Årsstämma

Det justerade protokollet från årsstämman finns att tillgå för våra medlemmar på vicevärdskontoret, senast tre veckor efter stämman.

I en bostadsrättsförening kan du påverka ditt eget boende och boendekostnad genom att medverka på föreningens årsstämma.

16805678-CQyCR

På årsstämman beslutar vi gemensamt om vårt boende

På årsstämman väljer du bland annat en styrelse, som mellan stämmorna är de som ansvarar för såväl löpande som långsiktig underhåll av fastigheterna. Du har även möjlighet att komma med egna förslag genom s.k. motioner till stämman.

Alla medlemmar har rösträtt
Alla medlemmar i en bostadsrättsförening har rösträtt på den årsstämma som hålles en gång per år. På årsstämman beslutar vi gemensamt kring ärenden som rör föreningen och därmed direkt även vårt boende och vår boendekostnad. Vi väljer även vilka medlemmar som ska ingå i styrelsen. Det är därför mycket viktigt att alla medlemmar är med vid årsstämman och aktivt deltar i gemensamma beslut.

Skriv motioner för ärenden du vill ta upp på stämman
Var aktiv och skriv s.k. motioner till stämman, d.v.s. frågor du vill ta upp (se länk i högermenyn för att skriva motion) och var med på mötet. Observera att stämman endast kan ta beslut i de frågor som kommit in via motioner till stämman. Man kan alltså inte ta upp en oanmäld fråga på en årsstämma och förvänta ett beslut på samma stämma.

Bestämmer gemensamt, därför viktigt med just din röst
Det är vi alla medlemmar gemensamt som bestämmer i föreningen och tillsammans tar olika beslut på stämman. Är du inte med och tar besluten så får du acceptera de beslut dina grannar tar.

Vill du vara med i styrelsen och arbeta för dig och dina grannars gemensamma boende?            
Genom att arbeta i styrelsen kan du direkt vara med och påverka vårt gemensamma boende.

Kontakta gärna någon i valberedningen, eller övriga i styrelsen, om du är intresserad att bli styrelsemedlem.