Lappar har nu delats ut till samtliga hushåll om låsbyten som börjar till veckan.

Några hushåll har fått lappar där det står att montörerna kommer under förmiddagen mellan kl. 12-16.

Vill förtydliga och rätta till att det ska vara eftermiddagen mellan kl. 12-16, det är alltså klockslaget som gäller.

De hushåll som har fått förmiddagen 8-12 har fått korrekt information 😊

Låsbytet har blivit  något försenat på grund av en längre leveranstid. Arbetet med att byta lås startar på måndag morgon, 27/8 i hus nr 39. Därefter tas hus nr 37, 35 och så vidare med hus nr 7 sist. Ett låsbyte beräknas ta 15 minuter per lägenhet. Under fredag förmiddag delas informationslappar ut till de första husen som låsbytet ska ske på. Utdelningen sker i etapper allt eftersom arbetet fortskrider så att tiderna ska stämma så långt som möjligt. Nycklarna till de nya låsen är programmerade från början så låsen kan användas direkt efter att de monterats in. Tre nycklar följer med varje lås. Det går sedan att komplettera med fler nycklar utan kostnad. En försäkring täcker kostnaderna motsvarande det låssystem som nu skrotas. Det nya låssystemet är dyrare men kommer att spara pengar på sikt. Dessutom är det mycket säkrare och skulle en huvudnyckel försvinna i framtiden är det bara att avprogrammera nyckeln så kommer den inte att fungera.

Föreningen har träffat ett avtal med HSB Värmland om en skötselplan för alla våra träd på området. Med start onsdag 22 augusti kommer Anna Olsson från HSB att gå runt och inventera våra träd. Precis som allt levande åldras även våra träd och det är viktigt att ha ett livskraftigt trädbestånd i vårt område. På Hagaborg finns hundratalet träd och vi behöver veta i vilket skick de är och om några kanske behöver ersättas eller åtgärdas på annat sätt.

Utöver hemsidan är vi anslutna till en app i mobilen som heter Boappa där vi publicerar nyheter och meddelanden från styrelsen.

Vi har nu uppgraderat till ”Boappa 2”. För att logga in behöver du hämta en ny app. Sök efter ”Boappa2” i App Store eller Google Play för att hämta appen och logga in. Inga fler nyheter kommer att publiceras i den äldre versionen av Boappa.

Notera: Det nuvarande lösenordet gäller inte i Boappa 2. Du ska istället välja ditt egna personliga lösenord då du skapar ditt konto i Boappa 2.

För mer information se pdf: Användarguide-Boende Boappa 

Den nya appens innehåll är under uppbyggnad, jag kommer att lägga in mer information under de närmsta dagarna.

För tillfället ringer telefonförsäljare som utger sig för att vara från Comhem och vill starta din anslutning till det nya gruppavtal som föreningen har tecknat. Ni ska inte svara ja på försäljarens frågor. Säg att ni inte är intresserade alternativt knäpp bort samtalet. Lägg på luren som man sa tidigare. Bland annat vill de nu skicka ut modem mot en hög avgift. All utrustning som kommer att behövas till det nya avtalet, ett modem för att ansluta till Comhems bredband, ingår i avtalet och är kostnadsfritt. Föreningen kommer inom någon vecka att skicka ut information om vad som kommer att hända med det nya avtalet. Be alltså telefonförsäljarna att åka till varmare trakter. Telefonnumret, åtminstone ett av dem, som de ringer ifrån är 0751 79 36 88. De har också flera nummer men det gemensamma är att de börjar på 0751 79xxxx. Företaget har dåligt rykte på nätet och respekterar till exempel inte NIX-registret. De säljer, förutom ComHems grejer, bland annat Postkodlotteriets lotter, vitaminpreparat, dammsugare och annat.

Vid ett inbrott har en huvudnyckel stulits. Samtidigt stals en tagg till entrédörrarna. Taggen har avprogrammerats så den fungerar inte längre vilket betyder att de som stal huvudnyckeln inte tar sig in genom entrédörrarna. Dock måste vi byta samtliga lås till lägenhetsdörrarna bortsett från de som har lås som huvudnyckeln inte passar till. Vi vill uppmana alla att inte släppa in obehöriga genom entrédörrarna. Om ni inte känner personen som vill komma in, släpp inte in dem även om de förklarar att de ska besöka en släkting eller liknande. Vaktbolaget Securitas kommer att åka genom området med jämna mellanrum några dagar framöver. Ett nytt låssystem måste beställas vilket betyder en viss leveranstid.

Inbrottet skedde inte hos oss på Hagaborg.

Ett nytt låssystem är beställt och arbetet med att byta lås startar i början av nästa vecka.

Styrelsen återkommer med uppdaterad information.

Då parkering av bilar inom området missköts har styrelsen pratat med P-bolaget som föreningen har avtal med. Under senare tid har de börjat åka runt på vårt område mer ofta vilket gjort att flera fått parkeringsböter.

Det bör uppmärksammas att tar man med sig bilen in på området får man högst stå tio minuter för att lasta i eller ut saker ur bilen. I informationsbroschyren som delats ut tidigare har det stått 15 minuter, men med tanke på att det sitter skyltar med P-förbud vid infarterna till området så är det de skyltarna som ska följas. Att ha bilen stående halva dagarna, eller över natt, utanför husen som några har tagit som vana kan alltså bli en dyr ovana i fortsättningen.

