Sopor och källsortering

Vi källsorterar vårt hushållsavfall.

Det finns behållare för kartong, tidningar, plast, glas, metall, batterier, lysrör och glödlampor på området. Dessa är placerade vid garage-byggnadens östra gavel.

På bottenvåningen i varje trapphus finns två luckor avsedda för sopor. Dessa töms varje fredag.

 RÖDA LUCKAN: Här slängs brännbart avfall som inte kan källsorteras

GRÖNA LUCKAN: Här slängs bruna papperspåsar med matavfall

Papperspåsar för matavfall finns att hämta i respektive hus förråd vid entrén.

Stena Recycling Tömningsschema

PAPPERSFÖRP.        FREDAGAR              VECKOVIS

TIDNINGAR             TORSDAGAR           VARANNAN VECKA (UDDA)

PLAST                      TORSDAGAR           VARANNAN VECKA (UDDA)

GLAS                        ONSDAGAR             VARANNAN VECKA (JÄMN)

METALL                   FREDAGAR             VAR TREDJE VECKA

Allt annat skräp (ex möbler, porslin, elektronik, byggmaterial, textil) ansvarar var och en själv för att köra bort till återvinningscentralen!

Sorteringslista A-Ö Klicka här

Du kan läsa mer om källsortering på kommunens hemsida klicka här
se även Karlstad Energi.