Styrelsen

Styrelsen väljs av medlemmarna på årsstämman som brukar vara i maj varje år, och är de som ansvarar för den löpande skötseln, underhåll och ekonomin. Brf Hagaborgs styrelse sammanträder ca 10 gånger per år. Är du intresserad eller vill nominera någon till styrelsen, kontakta valberedningen 

Kontakta styrelsen via e-post: styrelsen@brfhagaborg.se

Ordförande: Ulla Björn, Hus 23

Sekreterare: Petter Malmborg, Hus 29

Vice ordförande: Inger Mörk, Hus 29

Studieorganisatör: Eva Andersson, Hus 19

Ledamot: Niklas Holmberg, Hus 33

Ledamot: Ulla Michel, Hus 17

Ledamot, HSB: Tore Olsson