Arbetet med att bygga om cykelförrådet vid 39:an startar till veckan, vecka 46 (11-15 november). Då börjar Utab/Kewab att göra markarbetet som består i att jämna ut kullen väster om cykelförrådet och sätta upp betongstöd mot den bit av kullen som blir kvar. Piskställningen kommer att tas bort. I januari startar själva byggarbetet med att förlänga cykelförrådet mot väster och det arbetet beräknas vara klart under februari månad om inte vädrets makter säger något annat. I delen ut mot vändplatsen blir det sedan ett motorcykelförråd. Fönstren som sitter på baksidan av förrådet tas bort. Motorcykeldelen blir en separat del med en vägg mot cykeldelen. Två nya dörrar sätts in som är av plåt och är brytsäkrare än dagens dörrar.

Fredagen den 8 november mellan klockan 9.30-15.00 kommer HSB att blåsa och ta bort löv på våra parkeringsplatser. För att arbetet ska gå så smidigt som möjligt och för att undvika risken att bilarna tar skada ber HSB alla att flytta sina bilar under den här tiden. Det går bra att stå inne på området utan att riskera p-böter den 8 november.

I många lägenheter sitter det en grå ratt under elementet som man, i bästa fall, kan reglera värmen med. I de flesta fall sitter den på ett av elementen i köket. Den kan sitta på något annat element också. Den har suttit där sedan husen byggdes 1978 och nu håller grejen på att ge upp livsandan. För att få reda på hur många som fortfarande har kvar den här grå ratten, mejla ditt namn, lägenhetsnummer (det som står på dörren) till: styrelsen@brfhagaborg.se eller lägg en lapp i den vita brevlådan vid vicevärdskontoret.

Det är bra om vi kan samla ihop så många som möjligt som ska bytas eftersom värmen måste stängas av i huset under arbetets gång samtidigt som vi kan få ner priset på arbetet. Uppmana också dina grannar att höra av sig. Vi sätter också upp lappar om det här, alla är ju inte inne på Boappa.

Hör av er senast 15 november så får ni sedan en ny termostat av senaste snitt.

På förekommer anledning. Det är inte fritt fram att bygga om badrummen eller köket hur som helst. Om arbetet innebär att det görs ingrepp i den bärande konstruktionen eller görs ändringar i befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten så måste styrelsen godkänna det. Hit räknas att bila i golvet och dra om avloppsledningen, vattenledningar, göra ingrepp i ventilationsrören eller på annat sätt göra, som det heter, väsentliga förändringar av lägenheten. Allt detta står i föreningens stadgar som återfinns här på föreningens hemsida. Det är bättre att fråga en gång för mycket än betala en fet faktura i efterhand.

Under måndagen startade arbetet med att byta ut den gamla belysningen i barnvagnsrummen. Istället sätts ny ledarmatur in med rörelsevakt. Det betyder att man inte behöver tända lyset när man går in i rummet. Det tänds automatiskt och släcks sedan när man går ut ur rummet. Tidigare har allt får många missat att släcka ljuset varför belysningen ibland stått på i flera dagar.

För att byta armaturen behöver strömmen brytas under några minuter. Belysningen i barnvagnsrummet går på en propp i proppskåpet men i några hus är även utrustningen till TV:n kopplad på samma propp. Det betyder att under några minuter kan din TV bli mörk medan lampan i barnvagnsrummet plockas er och samma sak när den nya lampan kopplas in. Det rör sig bara om några minuter, lika lång tid som ett reklaminslag så har ni tur inträffar det samtidigt.

Styrelsen välkomnar nya grannar och medlemmar i föreningen:

Rauha Hein , Tolvmansgatan 1

Ulf Olsson, Tolvmansgatan 23

Sara Vintfjärd, Tolvmansgatan 9

Lars Risel, Tolvmansgatan 1

Erik och Maria Eklund, Tolvmansgatan 3

Johan Rosengren, Tolvmansgatan 33

Lisa Brunzell, Tolvmansgatan 29

Daniel Svärd, Tolvmansgatan 25

Dörrarna till cykelförråden har förstärkts. Tidigare gick det att sticka in en skruvmejsel och böja på dörrkarmen. Nu har 5Snickare förstärkt karmen så den är stum samtidigt som de skruvat i fler karmskruv. Senare sätts det också upp brytskydd. Det sker så fort leverantören av skydden kan leverera. De här åtgärderna ska förhoppningsvis få stopp på de klantar som varit på området på sistone. Den som ger sig attan på att bryta sig in klarar nog det men det lär höras.