För att minska biltrafiken och parkering inom området är bommar ett alternativ. På KBAB, bredvid oss, får boende kliva ur bilen och låsa upp bommen med nyckel om de måste köra fram till sitt hus. Ett alternativ vi helst vill slippa och därav vädjar om att respektera rådande regler.

Föreningen har avtal med Europark (APCOA). För att kontakta parkeringsvakten och rapportera felparkerade fordon, ring 054-21 27 80.

Kör försiktigt inom området, max 10 km/h

Styrelsen välkomnar nya grannar och medlemmar i föreningen:

Armin & Azra Dajic, Tolvmansgatan 13

Lena Eriksson, Tolvmansgatan 35

Olle Jonsson & Sofie Gustafsson, Tolvmansgatan 1

Kristina Schultz Bodin, Tolvmansgatan 23

Anna Spetsmark, Tolvmansgatan 23

Vicevärdskontoret har sommarstängt vecka 28-30

Vid akuta ärenden kontakta HSB-jour 054-19 84 10

TACK TILL ALLA FÖR EN MINNESVÄRD OCH TREVLIG KVÄLL VID FIRANDET AV BRF HAGABORG 40 ÅR

HÄRLIGT ATT SÅ MÅNGA KOM FÖR ATT NJUTA AV GOD MAT, TÅRTA OCH UNDERHÅLLNING 

Grattis till Team Allaround, Team Sextetten och Team Malelisa som vann quiz-tävlingen

Detta bildspel kräver JavaScript.

 

 

 

 

 

Glöm inte att anmäla dig till festen senast den 31 maj!

Alla medlemmar ska ha fått information om föreningens födelsedagskalas den 16 juni kl. 16.00

Anmälan lämnas i brevlådan vid vicevärdskontoret (Tolvmansgatan 5)

Saknar du information och anmälningstalong, hör av dig till vicevärden.

Tackar alla för ett bra årsmöte!

Kul att så många kunde komma, och jättetrevligt med engagerade medlemmar!

Styrelsen välkomnar de nyinvalda representanterna i styrelsen; Ulrik Soini och Azra Dajic samt tackar för styrelsearbetet till de som avgått; Eva Johansson och Kurt Byström.

Vill även rikta ett stort tack till valberedningen och det arbete ni lagt ner under året, ni gör också ett enastående jobb!

Sidan Styrelsen är nu uppdaterad med de nya posterna.

Det justerade protokollet från årsstämman finns att tillgå för våra medlemmar senast den 7 juni 2018, på vicevärdskontoret.

Under några år har många medlemmar efterlyst åtgärder mot skränande fiskmåsar. Tanken var ett tag att sätta upp fladdrande fågelskrämmor av samma typ som KBAB har på sina hus bredvid oss. Det visar sig dock att sådana fiskmåsar ganska snabbt vänjer sig vid sådana fågelskrämmor. Därför har styrelsen beslutat att anlita Anticimex som regelbundet under sommaren kommer att rensa taken från fågelbon vilket ska få fiskmåsarna att välja andra boplatser, förhoppningsvis långt från vårt område.

Många har klagat på att det drar kallt från fönstren vintertid. När vi byggde om terrasserna för några månader sedan åtgärdades också flera fönster och det visade sig då att när våra hus fick nya fönster i början av 2000-talet monterades de inte alltid på ett fackmannamässigt sätt. Därför kommer stickprov på tio fönster att tas under den närmaste tiden för att se vilket skick de är i. Visar stickprovet att fönstren är felaktigt monterade och/eller dåligt tätfogade måste ett beslut tas om alla fönster ska gås över och åtgärdas. Flera fönster på terrassvåningarna har drabbats av vattenläckage och det kan kopplas till bland annat dålig montering av fönstren. Därför har ett beslutat tagits om att byta samtliga fönster på terrassvåningarna utom de som ligger skyddade av inglasningar. Turligt nog för föreningen ger Trafikverket ett bidrag på 3 000 kronor per fönster (per kvm karmyttermått). Eftersom nästan alla fönster är runt en kvadratmeter så blir bidraget 3 000 kronor. Orsaken till att Trafikverket ger ett bidrag är att bullernivåerna på flera av husen blir högre när det byggs ytterligare ett järnvägsspår från centralstationen ut mot Välsviken. I en andra etapp kommer eventuellt fler fönster att bytas ut på de hus som får högre bullervärden.

Vårstädning på uteplats, balkong och terrass

Vi kommer att ha en container till förfogande för trädgårdsavfall uppställd vid Tolvmansgatan 1

Fredag den 4 maj – Måndag den 7 maj

OBS! Endast trädgårdsavfall utan förpackning/påsar.

 

Medlemmarna i  HSB bostadsrättsförening Hagaborg kallas till årsstämma

Onsdag 16 maj kl 19.00 i matsalen Hagaborgs Servicehus

Stämman inleds med information av Ulrika Krantz Tedfeldt från Karlstads El- och kraftnät om elbilar och hur vår förening kan arbeta för att skaffa ett system för laddstationer för elbilar. Kort och gott att nuvarande motorvärmaruttag byts mot nya eluttag.

Årsredovisning, dagordning, valberedningens förslag samt motioner kommer i er brevlåda inom kort.

OBS! Glöm inte att anmäla dig till stämman genom att skriva upp dig på listan som sitter på dörren i husets entré.