Angående planerna på en ny lekplats har vi fått in ett förslag från ett företag som tillverkar lekplatsutrustning. Det här ska inte ses som något färdigt förslag utan något som vi kan diskutera omkring. Vilka saker som ingår i förslaget framgår av nedanstående bilder på utrustningen. Huset med bänkar kan innehålla en grill om man så vill. Mot vägen blir det ett staket. Mer finns att se på www.tressutemiljö.se

Förslaget har också satts upp på anslagstavlorna i varje hus. Behöver ni fler utskrifter så mejla till styrelsen. Observera att husen i bakgrunden på bilderna inte är från Hagaborg.

På grund av virus i luften kan vi inte anordna något stormöte där vi diskuterar utformningen av lekplatsen. Det får vi istället göra digitalt genom att skicka synpunkter och frågor till: styrelsen@brfhagaborg.se eller skriva ner allt på en lapp och lägga i den vita brevlådan vid vicevärdskontoret. Alla synpunkter behöver skickas in till styrelsen före 4 november 2020.

Den här veckan installeras värmepumpar i garagen. Det kommer inte att påverka bilarna utom i garage 45 där de som står på plats 15-18 behöver köra fram lite så det blir cirka en meters lucka mellan bilen och garageväggen. Orsaken är att det ska skruvas fast en ledning på väggen. Efter montaget av värmepumparna ska ombyggnaden av garagen vara klar. Värmepumparna kommer att hålla temperaturen på 10 grader i garagen och innebär att uppvärmningskostnaden sjunker rejält jämfört med de elektriska värmefläktar vi haft tidigare. Dessa kommer dock att finnas kvar som back up utifall att.

Garageporten i 43:an är ur funktion och garaget kommer att stå öppet under helgen. Reservdelarna kommer på måndag eller tisdag. Det är tagg-läsaren som gett upp och det är orsaken till att även de andra portarna haft problem på sista tiden. Det har bara flimrat i tagg-läsaren istället för att lysa grönt men nu ska i alla fall 45:an och 47:an fungera.

Update: Garageporten fungerar nu som den ska (7 sept 2020)

Alla ni som saknat er parkeringsplats på skyddsrumstaket – ni kan flytta tillbaka bilen. Arbetet med garage 43 närmar sig slutet och uppe på taket är det helt klart. Vi kommer också att dela ut lappar till de berörda. Inne i garaget återstår en del elarbeten med mera men det beräknas bli klart om några dagar och sedan ska all utrustning flyttas bort.

Sedan tidigare har vi diskuterat att bygga en ny lekplats norr om skyddsrummet på platsen där vi haft en provisorisk parkering. Nu går vi vidare med planerna och inom kort presenteras ett förslag. Tanken är att våra yngre medlemmar ska få komma med synpunkter och idéer hur lekplatsen ska ut. De gamla lekplatserna vid hus nr 13 och 25 läggs ner eftersom de tjänat ut.

Ombyggnaden av garagen håller sig inom budget trots att det tillkommit en rad utgifter. Skyddsrummet har visat sig vara i sämre skick än vad vi trodde men trots att vissa saker blivit dyrare har andra blivit billigare varför slutresultatet landar på runt 3 milj kr vilket var budgeterat. I den summan ingår också målningen på garagens utsida vilket inte var medräknat från början. Garagen får ny ventilation. Värmepumpar sätts in som ersätter de elektriska värmefläktar som fanns tidigare. De ska dock vara kvar reserv. De nya värmepumparna ger en lägre uppvärmningskostnad. Förslag finns på att bygga ett tak med solceller över parkeringsdäcket. Föreningen ska lämna in en ansökan om bygglov och om det beviljas tar vi ställning till hur vi går vidare och alla medlemmar kommer att få ge sin syn på saken. Taket innebär att vi slipper snöskottningen på parkeringsdäcket och vi slipper även lägga ny asfalt. Vi undersöker även möjligheten att ha kameraövervakning på parkeringsdäcket. Solcellerna beräknas sänka föreningens elkostnader med 35 procent. Det gäller elen för utomhusbelysningen, tvättstugorna, trappbelysningen med mera. Alltså inte elen i lägenheterna

Varför får vi inte längre förvara våra däck i garagen liksom lite brandfarliga vätskor efter den pågående renoveringen?

Det är en fråga som dykt upp. Det är inget nytt påbud. Det regleras med en lag från 2004 och fastighetsägaren, i det här fallet föreningen, har ansvar för att brandsäkerheten följs. Det är till exempel förbjudet att förvara brandfarliga vätskor i till exempel vårt garage. Det enda undantaget är enstaka flaskor som då måste förvaras i låsta skåp så ingen obehörig kan komma åt dem. Däck brinner ganska rejält och vårt garage skulle rökfyllas tämligen snabbt vilket skulle försvåra släckningsarbetet. Det är en orsak till att det enligt bestämmelserna i den här lagen och tillämpningen av lagen som formulerats av MSB inte är tillåtet att förvara något annat än bilar i ett garage med undantag för enstaka flaskor som förvaras inlåsta i ett skåp.

