Underhållsansvar

Vem ska underhålla bostadsrätten?

En av skillnaderna som är speciella för en bostadsrätt i förhållande till andra boendeformer är att bostadsrättsföreningen och bostadsrättsinnehavaren delar på ansvaret och kostnader för underhåll. Men vem ska stå för vad?

I HSB:s informationsbroschyr ”Vem ska underhålla bostadsrätten?”  kan man på ett lättförståeligt sätt utläsa vem som ansvarar för vad. Broschyren delas ut i samband med medlemskap i föreningen. Saknar du ditt ex. kan du få ett nytt hos vicevärden, eller ladda ner som pdf på nedanstående länk.

”Vem ska underhålla bostadsrätten?” –> Klicka här