Gemensamma lokaler

Vi har 10 fristående hus på området. Utöver byggnader för tvättstugor och cykelförråd finns;

  • Ett övernattningsrum och bastu (Tolvmansgatan 27)
  • Vävstuga och snickarbod (Tolvmansgatan 21)
  • Vicevärdskontor med sammanträdesrum (Tolvmansgatan 5)

Övernattningsrum och bastu bokas med din tagg/nyckelbricka i samma system som tvättstugebokningen vid Tolvmansgatan 27.

Om du vill nyttja sammanträdesrum, eller snickarbod, kontakta vicevärden.

Lokalerna ska vara städade och låsta när du lämnar, och glöm inte att släcka ljuset!

animaatjes-sauna-59520