Underhållsansvar

Vem ska underhålla bostadsrätten?

En av skillnaderna som är speciella för en bostadsrätt i förhållande till andra boendeformer är att bostadsrättsföreningen och bostadsrättsinnehavaren delar på ansvaret och kostnader för underhåll. Men vem ska stå för vad?

I HSB:s informationsbroschyr ”Vem ska underhålla bostadsrätten?”  kan man på ett lättförståeligt sätt utläsa vem som ansvarar för vad. Broschyren delas ut i samband med medlemskap i föreningen. Saknar du ditt ex. kan du få ett nytt hos vicevärden, eller ladda ner som pdf på nedanstående länk.

Ladda ner ”Vem ska underhålla bostadsrätten?” (version utgiven november 2020) som PDF här: Vem ska underhålla bostadsrätten?

Äldre versioner:
Version utgiven augusti 2013: Vem ska underhålla bostadsrätten? – för bostadsrättsföreningar som antagit hsbs normalstadgar från 2011