Några av föreningens medlemmar har frågat om möjligheten att byta ut lägenhetsdörren mot en så kallad säkerhetsdörr. Det är inga som helst problem bortsett från att medlemmen får bekosta bytet. Om fler slår sig ihop blir priset bättre. Några har lägenhetsdörrar som går inåt och vid ett byte kan man byta till dörrar som går utåt. Någon kanske har noterat att i de nya stadgarna som föreningen har står det att lägenhetsdörren är föreningens ansvar. Det stämmer så till vida att om dörren ramlar ihop i sina beståndsdelar eller liknande så sätter föreningen in en dörr av motsvarande kvalitet. En ny säkerhetsdörr får man dock betala själv. Blir det några stycken som är intresserade går det att få ett bra pris. Är du intresserad? Mejla till: styrelsen@brfhagaborg.se eller lämna namn och telefonnummer på en lapp i den vita brevlådan vid vicevärdskontoret.

Städning är alltid en syssla som är trevlig att göra. Detta gäller också våra barnvagnsförråd. För några år sedan rensade styrelsen i förråden och det kördes bort flakvis med skräp eller övergivna saker. Nu är det dags igen. Som namnet antyder är förrådet till för barnvagnar men även rollatorer. Inget annat bortsett från en och annan snöskyffel och sopborste. Det är alltså dags att alla tar vara på sina golfvagnar, bräder, möbler, paraplyer och annat smått och gott som belamrar förråden. I sinom tid kommer styrelsen att rensa förråden, förvara det utrensade under en tid och sedan går det till tippen.

MVH Styrelsen

…på uteplats, balkon och terrass

En container kommer att finnas till förfogande vid Tolvmansgatan 1 för trädgårdsavfall.

Fred. 27 sept. till Sönd. 29 sept.

OBS – Endast trädgårdsavfall utan förpackning/säckar/påsar

Du tömmer avfallet direkt i containern.

Nu kommer det att kosta igen. De som bott i uthyrningsrummet har en tid bott gratis men det är slut med det nu. Orsaken till gratisboendet är att kostnaden för avgiften som HSB hanterat varit högre än själva avgiften. Föreningen har fått ett eget Swishkonto vilket betyder att de som hyr övernattningsrummet får Swisha avgiften till föreningens konto. Instruktioner hur det går till står i övernattningsrummet. De som inte har Swish lägger avgiften i ett kuvert och lämnar i vicevärdens vita brevlåda vid vicevärdskontoret. 200 kronor kostar det.

När vi installerade nya lås i området sedan huvudnyckeln stulits fick alla en uppsättning nycklar utan kostnad. I fortsättningen kostar varje ny nyckel som beställs 400 kronor.

Barnvagnsförråden i husens entré är till för barnvagnar och rollatorer. Ni som förvarar golfklubbor, möbler och en massa andra saker ombeds vänligen men bestämt att förvara de sakerna på annan plats. Tidigare har föreningen tömt förråden på allt som inte hör dit, ställt ut sakerna utanför förrådet några dagar med en uppmaning till ägarna att ta vara på sakerna. Det som blivit över har föreningen kört till tippen. Så förvarar ni något i förråden som ni är rädda om, ta vara på sakerna.

Garagen har tagit stryk de senaste åren. Orsaken är troligen fukt som gått upp i taket och angripit armeringen som ligger under träullsplattorna. En omfattande undersökning har gjorts av betongen och den visar sig på bra bortsett från bitar av armeringen. Som en första åtgärd ska värmen höjas i garagen och sedan ska ett försök göras med avfuktningsaggregat så luften blir torrare vilket både människor och bilarna mår bra av. På sina ställen har det bildats mögel och stundtals har det luktat ganska intensivt. Tanken är nu att bygga om garagen på så sätt att alla träullsskivorna i taket tas bort. Den rostiga armeringen åtgärdas, ny betong sprutas i taket tillsammans med ett skyddande skikt och garagen målas så det blir snyggt. För några år sedan sänktes temperaturen i garagen för att spara energi och det är troligen orsaken till dagens problem med rost och mögel. Utvändigt måste vattnet som samlas på taket ledas bort på ett bra sätt så att det inte rinner ner i springorna på utsidan av garaget. Under årens lopp har betongen skadats och det växer gräs och småbuskar i springorna mellan blocken. Dessutom måste hela garaget målas om.

I värmecentralen på Tolvmansgatan 27 har fläkten fått en ljuddämpare och numera är den om inte ljudlös så näst intill.

En första liten utredning har tittat på frågan om solceller, ett uppdrag som styrelsen fick vid årsstämman. Troligen är det inget bra alternativ att sätta solceller uppe på hustaken. Taket är helt enkelt för ömtåligt att ta en massa hål i. Ett alternativ är att bygga ett tak över parkeringsdäcket och sätta solcellerna där. Det får plats så många att de skulle kunna ersätta ungefär en tredjedel av elen som föreningen förbrukar. Observera att det är högst preliminära siffror. Utredningen fortsätter.

Solsta Byggplåt ska bygga om balkongtaken under terrasserna där det börjat läcka in regnvatten mellan balkongtaket och husväggen och in på balkongerna.

Eftersom regnområdena kommer tätt över vårt område har vi bestämt att ställa in höstens tipspromenad på onsdag 4 september och flytta den till våren då vi hoppas på bättre väder.

