Den gamla förskolan på Hagaborg ska rivas och istället byggs två nya bostadshus plus en ny förskola. Hur det kommer att se ut går att se på: Karlstad.se/akaren. Det kommer också att hållas ett möte om nybygget 11 februari klockan 18.00 i Karlstadsrummet på Karlstads Bibliotek dit alla är välkomna. De som bor i våra hus närmast förskolan har fått ett brev om detta i sin brevlåda.

Föreningen byter för närvarande fönster och balkongdörrar på terrassvåningarna. Flera medlemmar har frågat vad vi gör av de gamla fönstren. Styrelsen har därför beslutat att de medlemmar som vill ha fönster fritt kan hämta på upplaget mellan hus 1 och 3. Fönstren kan bland annat användas till att bygga växthus eller att sätta in i sommarstugan etc. De minsta fönstren passar till exempel i en bastu.

Fönsterbytena på våra terrassvåningar har startat igen efter juluppehållet.

Arbetet ska vara klart vecka 15. Fönstren byts ut i den här ordningen

Vecka 3. (14 – 18 januari): Hus 7

Vecka 4. (21 – 25 januari): Hus 13

Vecka 5. (28 januari – 1 februari): Hus 1

Vecka 6. (4 – 8 februari): Hus 29

Vecka 7. (11 – 15 februari): Hus 23

Vecka 8. (18 – 22 februari): Hus 17

Vecka 9. (25 februari – 1 mars): Hus 19

Vecka 10. (4 – 8 mars): Hus 25

Vecka 11. (11 – 15 mars): Hus 31

Vecka 12. (18 – 22 mars): Hus 33

Vecka 13. (25 – 29 jan mars): Hus 35

Vecka 14. (1 – 5 april): Hus 37

Vecka 15. (8 – 12 april): Hus 39

Styrelsen har beslutat att från årsskiftet ta ut en avgift om 200 kronor per styck för extranycklar till lägenhetslåsen.

Slipper vi betala elen? Det har många frågat sig efter att de nya avierna för avgifterna skickats ut. Men tyvärr, så är det inte. Även i fortsättningen ska elen betalas men det blir lite förändringar. Tidigare har avläsningen av elen skett en gång per år och så sker även i år. Under 2019 ska elen däremot avläsas varje månad. Avläsningen skickas elektroniskt in till HSBs ekonomiavdelning och så förs uppgifterna in automatiskt på våra avgiftsavier. Tidigare har det här skett manuellt och det har kostat föreningen en slant. I april 2019 får alla betala för avräkningen för hela 2018 plus den el som förbrukats i januari. Elen som förbrukats i februari kommer på maj månads avi och så vidare. Att det blir en förskjutning beror på att avierna skickas ut var tredje månad.

Verkar det oklart? Mejla dina frågor på: styrelsen@brfhagaborg.se  

Styrelsen har fastställt budgeten för 2019.

Årsavgiften kommer att vara oförändrad nästa år. Det gäller även hyrorna för garage och p-platser.

Några större investeringar sker under 2019. Ett arbete som redan påbörjats är bytet av fönster och balkongdörrar på terrasslägenheterna. Det betyder att vi förhoppningsvis slipper fler vattenläckage från fönstren. Det kommer också att ske en stickprovskontroll på övriga fönster eftersom det kommit klagomål på dåligt tätade fönster. Värmesystemet i hus nr 33 har byggts om och en utvärdering ska göras om det blev bra och resultatet av utvärderingen får avgöra om vi ska gå vidare med andra hus där det varit problem med värmen.

Vårt garage (skyddsrum) börjar se lite skabbigt ut. Tätskiktet uppe på garagetaket behöver åtgärdas. Antingen får hela toppskiktet på garaget tas bort och läggas om på nytt eller så kan det räcka med att skarvarna mellan garagesektionerna åtgärdas. Garaget är uppdelat i tre block och det har börjat läcka i skarvarna mellan blocken. Dessutom riskerar det att läcka vatten mellan asfaltbeläggningen och betongkonstruktionen. Dessutom håller målarfärgen på garaget på att släppa och därför behöver hela garaget blästras rent från all målarfärg och sedan målas om med en ny tålig färg.

