Styrelsen

Styrelsen väljs av medlemmarna på årsstämman som brukar vara i maj varje år, och är de som ansvarar för den löpande skötseln, underhåll och ekonomin. Brf Hagaborgs styrelse sammanträder ca 10 gånger per år. Är du intresserad eller vill nominera någon till styrelsen, kontakta valberedningen.

Kontakta styrelsen via e-post: styrelsen@brfhagaborg.se

Ordförande: Inger Mörk Gerlesdotter, Hus 29

Vice ordförande: Ulla Michel, Hus 17

Sekreterare: Pernilla Ågren, Hus 17

Ledamot: Jarl Stiernstedt, Hus 3

Ledamot: Ulla Björn, Hus 23

Ledamot: Per-Ove Eriksson, Hus 1

Ledamot: Carina Rhöse, Hus 3

Ledamot, HSB: Mats Eriksson