarna förbi ert hus och kanske har andra ärenden där. Det är vår målsättning att detta arbete ska vara klart till semestern.
Vi tror att de flesta av er vet vem Anders är – det finns en bild på Anders i anslagstavlan vid entrén. Släpp inte in några obehöriga.

Vi vill poängtera att vi inte ger tillstånd till hantverkare att komma o byta diverse saker eller besiktiga i er lägenhet utan överenskommelse med er.

Felanmälan
Var gör jag felanmälan?
Akuta ärenden anmäls till Riksbyggen.
Övriga ärenden anmäls till vicevärden på mejl vicevard@brfhagaborg.se eller på felanmalan@brfhagaborg.se

Ärenden som inte är akuta och som ni anmäler till Riksbyggen är en överenskommelse mellan er lägenhetsinnehavare och Riksbyggen, och kommer att faktureras er.

Styrelsen

Comments are closed.

Post Navigation