Nu finns protokollet från årsstämman 2024-05-28 tillgängligt på Mitt Riksbyggen.
Du finner det genom att logga in på https://mitt.riksbyggen.se/. Klicka dig vidare till Min Förening –> Dokument -> För medlemmar -> Protokoll föreningsstämmor -> Årsstämma protokoll 2024-05-28. Se vägledning nedan.

Om du hellre vill komma förbi och läsa det fysiskt på vicevärdskontoret, kontakta styrelsen@brfhagaborg.se så kommer vi överens om en tid som passar.

Navigera till menyvalet ”Min Förening –> Dokument”

Navigera till ”För medlemmar”

Navigera vidare till ”Protokoll föreningsstämmor” och välj ”Årsstämma protokoll 2024-05-28”

Varmt välkomna till årets föreningsstämma 2024! 

Tid: 28 maj kl. 18.00 
Plats: Hotell Gustaf Fröding, Värmlandssalen
Höjdgatan 3, 654 68 Karlstad

Stämman genomförs enligt föreningens stadgar.  
Dagordning bifogas.  
Inga inkomna motioner kommer att behandlas på årsstämman så del 2 av §25 utgår.

Anmälan krävs och listor för anmälan kommer att anslås i trapphusen i samband med att kallelsen skickas ut. Det går även bra att anmäla sig via formuläret nedan. Anmälan ska ske senast måndag 20 maj.  

Föreningen bjuder på landgång och kaffe. Vid anmälan, var noga med att meddela eventuella födoämnesallergier. 

För dig som promenerar eller cyklar är det en sträcka på ca 2,4 km från Hagaborg till Hotell Gustaf Fröding. För dig som föredrar buss finns t.ex. buss nr. 10 som stannar utanför både Norrstrandsskolan och Hotell Gustaf Fröding.                

Varmt välkomna önskar Styrelsen.


Klicka på länkarna nedan för att öppna upp kallelsen och dess bilagor i en ny flik:


Anmälan årsstämma 28 maj 2024 

För att anmäla dig, vänligen fyll i formuläret nedan alternativt skriv upp dig på listan som kommer att sättas upp i entrén i varje trapphus.

Om du anmäler dig via formuläret nedan så får du ett automatiskt meddelande likt det här intill. Därefter bekräftar vi manuellt din anmälan via e-post inom några dagar.

  Vill du ha kaffe+landgång?
  Föreningen bjuder.
  JaNej

  Genom att skicka in din anmälan via det här formuläret accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter för att anmäla dig till årsstämman 2024 och att vi därmed kan komma att kontakta dig för att t.ex. bekräfta din anmälan. Om du har några frågor och/eller vill ta bort dina uppgifter, vänligen kontakta oss på styrelsen@brfhagaborg.se.

  Drag To Verify

  Obs! För dig som ska företrädas av ett ombud.
  Ombud ska lämna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten ska vara i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Medlem får företrädas av valfritt ombud. Ombud får bara företräda en medlem.


  Dagordning årsstämma 28 maj 2024 

  Tid: 28 maj kl. 18.00 
  Plats: Hotell Gustaf Fröding, Värmlandssalen 

  1. Föreningsstämmans öppnande 
  1. Val av stämmoordförande 
  1. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
  1. Godkännande av röstlängd 
  1. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman 
  1. Godkännande av dagordning 
  1. Val av två justerare 
  1. Val av minst två rösträknare 
  1. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 
  1. Genomgång av styrelsens årsredovisning 
  1. Genomgång av revisorernas berättelse 
  1. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
  1. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
  1. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
  1. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman 
  1. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 
  1. Val av styrelsens ordförande 
  1. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter 
  1. Presentation av HSB-ledamot 
  1. Beslut om antal revisorer och suppleant 
  1. Val av revisor/er och suppleant 
  1. Beslut om antal ledamöter i valberedningen 
  1. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande 
  1. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB 
  1. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angivits i kallelsen
  1. Föreningsstämmans avslutande. 

  Välkommen till extra föreningsstämma.

  Tid: 1 februari 2024 klockan 18.00
  Plats: Hagaborgs Trygghetsboende

  Stämman genomförs enligt föreningens stadgar, dagordning bifogas. Beslut kommer att fastställas om Normalstadgar 2023 för HSB Bostadsrättsförening, HSB Brf Hagaborg, organisationsnummer 716411-3008. Stadgarna delades ut inför årsstämman 2023. Du kan läsa stadgarna på hemsidan, se https://brfhagaborg.se/bra-att-veta/stadgar. Du som är nyinflyttad och vill ha ett eget fysiskt exemplar kan hämta det på  vicevärdskontoret. 

  Vi bjuder på fika.

  Anmälan

  Anmälan via länk: Klicka här för att anmäla dig till föreningsstämman.
  (OBS! Om du har problem med att öppna länken kan du skicka in din anmälan till styrelsen@brfhagaborg.se)

  Dagordning

  §1 Föreningsstämmans öppnande 

  §2 Val av stämmoordförande 

  §3 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

  §4 Godkännande av röstlängd 

  §5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman 

  §6 Godkännande av dagordning 

  §7 Val av två justerare 

  §8 Val av minst två rösträknare 

  §9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning 

  §10 Beslut om att styrelsen ska bestå av högst 7 ledamöter fram till ordinarie årsstämma

  §11 Beslut om att anta normalstadgar 2023 för HSB bostadsrättsförening

  §12 Extra föreningsstämman avslutas.

  För att anmäla dig till den extra föreningsstämman 2024-02-01, vänligen fyll i dina uppgifter nedan (namn, adress, lägenhetsnummer) och klicka på ”Skicka in anmälan”*. Om du anmäler fler personer än dig själv, vänligen ange detta i meddelandefältet nedan.

  När du har klickat på ”Skicka in anmälan” och texten ”Tack för din anmälan!” visas så har vi tagit emot din anmälan. Upplever du problem med formuläret och/eller har några andra frågor, skicka ett mejl till styrelsen@brfhagaborg.se.

  OBS! FORMULÄRET ÄR NUMERA STÄNGT!