Bredvid garaget står ett cykelförråd (mot norr) och det byggs ut under året. Flera som har motorcyklar har efterlyst garageplatser och därför har ett förslag tagits fram på att bygga ut det nuvarande cykelförrådet så att vi får plats med åtta motorcyklar.

Bredvid cykelförrådet finns idag en liten lekplats. Nu finns ett förslag att rusta upp lekplatsen med ny och roligare utrustning och sätta ut bänkar och bord så att man kan sitta och umgås. Ett första förslag över området ska tas fram och sedan är tanken att så många som möjligt ska få tycka till om planerna. Speciellt viktigt är det att områdets yngre får tycka till. De två lekplatser som idag finns utanför hus nr 13 och hus nr 25 föreslås ska tas bort. Lekutrustningen har sett sina bästa dagar och det har ansetts bättre att lägga pengarna på att rusta upp den nya lekplatsen. Där lekplatsen utanför hus nr 13 ligger idag finns förslag på att anlägga odlingsplatser för medlemmarna. Att man placerar ut så kallade pallkragar, fyller med jord och sedan får man odla sina egna grönsaker.

Cykelförråd hus nr 9, 11, 13 och 15 ska rustas upp och få ny träpanel och målas om. Ett arbete pågår också för att se hur man kan få bättre ordning i cykelförråden.

Styrelsen välkomnar nya grannar och medlemmar i föreningen:

Inger Mörk, Tolvmansgatan 29

Magnus Bjällfalk, Tolvmansgatan 33

Inger Hedman & Anders Ingemar Johansson, Tolvmansgatan 29

Louise Johansson & Carina Fogulberg, Tolvmansgatan 23

Eva-Lott Ferming & Sten Linder, Tolvmansgatan 19

Jesper Nordin, Tolvmansgatan 19

Maria Eriksson, Tolvmansgatan 39

Alexander Andersson, Tolvmansgatan 3

Många av er har bytt bredbandsleverantör i samband med det nya gruppavtalet med Comhem.

Vänligen meddela mig om du har ny e-post så ändrar jag i våra register för hemsidan och Boappa. Skriv gärna med ditt lägenhetsnummer.

Skicka till: petra.appell@gmail.com

Valberedningen är nu i startgroparna inför nästa mandatperiod för bostadsrättsföreningens styrelse.

Att sitta i styrelsen är en stimulerande, viktig och lärorik uppgift. HSB erbjuder utbildning för nya ledamöter om så önskas.

Är du intresserad av att ingå i bostadsrättsföreningen Hagaborgs styrelse?

Välkommen att höra av dig till Eva Andersson, Tolvmansgatan 19, Tel: 070 879 14 17

Under tidigare år har vi  fått påpekanden varje höst om att många fryser och att det är för lite värme i elementen. För ett par veckor sedan tog styrelsen därför beslutet att höja värmen i vattnet som går ut till elementen. Vi har fått flera positiva reaktioner från många som tidigare har gått omkring och småfrusit. En medlem i en terrasslägenhet tackade och sa att han inte haft det så varmt och gott på flera år i sin lägenhet. Värmesystemet i våra hus är inte det bästa eller har åtminstone inte varit det. Vi har haft obalans i systemet vilket medfört att vissa har haft det varmt och gott och andra har halvljumma element.

Vi har startat ett arbete med att försöka komma tillrätta med den här obalansen och hus nr 33 är  ett försöksobjekt. Där har vi utfört arbeten som förhoppningsvis ska komma tillrätta med värmeproblemet, åtminstone i det huset. En utvärdering ska ske nu i vinter och resultatet där får visa hur vi ska gå vidare i resten av området. De som nu tycker att det är för varmt kan strypa värmen på elementen med hjälp av termostaten längst ner på elementet. Vrid på termostatvredet flera gånger fram och tillbaka. Innanför termostaten sitter det ett stift som följer med vredet när man vrider på det och har man inte använt termostaten på länge kan stiftet kärva. Dra ned till noll på termostaten och elementet blir näst intill kallt. Vi kommer fortlöpande att ha koll på vattentemperaturen och HSB Energi har ansvaret för vämen i 33:an.  Vi har även tagit hjälp av konsultfirman WSP som också  ska se över balansen i värmesystemet. Problemet är att när värmen går in i lägenheten i bottenvåningen ska temperaturen  vara jämn upp till terrasslägenheten och det är den balansen som kan vara svår att ställa in.

