Månadsavgift och el

Eftersom du inte hyr din lägenhet betalar du heller ingen hyra. Du betalar istället en månadsavgift som är till för att täcka de gemensamma kostnaderna i fastigheten. Du får inbetalningskort skickat till dig med post för ett kvartal i taget. Avgiften ska vara inbetald senast sista vardagen i månaden, innan den månad som inbetalningskortet avser, d.v.s. avgiften betalas i förskott. Du kan även välja att betala via autogiro, kontakta din bank eller vår ekonomiansvarige Torbjörn, torbjorn.jonsson@riksbyggen.se  

Om månadsavgiften ej är inbetald får du en påminnelse. Vi anlitar bostadsinkasso om månadsavgiften trots detta inte betalas, eller om förseningar sker vid upprepade tillfällen.

Elavgift

Elavgiften debiteras tillsammans med bostadsavgiften varje månad.

På avierna står uppgifter om elförbrukningen för varje lägenhet. På avin för april månad står förbrukningen för januari i år, på avin för maj månad står förbrukningen för februari o s v. Det betyder att den preliminära avgiften för elen som vi haft några månader försvinner.