Styrelsen

Styrelsen väljs av medlemmarna på årsstämman som brukar vara i maj varje år, och är de som ansvarar för den löpande skötseln, underhåll och ekonomin. Brf Hagaborgs styrelse sammanträder ca 10 gånger per år. Är du intresserad eller vill nominera någon till styrelsen, kontakta valberedningen 

Kontakta styrelsen via e-post: styrelsen@brfhagaborg.se

Ordförande: Inger Linderoth, Hus 9

Sekreterare: Björn Hallin, Hus 9

Vice ordförande: Gunnar Aurén, Hus 33

Vice sekreterare: Ulla Björn, Hus 23

Studieorganisatör: Eva Johansson, Hus 17

Ledamot: Peter Grahn, Hus 25

Ledamot: Ulrik Soini, Hus 39

Ledamot, HSB: Tore Olsson