Månadsavgift och el

Eftersom du inte hyr din lägenhet betalar du heller ingen hyra. Du betalar istället en årsavgift som ska täcka bostadsrättsföreningens löpande verksamhet, dvs en avgift som är till för att täcka de gemensamma kostnaderna i fastigheten. Årsavgiften betalas per månad. Avgiften ska vara inbetald senast sista vardagen i månaden, innan den månad som avgifen gäller. Du kan även välja att betala via autogiro, kontakta din bank eller vår ekonomiansvarige Torbjörn, torbjorn.jonsson@riksbyggen.se  

Om månadsavgiften ej är inbetald får du en påminnelse. Vi anlitar bostadsinkasso om månadsavgiften trots detta inte betalas, eller om förseningar sker vid upprepade tillfällen.

Årsavgiften/månadsavgiften fördelas mellan bostadsrättslägenheterna i förhållande till lägenheternas insatser. För mer information om insats och årsavgift, se §11 Insats och årsavgift i föreningens gällande stadgar.

Elavgift

Elavgiften debiteras tillsammans med bostadsavgiften varje månad. På avierna står uppgifter om elförbrukningen för din lägenhet.

Uppdaterades senast 2024-03-29