OVK/Ventilation

Föreningen är skyldig att vart 6:e år göra en kontroll av ventilationssystemet/ OVK. Planerat till september -24.

Inga mekaniska fläktar tillåts till föreningens ventilationskanaler. Kolfilterfläktar är tillåtna i lägenheterna men de får inte anslutas till ventilationssystemet. Om det görs en installation av kolfilterfläkt ska det göras en ny inmätning och justering av ventilationen i huset och som betalas av lägenhetsinnehavaren.

Parkeringsautomaten

APCOA kommer inom kort att ta bort parkeringsautomaten som står intill besöksparkeringarna. Den ersätts med mobilbetalning, ny skyltning sätts upp.

Utegrill

Föreningen köper in en grill som i väntan på den tilltänkta grillplatsen tillfälligt placeras i anslutning till boulebanan.

Sop-pösen som minskar plasten i restavfallet

Karlstad energi arbetar för att minska plasten i restavfallet. En lokalt producerad soppåse har lanserats i Värmland. Genom att välja sop-pösen medverkar du till att minska plasten i restavfallet säger Karlstad Energi.

Är du intresserad av hur denna soppåse ser ut och fungerar, kom förbi vicevärdskontoret. Föreningen har köpt in ett begränsat antal och du är välkommen att hämta en om du vill. Gäller så länge det finns påsar kvar.  Annars finns de att köpa på COOP Välsviken.

Fågelholkar

Föreningen köper in några fågelholkar till området efter förslag från medlem. Lars R och vicevärden sätter upp några stycken. Tack!

Planerade projekt

Planerade projekt med tidsplan inom kort.

Comments are closed.

Post Navigation