Tackar alla för ett bra årsmöte!

Kul att så många kunde komma, och jättetrevligt med engagerade medlemmar!

Styrelsen välkomnar de nyinvalda representanterna i styrelsen; Ulrik Soini och Azra Dajic samt tackar för styrelsearbetet till de som avgått; Eva Johansson och Kurt Byström.

Vill även rikta ett stort tack till valberedningen och det arbete ni lagt ner under året, ni gör också ett enastående jobb!

Sidan Styrelsen är nu uppdaterad med de nya posterna.

Det justerade protokollet från årsstämman finns att tillgå för våra medlemmar senast den 7 juni 2018, på vicevärdskontoret.

Under några år har många medlemmar efterlyst åtgärder mot skränande fiskmåsar. Tanken var ett tag att sätta upp fladdrande fågelskrämmor av samma typ som KBAB har på sina hus bredvid oss. Det visar sig dock att sådana fiskmåsar ganska snabbt vänjer sig vid sådana fågelskrämmor. Därför har styrelsen beslutat att anlita Anticimex som regelbundet under sommaren kommer att rensa taken från fågelbon vilket ska få fiskmåsarna att välja andra boplatser, förhoppningsvis långt från vårt område.

Många har klagat på att det drar kallt från fönstren vintertid. När vi byggde om terrasserna för några månader sedan åtgärdades också flera fönster och det visade sig då att när våra hus fick nya fönster i början av 2000-talet monterades de inte alltid på ett fackmannamässigt sätt. Därför kommer stickprov på tio fönster att tas under den närmaste tiden för att se vilket skick de är i. Visar stickprovet att fönstren är felaktigt monterade och/eller dåligt tätfogade måste ett beslut tas om alla fönster ska gås över och åtgärdas. Flera fönster på terrassvåningarna har drabbats av vattenläckage och det kan kopplas till bland annat dålig montering av fönstren. Därför har ett beslutat tagits om att byta samtliga fönster på terrassvåningarna utom de som ligger skyddade av inglasningar. Turligt nog för föreningen ger Trafikverket ett bidrag på 3 000 kronor per fönster (per kvm karmyttermått). Eftersom nästan alla fönster är runt en kvadratmeter så blir bidraget 3 000 kronor. Orsaken till att Trafikverket ger ett bidrag är att bullernivåerna på flera av husen blir högre när det byggs ytterligare ett järnvägsspår från centralstationen ut mot Välsviken. I en andra etapp kommer eventuellt fler fönster att bytas ut på de hus som får högre bullervärden.

Vårstädning på uteplats, balkong och terrass

Vi kommer att ha en container till förfogande för trädgårdsavfall uppställd vid Tolvmansgatan 1

Fredag den 4 maj – Måndag den 7 maj

OBS! Endast trädgårdsavfall utan förpackning/påsar.

 

Medlemmarna i  HSB bostadsrättsförening Hagaborg kallas till årsstämma

Onsdag 16 maj kl 19.00 i matsalen Hagaborgs Servicehus

Stämman inleds med information av Ulrika Krantz Tedfeldt från Karlstads El- och kraftnät om elbilar och hur vår förening kan arbeta för att skaffa ett system för laddstationer för elbilar. Kort och gott att nuvarande motorvärmaruttag byts mot nya eluttag.

Årsredovisning, dagordning, valberedningens förslag samt motioner kommer i er brevlåda inom kort.

OBS! Glöm inte att anmäla dig till stämman genom att skriva upp dig på listan som sitter på dörren i husets entré.

Styrelsen välkomnar nya grannar och medlemmar i föreningen:

Inga Lena Arvidsson Viberg, Tolvmansgatan 13

Susanne Persson, Tolvmansgatan 17

Agneta Wallentinsson, Tolvmansgatan 3

Richard Port, Tolvmansgatan 3

Alex Hultgren & Fanny Johansson, Tolvmansgatan 29

Vi vill uppmärksamma att vår förening fyller 40 år i år, och naturligtvis ska vi fira detta.

Så skriv redan nu in i er kalender, lördagen den 16 juni,

Mer information kommer längre fram.

På grund av 40-årsfirandet ställer vi in vår årliga ”vårresa med Vänerbuss”, så även ”grillkväll med tipspromenad”.

Under tisdagen ringde någon till en av våra medlemmar och påstod att alla taggar till låsen skulle bytas ut. Medlemmen fattade dock misstankar och kollade med HSB vilka bekräftade att så inte var fallet!

Om det ringer någon och påstår samma sak så är det alltså någon skojare i farten. Den enda som har hand om våra taggar till låsen är vicevärden Ingela Agneblad genom HSB.

Skulle du ändå ha blivit lurad och lämnat ut taggar till någon, ta genast kontakt med Ingela så spärras de taggar som lämnats ut och du får nya.

Brf. Hagaborg håller sin årsstämma den 16 maj, 2018

Motioner som behandlas på årsstämman ska vara styrelsen till handa senast den 14 februari.

Du kan skicka in dina motioner via e-post, styrelsen@brfhagaborg.se, eller lämna dem skriftligen i brevlådan vid vicevärdskontoret, Tolvmansgatan 5

Vi ser gärna att du använder denna mall för utförande av motion:

Motion mall (klicka för att ladda hem redigerbar wordfil)

Läs mer om motioner –> klicka här

Efter renoveringen av takterrasserna har de betongplattor som låg på terrasserna lagrats på några platser på området. Tidigare har föreningens medlemmar erbjudits att ta av plattorna men fortfarande finns det plattor kvar. Ett företag har erbjudit sig att hämta resterande plattor så fort väderleken tillåter. Det innebär att föreningen spar pengar på bortforslingen vilket kommer oss alla tillgodo.

Stängt mellan den 21 december 2017 till 2 januari 2018
Om det uppstår akuta problem, ring HSB Jouren 054- 19 84 10.

Vid mindre akuta frågor mejla till: styrelsen@brfhagaborg.se

Önskar er alla en riktigt God Jul!

Valberedningen arbetar nu inför nästa mandatperiod i bostadsrättsföreningens styrelse.

Att sitta med i styrelsen är en stimulerande, viktig och lärorik uppgift. HSB erbjuder utbildning för nya ledamöter om så önskas.

Är du intresserad av att ingå i bostadsrättsföreningen Hagaborgs styrelse?

Välkommen att höra av dig till Eva Andersson, Tolvmansgatan 19

E-post: evamarianne@bredband.net

ÖNSKAR ER ALLA EN TREVLIG

FÖRSTA ADVENT

1a-advent

KOM I HÅG ATT SLÄCKA LJUSEN OCH KONTROLLERA ERA BRANDVARNARE 

…på uteplats, balkong och terrass

Vi kommer att ha en container till förfogande för trädgårdsavfall uppställd vid Tolvmansgatan 1

fred. 29 sept. – månd. 2 okt.

 OBS! Endast trädgårdsavfall, utan förpackning/säckar/påsar. 

Du tömmer avfallet direkt i containern.

Styrelsen välkomnar nya grannar och medlemmar i föreningen:

Bruno och Maj-Britt  Säfströmer, Tolvmansgatan 15

Kim Johansson, Tolvmansgatan 31

Peter Strömvall, Tolvmansgatan 9