Det är inte tillåtet att inom föreningens gränser mata fåglar med talgbollar, matrester, frukt, fågelfrö, nötter och liknande.

Det drar tyvärr till sig skadedjur/möss/råttor och skapar problem för oss i föreningen. Fåglarna kan även upplevas som störande, exempelvis genom att de smutsar ner eller skränar.

För att alla ska få en trevlig miljö utan skadedjur och andra eventuella störningar ber vi er att respektera detta förbud.

Comments are closed.

Post Navigation