Då parkering av bilar inom området missköts har styrelsen pratat med P-bolaget som föreningen har avtal med. Under senare tid har de börjat åka runt på vårt område mer ofta vilket gjort att flera fått parkeringsböter.

Det bör uppmärksammas att tar man med sig bilen in på området får man högst stå tio minuter för att lasta i eller ut saker ur bilen. I informationsbroschyren som delats ut tidigare har det stått 15 minuter, men med tanke på att det sitter skyltar med P-förbud vid infarterna till området så är det de skyltarna som ska följas. Att ha bilen stående halva dagarna, eller över natt, utanför husen som några har tagit som vana kan alltså bli en dyr ovana i fortsättningen.

För att minska biltrafiken och parkering inom området är bommar ett alternativ. På KBAB, bredvid oss, får boende kliva ur bilen och låsa upp bommen med nyckel om de måste köra fram till sitt hus. Ett alternativ vi helst vill slippa och därav vädjar om att respektera rådande regler.

Föreningen har avtal med Europark (APCOA). För att kontakta parkeringsvakten och rapportera felparkerade fordon, ring 054-21 27 80.

Kör försiktigt inom området, max 10 km/h

Styrelsen välkomnar nya grannar och medlemmar i föreningen:

Armin & Azra Dajic, Tolvmansgatan 13

Lena Eriksson, Tolvmansgatan 35

Olle Jonsson & Sofie Gustafsson, Tolvmansgatan 1

Kristina Schultz Bodin, Tolvmansgatan 23

Anna Spetsmark, Tolvmansgatan 23

Vicevärdskontoret har sommarstängt vecka 28-30

Vid akuta ärenden kontakta HSB-jour 054-19 84 10

TACK TILL ALLA FÖR EN MINNESVÄRD OCH TREVLIG KVÄLL VID FIRANDET AV BRF HAGABORG 40 ÅR

HÄRLIGT ATT SÅ MÅNGA KOM FÖR ATT NJUTA AV GOD MAT, TÅRTA OCH UNDERHÅLLNING 

Grattis till Team Allaround, Team Sextetten och Team Malelisa som vann quiz-tävlingen

Detta bildspel kräver JavaScript.

 

 

 

 

 

Glöm inte att anmäla dig till festen senast den 31 maj!

Alla medlemmar ska ha fått information om föreningens födelsedagskalas den 16 juni kl. 16.00

Anmälan lämnas i brevlådan vid vicevärdskontoret (Tolvmansgatan 5)

Saknar du information och anmälningstalong, hör av dig till vicevärden.

Tackar alla för ett bra årsmöte!

Kul att så många kunde komma, och jättetrevligt med engagerade medlemmar!

Styrelsen välkomnar de nyinvalda representanterna i styrelsen; Ulrik Soini och Azra Dajic samt tackar för styrelsearbetet till de som avgått; Eva Johansson och Kurt Byström.

Vill även rikta ett stort tack till valberedningen och det arbete ni lagt ner under året, ni gör också ett enastående jobb!

Sidan Styrelsen är nu uppdaterad med de nya posterna.

Det justerade protokollet från årsstämman finns att tillgå för våra medlemmar senast den 7 juni 2018, på vicevärdskontoret.

Under några år har många medlemmar efterlyst åtgärder mot skränande fiskmåsar. Tanken var ett tag att sätta upp fladdrande fågelskrämmor av samma typ som KBAB har på sina hus bredvid oss. Det visar sig dock att sådana fiskmåsar ganska snabbt vänjer sig vid sådana fågelskrämmor. Därför har styrelsen beslutat att anlita Anticimex som regelbundet under sommaren kommer att rensa taken från fågelbon vilket ska få fiskmåsarna att välja andra boplatser, förhoppningsvis långt från vårt område.

