Styrelsen

Styrelsen väljs av medlemmarna på årsstämman som brukar vara i maj varje år, och är de som ansvarar för den löpande skötseln, underhåll och ekonomin. Brf Hagaborgs styrelse sammanträder ca 10 gånger per år. Är du intresserad eller vill nominera någon till styrelsen, kontakta valberedningen.

Kontakta styrelsen via e-post: styrelsen@brfhagaborg.se

Ordförande: Ulla Björn, Hus 23

Vice ordförande: Inger Mörk, Hus 29

Sekreterare: Petter Malmborg, Hus 29

Ledamot: Jarl Stiernstedt, Hus 3

Ledamot: Niklas Holmberg, Hus 33

Ledamot: Ulla Michel, Hus 17

Ledamot, HSB: Mats Eriksson