Årsredovisning

På årsstämman fastställs och godkänns årsredovisningen för föregående räkenskapsår. Nedan hittar ni våra senaste fastställda årsredovisningar i pdf-format, eller hämta ut ett exemplar hos vicevärden.

Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2013

Årsredvisning_2014

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2016

Årsredovisning_2017

Årsredovisning_2018

Årsredovisning_2019

Årsredovisning_2020

Årsredovisning_2021

Årsredovisning_2022

Årsredovisning 2023

Det justerade protokollet från årsstämman finns att tillgå för våra medlemmar senast tre veckor efter stämman.