Många har klagat på att det drar kallt från fönstren vintertid. När vi byggde om terrasserna för några månader sedan åtgärdades också flera fönster och det visade sig då att när våra hus fick nya fönster i början av 2000-talet monterades de inte alltid på ett fackmannamässigt sätt. Därför kommer stickprov på tio fönster att tas under den närmaste tiden för att se vilket skick de är i. Visar stickprovet att fönstren är felaktigt monterade och/eller dåligt tätfogade måste ett beslut tas om alla fönster ska gås över och åtgärdas. Flera fönster på terrassvåningarna har drabbats av vattenläckage och det kan kopplas till bland annat dålig montering av fönstren. Därför har ett beslutat tagits om att byta samtliga fönster på terrassvåningarna utom de som ligger skyddade av inglasningar. Turligt nog för föreningen ger Trafikverket ett bidrag på 3 000 kronor per fönster (per kvm karmyttermått). Eftersom nästan alla fönster är runt en kvadratmeter så blir bidraget 3 000 kronor. Orsaken till att Trafikverket ger ett bidrag är att bullernivåerna på flera av husen blir högre när det byggs ytterligare ett järnvägsspår från centralstationen ut mot Välsviken. I en andra etapp kommer eventuellt fler fönster att bytas ut på de hus som får högre bullervärden.

Vårstädning på uteplats, balkong och terrass

Vi kommer att ha en container till förfogande för trädgårdsavfall uppställd vid Tolvmansgatan 1

Fredag den 4 maj – Måndag den 7 maj

OBS! Endast trädgårdsavfall utan förpackning/påsar.

 

Medlemmarna i  HSB bostadsrättsförening Hagaborg kallas till årsstämma

Onsdag 16 maj kl 19.00 i matsalen Hagaborgs Servicehus

Stämman inleds med information av Ulrika Krantz Tedfeldt från Karlstads El- och kraftnät om elbilar och hur vår förening kan arbeta för att skaffa ett system för laddstationer för elbilar. Kort och gott att nuvarande motorvärmaruttag byts mot nya eluttag.

Årsredovisning, dagordning, valberedningens förslag samt motioner kommer i er brevlåda inom kort.

OBS! Glöm inte att anmäla dig till stämman genom att skriva upp dig på listan som sitter på dörren i husets entré.

Styrelsen välkomnar nya grannar och medlemmar i föreningen:

Inga Lena Arvidsson Viberg, Tolvmansgatan 13

Susanne Persson, Tolvmansgatan 17

Agneta Wallentinsson, Tolvmansgatan 3

Richard Port, Tolvmansgatan 3

Alex Hultgren & Fanny Johansson, Tolvmansgatan 29

Vi vill uppmärksamma att vår förening fyller 40 år i år, och naturligtvis ska vi fira detta.

Så skriv redan nu in i er kalender, lördagen den 16 juni,

Mer information kommer längre fram.

På grund av 40-årsfirandet ställer vi in vår årliga ”vårresa med Vänerbuss”, så även ”grillkväll med tipspromenad”.

Under tisdagen ringde någon till en av våra medlemmar och påstod att alla taggar till låsen skulle bytas ut. Medlemmen fattade dock misstankar och kollade med HSB vilka bekräftade att så inte var fallet!

Om det ringer någon och påstår samma sak så är det alltså någon skojare i farten. Den enda som har hand om våra taggar till låsen är vicevärden Ingela Agneblad genom HSB.

Skulle du ändå ha blivit lurad och lämnat ut taggar till någon, ta genast kontakt med Ingela så spärras de taggar som lämnats ut och du får nya.

Brf. Hagaborg håller sin årsstämma den 16 maj, 2018

Motioner som behandlas på årsstämman ska vara styrelsen till handa senast den 14 februari.

Du kan skicka in dina motioner via e-post, styrelsen@brfhagaborg.se, eller lämna dem skriftligen i brevlådan vid vicevärdskontoret, Tolvmansgatan 5

Vi ser gärna att du använder denna mall för utförande av motion:

Motion mall (klicka för att ladda hem redigerbar wordfil)

Läs mer om motioner –> klicka här