De senaste dagarna är det okända personer som ringt på porttelefonerna och vill bli insläppta. Någon har råkat lite illa ut varför det är viktigt att peka att om någon okänd ringer på porttelefonen och påstår att de har ett ärende och vill bli insläppt – släpp inte in dem. Känner ni inte till personerna så avsluta samtalet. Några påstår att de kommer från Jehovas Vittnen och vill komma in men så är det med stor säkerhet inte. Någon har också blivit uppringd och fått ett förmånligt erbjudande, att köpa något för några tior och som borde kosta mångdubbelt mer. Låter det för bra så är det garanterat inte bra. Lämna inte heller ut bankuppgifter till någon okänd. Du är inte otrevlig om du bara avslutar samtalet.

Arbetet med att få igång bokningssystemet till tvättstugorna med mera via nätet pågår fortfarande. Det visade sig inte vara helt lätt att lösa. Till det kom det senaste åskovädret som störde systemet på nytt. Härom veckan störde åskan också ut ComHems system. Därför tittar föreningen på om det går att åsksäkra våra system. Det är inte helt lätt eftersom det är uppdelat på 17 hus. Vi kämpar på.

Vårt passersystem krånglar som bekant. Till exempel har uppgifter som namn och telefonnummer försvunnit från porttelefonen. Alla nya uppgifter som lagts in i systemet efter juli 2017 verkar ha gått upp i rök. Vår vicevärd Ingela har nu suttit och i sitt anletes svett försökt återskapa uppgifterna. Det har gått bra utom i några enstaka fall där telefonnummer saknas. Kan ni alla kolla era uppgifter i porttelefonen så att namnet finns med och provring så ni ser att det är rätt telefonnummer eller om det saknas. Om det är nått som är fel, mejla på: vicevard@brfhagaborg.se

Som vi skrivit tidigare har vi problem med vårt system för allt som rör taggar, bokning av tvättstugor etc. Alla är inte berörda men ett problem som uppstått är att taggar som är gjorda de senaste månaderna inte längre syns i systemet och därför heller inte fungerar. Samma sak gäller nyinflyttade som försvunnit ur porttelefonsystemet. De taggar som fungerar är de svarta, blå och gula, alltså de taggar som delades ut i samband med att det nya passersystemet installerades.

För ett tag sedan fick vi dålig bild på våra tv-apparater, dagarna efter det kraftiga åskovädret. Det berodde högst sannolikt på att åskan slog ned i närheten och tv-systemet gick långsamt ner. Frågan är om samma oväder medfört problemen i passersystemet.

Under onsdagen har arbetet med att åtgärda problemet med passersystemet pågått och det har resulterat i att hus nr 27 nu fungerar. Här låg allt nere från tisdagen och framåt. Även i garage nr 47 är det problem och här behöver utrustning bytas ut som det givetvis är leveranstid på. Porten fungerar dock som vanligt. Under torsdagen fortsätter arbetet med att hitta felet.

Om din tagg inte fungerar, lägg den i ett kuvert, skriv namn, husnummer och telefonnummer och lägg i den vita lådan vid vicevärdskontoret.

Comhem är just nu, tisdag kväll, här och försöker åtgärda problemen vi har haft i tv-mottagningen med mera. För det stora flertalet kommer problemet med tv-bilden att successivt bli bättre under kvällen. Det har också visat sig att medlemmar som har fler tv-uttag i flera rum så är dess felaktigt gjorda och behöver åtgärdas. Det var alltså inte bara ett fel utan flera. Vi håller tummarna.

Styrelsen har beslutat att låta HSB sopa gångvägarna i området lite oftare. Dels kommer det att se bättre ut, speciellt när alla träd släpper ifrån sig frömjöl och liknande vilket samlar sig i små eller större drivor. Dels åker det inte ner lika mycket skräp i våra dagbrunnar och vi slipper rensa dem så ofta. Dessutom ökar vi ogräsbekämpningen på de hårda ytorna, till exempel framför entréerna, vid piskställningarna etc.

Fontänen utanför 27:an har gjort sitt då betongen spruckit och vattnet rinner ut sakta men säkert. En ny fontän har beställts. Den blir mindre än den nuvarande men lika rogivande får vi hoppas.

Fläkten som sitter vid värmecentralen i 27:an kommer att bli tystare. En ljuddämpare ska monteras på fläkten. För några år sedan sänktes temperaturen i garagen. Tanken var att spara energi. Nu har det visat sig att garagen inte mår så bra efter sänkningen och därför ska temperaturen höjas igen. Speciellt vintertid har smältvatten legat kvar på golven och utrymmena har aldrig torkat upp ordentligt vilket medfört mögelangrepp.

På senare tid har det upptäckts att skarven mellan balkongtaken och väggen under takterrasserna släpper igenom vatten i några fall. Försök har gjorts med att täta skarven med tätningsmedel men det har inte blivit bra. Ytorna är för skrovliga och tätningsmedlet fäster dåligt. Nu ska det utredas vilka ytterligare åtgärder som kan göras för att råda bot på problemet.