Sopor och källsortering

Vi källsorterar vårt hushållsavfall. Det finns behållare för kartong, tidningar, plast, glas och metall på området. Dessa är placerade vid garagebyggnadens östra gavel.

Batterier, lysrör och glödlampor samlas i behållare som finns i anslutning till tvättstugan.

På bottenvåningen i varje trapphus finns två luckor avsedda för sopor.
I den gröna luckan slänger vi bruna papperspåsar med matavfall och i
den röda luckan slängs brännbart avfall som inte kan källsorteras.
Papperspåsar för matavfall finns att hämta i respektive hus förråd vid entrén.

Allt annat skräp (ex möbler, porslin, elektronik, byggmaterial, textil) ansvarar var och en själv för att köra bort till återvinningscentralen!

Sorteringslista A-Ö Klicka här

Du kan läsa mer om källsortering på kommunens hemsida klicka här
se även Karlstad Energi.

Tömning av återvinningsbehållare:

  • Kartong:       Varje vecka, fredagar
  • Tidningar:   Varannan fredag, jämna veckor
  • Plast:             Varannan torsdag, jämna veckor
  • Glas:             Varannan onsdag, jämna veckor
  • Metall:          Var tredje vecka, fredagar (start v. 2)
Återvinningscentralens Öppettider, klicka på bilden för att förstora
Skärmavbild 2016-02-02 kl. 08.54.04