Andrahandsuthyrning

Skriftlig ansökan och styrelsens samtycke
För att hyra ut i andra hand måste man ha styrelsens samtycke och ansökan ska vara skriftlig. På ansökan ska det tydligt framgå varför lägenheten ska hyras ut (orsak), till vem (fullständigt namn, adress, personnummer etc.) och för hur lång tid den ska hyras ut. Styrelsen tar upp detta på nästkommande styrelsemöte och återkommer med besked. Tillstånd för andrahandsuthyrning brukar ges för sex månader i taget, max ett år.

Giltiga orsaker för andrahandsuthyrning
Bostadsrättsinnehavaren har rätt att hyra ut i andra hand om det finns beaktansvärda skäl, till exempel om denne inte kan använda lägenheten som bostad under en period och har boendet ordnat på annat håll, som exempelvis studier eller arbete på annan ort, längre vistelse på vårdinrättning, militärtjänstgöring m.m. Ett annat krav är att bostadsrätten måste användas som just bostad, det är inte tillåtet att hyra ut till juridisk person (företag) eller annan verksamhet.

Den som hyr lägenheten i andra hand blir hyresgäst till bostadsrättsinnehavaren som då blir hyresvärd. Observera att det är fortfarande bostadsrättsinnehavaren som är ansvarig för bostadsrätten jämtemot föreningen och är den som är ersättningsskyldig vid skador, månadsavgifter etc.
Detta ställer stora krav på regleringen mellan bostadsrättsinnehavaren och den som hyr i andra hand, och stor försiktighet rekommenderas.