Det här skulle ha varit åtgärdat från föreningens sida för många år sedan. När de första diskussionerna startade om ombyggnaden av vårt skyddsrum väckte det, som man säger, en viss förvåning, att det såg ut som det gjorde i garagen. I de diskussionerna deltog representanter för MSB, folk med erfarenhet från andra bostadsrättsförening samt andra sakkunniga. Men nu ska det bli ordning på torpet.

Vicevärdskontoret har öppet första måndagen i månaden. Efter semesterstängningen ändras öppettiden till klockan 18-19 (from. 3 aug).

Under vecka 29 startar arbetet med att plantera en häck längs gång- och cykelvägen, Rådmansgatan. Häcken blir 160 meter lång, startar vid den befintliga häcken vid 39:an och går ner till cykelförrådet 33-31

Styrelsen välkomnar nya grannar och medlemmar i föreningen:

Torbjörn Olsson, Tolvmansgatan 33

Jan Andersson, Tolvmansgatan 35

Carin Rehnström, Tolvmansgatan 11

Niklas Hjalmarsson och Julia Lindahl , Tolvmansgatan 25

Stig och Lena Eråker, Tolvmansgatan 25

Daniel Sundberg, Tolvmansgatan 1

Eva Johansson, Tolvmansgatan 17

Malin Persson och Amanda Johansson, Tolvmansgatan 1

Daniel Ahlbäck, Tolvmansgatan 19

Veronica och Erik Nilsson, Tolvmansgatan 23

Kommunen har satt upp lappar om att vattnet kommer att stängas av mellan 04-07 imorgon onsdag. Samma sak gäller då som idag. När vattnet släpps på igen kan det bli missfärgat. Det är inget farligt men man ska inte sätta på tvättmaskinen så länge det är missfärgat. Observera att det är kommunen som har hand om vattenavstängningen. Det är alltså ingen idé att ringa vicevärden utan alla eventuella frågor besvaras av Karlstads kommun.

Ni som är oroliga över vattnet. Så här skriver kommunen: Det är inga problem med att använda vattnet för matlagning. Vattnet är inte farligt på något sätt, vi rekommenderar dock att inte tvätta kläder i vattnet medans det är brunt då det kan leda till missfärgningar. Spola gärna i vattenkranen ett tag så kommer det bruna troligtvis att försvinna snart också

Garage 45, det i mitten ska preliminärt vara klart fredag 3 juli. Ni som berörs kommer att få en lapp om att ni kan flytta tillbaka och vid vilken tid det kan ske. Sedan återstår garage 43. Här startar jobbet måndag 29 juni, alltså några dagar innan garage 45 blir klart. Ni som står i det garaget och som står utanför på de närmaste p-platserna får också lappar i brevlådan hur flytten av bilar ska gå till. Garage 43 beräknas vara klart fredag 28 juli. Sedan återstår det bara att köra bort bodar, containrar och annat som använts och sist kommer gruset på den tillfälliga parkeringen att forslas bort. Hittills har arbetet gått bra och allt ska vara klart tidigare än beräknat vilket var i mitten av september. Om inga allvarliga fel finns i garage 43 blir det också billigare än kalkylerat.

Byggfirman som bygger om våra garage meddelar att de lämnar tillbaka p-platserna ovanför samt utanför garage 45 på fredag 26 juni kl 16.00. För säkerhets skulle lämnar vi lappar i era brevlådor. Inne i garaget återstår lite arbete så ni som står där får vänta lite. På måndag 29 juni klockan 7 startar arbetet med garage 43 så då blir ni som står inne i garaget, ovanpå och utanför husvilla några veckor. Även ni får lappar i brevlådan.

Kan meddela att cykelpumpen är lagad. Ni som använder den, var noga med att hänga upp handtaget i klykan som är avsedd för det. Då håller grejerna längre.

Arbetet med ombyggnaden av garage 47 är klart, åtminstone så att det nu går att flytta tillbaka bilen. Det som återstår är installation av en värmepump som ska ersätta den elektriska fläkt som värmde upp garaget. Pumpen kommer att sitta i bakre delen av garaget och sedan dras rör i taket som fördelar luften. En värmepump är betydligt mer effektiv och mer energi­snål. Tidigare var det flera som ställt upp hyllor med mera mot väggarna men det blir inte tillåtet längre. Orsaken är att vi ska förbereda för att sätta upp laddboxar på väggarna för elbilar. Utvecklingen för elbilarna går fort och de blir allt mer vanliga och när staten betalar halva kostnaden passar vi på. Det kommer heller inte att vara tillåtet att förvara brandfarliga saker i garaget. Hit räknas däck, oljedunkar, T-sprit, koncentrerad spolarvätska och annat som kan brinna. Allt sådant får man förvara på något annat ställe.

Arbetet med garage 47 närmar sig slutet. Om inget oförutsett inträffar ska arbetet vara klart 5 juni. Ni som har plats i garaget får en lapp i brevlådan med uppgift när ni kan flytta in igen. I 45:ans garage är träullsskivorna i taket borta och skadorna visar sig vara mindre än befarat. Så här långt kan vi hoppas på att det blir lite billigare än vad vi trodde från början. Men då återstår 43:ans garage som vi inte vet något om.