Den 25 juni kommer de första fönstren på området att bytas hos vicevärden Ingela i hus nummer 11. Tanken är att de som är intresserade av de nya fönstren ska kunna gå dit och se hur det blir. För att få lite ordning på besöken kommer Ingela att ställa upp på tider som meddelas lite senare.

Tolvmansgatan nummer 1 blir första huset som får nya fönster. Arbetet startar 26 juni med lägenheterna som ligger överst i huset och sedan går man neråt. Arbetet beräknas ta två veckor och därefter följer hus nr 3. Ett informationsmöte för de som bor i hus 1 hålls den 17 juni på vicevärdskontoret. Eftersom det är många lägenheter i ettan delas informationen upp i två delar. De översta våningarna samlas klockan 18.00 och de nedre våningarna klockan 19.00. Det kommer en lapp med information i brevlådan de närmaste dagarna. De som bor i hus nummer 3 har ett informationsmöte 1 juli, hus nummer 9 och 11 har informationsmöte 8 juli och hus nummer 7 den 9 juli. Om det är någon som åker bort går det att komma på ett av de andra datumen. All information kommer också att sättas upp i entréerna. Frågor kan mejlas på: styrelsen@brfhagaborg.se

På flera balkonger har det uppstått sprickor i betongen i framkanten på själva balkongplattorna. Det har inneburit att armeringsjärnen i betongen angripits av rost. Problemet kommer att åtgärdas med start måndagen den 17 juni. Det kommer då att dyka upp folk som med hjälp av en skylift knackar loss lösa betongbitar och lagar betongen. Arbetet sker från utsidan och balkongräckena behöver inte monteras ner.

Styrelsen tackar alla för ett bra årsmöte!

Kul att så många kunde komma, och jättetrevligt med engagerade medlemmar!

Styrelsen välkomnar nyinvald representant i styrelsen; Eva Johansson samt tackar Azra Dajic för utfört styrelsearbete.

Vill även rikta ett stort tack till valberedningen och det arbete ni lagt ner under året, ni gör också ett enastående jobb!

Sidan Styrelsen är nu uppdaterad med de nya posterna.

Det justerade protokollet från årsstämman finns att tillgå för våra medlemmar senast den 13 juni 2019, på vicevärdskontoret.

14 juni 2019 – Avresa från brf.Hagaborg kl. 07.30

Anmälan senast 31 maj till Eva Johansson på telefon 073 998 26 97

250 kronor för medlemmar i brf. Hagaborg

För mer information se bilaga (klicka på länken nedan)

MÅNDAG 20 MAJ KL.17.00-18.00 (drop-in)

Jag har förstått att en del av er behöver lite hjälp med att komma igång med föreningens mobilapp, Boappa. Det är inte alltid lätt att ge support över telefon eller mejl, så därför tänker jag finnas tillgänglig på vicevärdskontoret för att hjälpa till med inloggning, nedladdning och inställningar i mobilappen.

Hälsningar Petra Appell

Kom ihåg att ta med din smartphone eller/och läsplatta

Vad är Boappa?

Boappa är en gratis-app för moderna boenden. Appen gör det enkelt för dig som boende att ta del av information från styrelsen/värden.

Få viktiga nyheter via push notiser

Ha direkt tillgång till all information om boendet

Skicka meddelanden till styrelsen/värden

Kommunicera med grannar

Appen finns för alla mobiler och läsplattor från Apple samt alla smartphones och läsplattor som använder Android.

Sök efter “Boappa2” i App Store eller Google Play.

Boappa finns även tillgänglig via datorn, om du inte har en smartphone.

Logga in på: https://boappa.com/se/boende/ 

För mer information, klicka här –>   Användarguide-Boende Boappa

Den stora cykelrensningen i våra cykelförråd är nu genomförd. Ett 40-tal cyklar som saknade det gröna märkbandet som alla fått har körts vidare till ett förråd där de förvaras i tre månader innan de skänks till Briljanten som tar hand om dom. Några hittar sedan nya ägare eller plockas ner och blir till reservdelar. Det rensades dessutom ut en gammal spark och några åldersstigna skidor med spindelväv. Skulle det mot förmodan vara någon som trots all information missat cykelrensningen och numera saknar sin cykel får ringa till HSB och föreningens förvaltare Lloyd Alfredsson 054 19 84 8

Medlemmarna i HSB bostadsrättsförening Hagaborg kallas till årsstämma

Onsdag 22 maj kl 19.00 i matsalen Hagaborgs Servicehus

Årsredovisning, dagordning, valberedningens förslag samt motioner kommer i er brevlåda inom kort.

OBS! Glöm inte att anmäla dig till stämman genom att skriva upp dig på listan som sitter på dörren i husets entré.

För att frigöra utrymme i cykelförråden är det åter dags för en cykelrensning.

Alla får inom kort en lapp i brevlådan och tillsammans med lappen får ni två stycken märkband per hushåll som ni ska märka era cyklar med. Rensningen kommer att ske den 8 maj 2019 och vi ber er därför att märka upp era cyklar senast den 6 maj 2019. Fäst markbandet synligt på styret. Finns det fler än två cyklar i ert hushåll, så kan fler märkband hämtas hos vicevärden. Endast bifogat märkband gäller.

De cyklar som saknar märkning den 8 maj kommer att förvaras hos föreningen i tre månader. Kontakta oss innan den 8 augusti 2019 om du saknar din cykel (054 18 49 71).

