Stadgar

Här finner du information om och länkar till stadgar för HSB bostadsrättsförening Hagaborg i Karlstad.

Nuvarande och gällande stadgar:

Våra nuvarande och gällande normalstadgar för Brf Hagaborg hittar du här: Normalstadgar 2011 för HSBs Bostadsrättsföreningar, version 5.

För bostadsrättsföreningar som som antagit HSBs normalstadgar från 2011 finns även följande vägledande informationsblad gällande underhållsansvar: Vem ska underhålla bostadsrätten?

 

Förslag till nya stadgar (ej gällande):

Under årsstämman 2023-05-31 beslutade stämman att anta HSBs normalstadgar 2023. Det krävs dock två på varandra följande stämmobeslut för att de nya stadgarna ska börja gälla, vilket innebär att det behövs ytterligare ett stämmobeslut. Detta ytterligare stämmobeslut är planerat att behandlas under den extra föreningsstämman 2024-02-01. Förslag på nya normalstadgar finner du här:  Normalstadgar 2023 för HSB bostadsrättsförening