Felanmälan

Felanmälan ska i första hand göras till vår e-post felanmalan@brfhagaborg.se 
Vid akuta ärenden på vardagar efter kl.17 eller under helger, ring Riksbyggen Service på telefon 0771 860 860

Tänk på att du som bostadsrättsinnehavare ansvarar för ett visst underhåll i din lägenhet. Detta regleras genom bostadsrättsföreningens stadgar som du hittar här på hemsidan (se Underhallsansvar_br.)

Vissa tjänster som du beställer och som du borde ha åtgärdat själv faktureras dig. Det kan gälla enklare stopp i avloppet som kan åtgärdas med till exempel en vaskrensare, byte av proppar, missljud i ventilationen som sitter över fönstren vilket kan bero på att filtret är dåligt rengjort med mera. Som bostadsrättshavare har du ett stort ansvar för att sköta lägenheten så att skador inte uppkommer.

Om det är något du funderar på, mejla styrelsen@brfhagaborg.se eller ring på vicevärdens telefontider torsdagar kl.10.00-12.00. Expedition är öppen varannan tisdag, jämna veckor, kl. 17.00-18.00.