Arbetet med att byta fönster på terrassvåningarna är klart. Reaktionerna på de nya fönstren är positiva. Lägre buller utifrån och inget drag från fönstren. Orsaken till fönsterbytet är att monteringen av de gamla lämnade  lite övrigt att önska. På sina håll har det blåst ganska bra genom fönstren beroende på att tätningen, drevningen,  var slarvigt gjord. Samtidigt har fönstren skruvats fast i karmens bottensida vilket fått till följd att regnvatten kommit in i karmen och runnit genom skruvhålen och in i väggen. På sina ställen har det även runnit ner till våningen under. Styrelsen har nu beslutat att gå vidare med fönsterbytet vilket innebär att samtliga fönster och balkongdörrar byts ut under innevarande år. Arbetet startar i juni och avslutas i november. De nya fönstren är treglasfönster uppbyggda med en stomme av norrländsk fura med en aluminiumutsida. De är betydligt mer bullerdämpande än de nuvarande och tack vare en fackmannamässigt montering blir de täta och det blir inget drag. Det betyder i sin tur att det blir varmare inomhus.

Alla medlemmar kommer att kallas till informationsmöten i god tid innan arbetet startas. Mötena delas upp så att ett eller  två hus i taget kallas till information. Arbetet kan också följas i en särskild portal via datorn eller den smarta telefonen. De som saknar sådana får skriftlig information kontinuerligt. Arbetet startar med att fönsterföretaget, Mockfjärds, kommer och mäter alla fönster och samlar in kontaktuppgifter för medlemmarna. Fönstren beställs sedan från fabriken och monteringsarbetet startar sedan i juni. Fönsterbytet kommer inte att påverka den nuvarande avgiften för lägenheterna.

Är du intresserad av att ingå i föreningens valberedning?

Valberedningen är en grupp medlemmar i vår förening som har till uppgift att under året arbeta fram förslag till nya kandidater som är lämpliga att sitta i styrelsen. 

Deras uppdrag är att se till vi har en kompetent styrelse och komma med förslag på nya styrelsemedlemmar när någon avgår. Det är föreningsstämman som utser valberedningen. HSB erbjuder temaföreläsning för valberedare i bostadsrättsföreningar för den som önskar.

För mer information, kontakta:

Eva Andersson

Tel: 070-879 14 17

e-post: evamariannesepost@gmail.com

Styrelsen välkomnar nya grannar och medlemmar i föreningen:

Anders & Eva-Britt Stolpe, Tolvmansgatan 7

Anita Erhage, Tolvmansgatan 15

Kim Edqvist & Evelina Sandberg, Tolvmansgatan 19

Sanna Andersson, Tolvmansgatan 31

Anette Bengtsson, Tolvmansgatan 39

Felanmälan ska alltid i första hand göras till vår nya e-post felanmalan@brfhagaborg.se eller lämna ett meddelande på telefon 054 18 49 71
Vid akuta ärenden på helger eller efter kl.17, ring HSB Service på telefon 054 19 84 10. Samtalet kopplas då till Larmcentralen som i sin tur kontaktar HSB Jouren.

Tänk på att du som bostadsrättsinnehavare ansvarar för ett visst underhåll i din lägenhet. Detta regleras genom bostadsrättsföreningens stadgar som du hittar här på hemsidan (se Underhallsansvar_br.)

Vissa tjänster som du beställer och som du borde ha åtgärdat själv faktureras dig. Det kan gälla enklare stopp i avloppet som kan åtgärdas med till exempel en vaskrensare, byte av proppar, missljud i ventilationen som sitter över fönstren vilket kan bero på att filtret är dåligt rengjort med mera. Som bostadsrättshavare har du ett stort ansvar för att sköta lägenheten så att skador inte uppkommer.

Om det är något du funderar på, mejla styrelsen@brfhagaborg.se eller ring på vicevärdens telefontider tisdagar och torsdagar kl.15.00-17.00. Expedition är öppen första måndagen i varje månad, kl. 19-20

De som får sina fönster bytta på terrassvåningarna har fått  offerter från två markisfirmor. På den ena offerten står det Sola Markis som rubrik. Längre ner finns logotypen för Karlstad Solskydd. Rubriken är fel och offerten gäller Karlstad Solskydd.

I våra lägenheter sitter ventiler ovanför fönstren samtidigt som det sitter don som suger ut luft i köket och toaletten. För en kort tid sedan var en firma här och ställde in luftmängden som cirkulerar i lägenheten.  Mängden luft som sugs ut ur lägenheten måste också komma in någonstans och där har ventilerna ovanför fönstren sin givna roll. Om ventilerna stängs rubbas luftbalansen och luften in i lägenheten får då tas någon annanstans. Till exempel genom ett fönster som är otätt eller genom balkongdörren. Då kan det börja tjuta i ett fönster, i balkongdörren eller i luftdonet i köket. I några fall har den som bor i lägenheten ringt till HSB Service för att få hjälp mot tjutet. Det kostar en timmes arbete helt i onödan och den utgiften betalas inte av föreningen utan av bostadsrättshavaren. Felet är lätt avhjälpt genom att ventilerna ovanför fönstren öppnas.

Brf. Hagaborg håller sin årsstämma den 22 maj, 2019

Motioner som behandlas på årsstämman ska vara styrelsen till handa senast den 15 mars

Du kan skicka in dina motioner via e-post, styrelsen@brfhagaborg.se, eller lämna dem skriftligen i brevlådan vid vicevärdskontoret, Tolvmansgatan 5

Vi ser gärna att du använder denna mall för utförande av motion:

Motion mall (klicka för att ladda hem redigerbar wordfil)

Läs mer om motioner –> klicka här

Under 2018 gjordes 27 stycken lägenhetsöverlåtelser i vår förening

Styrelsen välkomnar nya grannar och medlemmar i föreningen:

Mats Wilhelmsson och Eva Lotta Jansson, Tolvmansgatan 39

Christian och Jeanette Augustsson, Tolvmansgatan 35