Månadsavgift och el

Eftersom du inte hyr din lägenhet betalar du heller ingen hyra. Du betalar istället en månadsavgift som är till för att täcka de gemensamma kostnaderna i fastigheten. Avgiften ska vara inbetald senast sista vardagen i månaden, innan den månad som inbetalningskortet avser, d.v.s. avgiften betalas i förskott. Du kan även välja att betala via autogiro, kontakta din bank eller vår ekonomiansvarige Torbjörn, torbjorn.jonsson@riksbyggen.se  

Om månadsavgiften ej är inbetald får du en påminnelse. Vi anlitar bostadsinkasso om månadsavgiften trots detta inte betalas, eller om förseningar sker vid upprepade tillfällen.

Elavgift

Elavgiften debiteras tillsammans med bostadsavgiften varje månad. På avierna står uppgifter om elförbrukningen för din lägenhet.