Vicevärd

DSCN0231

Vicevärd

Expedition: Tolvmansgatan 5, 654 60 Karlstad

Besökstid: varannan tisdag, jämna veckor, kl. 17.00 – 18.00

E-post: vicevard@brfhagaborg.se

Telefon: 054 18 49 71

Telefontid: torsdagar kl. 10.00 – 12.00

Lämna meddelande vid ej svar, så blir ni uppringda snarast möjligt

Vänligen respektera vicevärdens telefon- och besökstider. Kontakt via privatnummer eller bostad är inte önskvärt!

Vid expeditionen finns även en brevlåda om du vill lämna skriftligt meddelande till vicevärden eller styrelsen.

Felanmälan:

Felanmälan ska i första hand göras till vår e-post; felanmalan@brfhagaborg.se

Vid akuta ärenden på vardagar efter kl. 17 eller under helger, ring Riksbyggen Service på telefon 0771 860 860
Observera att detta endast gäller akuta ärenden!

Vicevärden kontaktas i de flesta frågor som rör ditt boende, det kan t.ex. gälla:

  • Köp och försäljning av bostadsrätt
  • Större reparationer eller ombyggnation
  • Inglasning av balkong / sätta upp markiser
  • Tillstånd för eventuell 2:a hands uthyrning
  • Större fel i lägenheten
  • Gemensamma utrymmen
  • Nycklar, låsbrickor (taggar)
  • Tillfälligt parkeringstillstånd inom området
  • Övriga frågor rörande ditt boende