Stadgar

Här finner du information om och länkar till stadgar för HSB bostadsrättsförening Hagaborg i Karlstad.

Våra nuvarande och gällande normalstadgar för Brf Hagaborg hittar du här: Normalstadgar 2023 för HSB bostadsrättsförening. 

Stadgarna godkändes efter beslut på två på varandra följande föreningsstämmor: årsstämma 2023-05-31 och extra föreningsstämma 2024-02-01. Stadgarna är gällande från och med att Bolagsverket godkänt registreringen av stadgarna, vilket bekräftades 2024-04-17.

Se även vägledande informationsblad gällande underhållsansvar: Vem ska underhålla bostadsrätten?