Det har inte varit helt lätt att aktivera det nya gruppavtalet med Com Hem eftersom vi fått felaktiga uppgifter från början. Här kommer de riktiga:

1. Ring till Com Hem på 08-553 633 62 senast en vecka innan den 1 november då avtalet börjar gälla. På det här numret sitter tre personer som bara arbetar med gruppavtal. Telefontiderna är vardagar kl 8.30 till 17.00 med lunchstängt mellan kl 12-13.

2. I samtalet uppger du dina personuppgifter, adress med lägenhetsnummer, din mejladress och att det gäller Hagaborgs bostadsrättsförening.

3. För allmänna frågor kring Com Hems produkter går det att ringa till Com Hems kundservice på 90 222. Öppettiderna är vardagar kl 08-19 och helgdagar kl 09-18.

I gruppavtalet ingår:

1. TV med samma kanaler som vi har idag (se högerspalten under Bra att veta –> TV, Bredband och Telefoni)

2. Bredband på 100 Mb

3. Com Hems telefonitjänst bas

4. Router för bredband och telefoni

Som medlem ingår de här tjänsterna i bostadsavgiften till föreningen. Vill du beställa större paket, fler tv-kanaler, snabbare bredband etc, utöver gruppavtalet får du en uppgraderingsrabatt på 300 kronor.

Har du fått konstiga avtal eller fakturor efter kontakt med telefonförsäljare, ring Com Hems kundtjänst och åberopa ångertiden alternativt mejla på styrelsen@brfhagaborg.se och berätta om dina problem.

Beräknas starta i mitten av november. Delas troligen in i två etapper, en nu i höst och en till våren. Tidsåtgång är beroende av väderlek.

Fönsterbyten på takvåningarna görs eftersom Trafikverket bygger ett dubbelspår mellan Karlstads central och Östra station. De nya fönstren släpper in mindre ljud och med nya friskluftsventiler blir de mer bullerdämpande. Tätningen runt fönstren blir bättre och vi får bort problemet med drag och att det regnar in i fönsterkarmarna med risk för läckage. Trafikverket lämnar ett bidrag till de nya fönstren.

Com Hem informerar

Onsdagen den 10 oktober kl.19.00, Hagaborgs Servicehus (matsalen)

Representant från Com Hem berättar om vårt nya gruppavtal. Hur ansluta till gruppavtalet och hur gradera upp tjänsterna, till exempel snabbare bredband, fler tv-kanaler med mera. Välkomna!

Byte av entrédörrarna

Startar onsdag 26 september på Tolvmansgatan 1

Våra entrédörrar ska bytas eftersom de börjar bli dåliga. På sina håll ramlar listerna som håller glasen bort, några dörrar börjar bli skeva och på något håll bildas is på insidan vintertid. Samtidigt flyttas porttelefonen i några av entréerna från norrsidan till sydsidan. Då hoppas vi att problemen med att solen lyser rakt in i porttelefonerna blir mindre.

Nya garageportar

Styrelsen har begärt in offert på nya garageportar av stabilare konstruktion och om priset är acceptabelt kommer de att bytas ut så fort som möjligt.

Styrelsen välkomnar nya grannar och medlemmar i föreningen:

Yvonne Grau, Tolvmansgatan 3

Johan Nilsson, Tolvmansgatan 37

Monika Linderholm, Tolvmansgatan 15

Daniel Lind och Linn Sundqvist, Tolvmansgatan 15

Bo och Ulla Dybedahl, Tolvmansgatan 37

Karl Pettersson, Tolvmansgatan 37

…på uteplats, balkong och terrass

Vi kommer att ha en container till förfogande för trädgårdsavfall uppställd vid Tolvmansgatan 1.

fred.21:september – månd. 24:e september

OBS! Endast trädgårdsavfall, utan förpackning/säckar/påsar. Du tömmer direkt i containern.

Nu har jag uppdaterat sidan som handlar om TV, Bredband och telefoni.

För att ta del av det nya gruppavtalet eller för mer information – comhem.se/gruppavtal eller ring 0775-17 17 20

Klicka här eller på länken under ”Bra att veta”  i högerspalten.

TV, Bredband och Telefoni