Varmt välkomna till årets föreningsstämma 2024! 

Tid: 28 maj kl. 18.00 
Plats: Hotell Gustaf Fröding, Värmlandssalen
Höjdgatan 3, 654 68 Karlstad

Stämman genomförs enligt föreningens stadgar.  
Dagordning bifogas.  
Inga inkomna motioner kommer att behandlas på årsstämman så del 2 av §25 utgår.

Anmälan krävs och listor för anmälan kommer att anslås i trapphusen i samband med att kallelsen skickas ut. Det går även bra att anmäla sig via formuläret nedan. Anmälan ska ske senast måndag 20 maj.  

Föreningen bjuder på landgång och kaffe. Vid anmälan, var noga med att meddela eventuella födoämnesallergier. 

För dig som promenerar eller cyklar är det en sträcka på ca 2,4 km från Hagaborg till Hotell Gustaf Fröding. För dig som föredrar buss finns t.ex. buss nr. 10 som stannar utanför både Norrstrandsskolan och Hotell Gustaf Fröding.                

Varmt välkomna önskar Styrelsen.


Klicka på länkarna nedan för att öppna upp kallelsen och dess bilagor i en ny flik:


Anmälan årsstämma 28 maj 2024 

För att anmäla dig, vänligen fyll i formuläret nedan alternativt skriv upp dig på listan som kommer att sättas upp i entrén i varje trapphus.

Om du anmäler dig via formuläret nedan så får du ett automatiskt meddelande likt det här intill. Därefter bekräftar vi manuellt din anmälan via e-post inom några dagar.

  Vill du ha kaffe+landgång?
  Föreningen bjuder.
  JaNej

  Genom att skicka in din anmälan via det här formuläret accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter för att anmäla dig till årsstämman 2024 och att vi därmed kan komma att kontakta dig för att t.ex. bekräfta din anmälan. Om du har några frågor och/eller vill ta bort dina uppgifter, vänligen kontakta oss på styrelsen@brfhagaborg.se.

  Drag To Verify

  Obs! För dig som ska företrädas av ett ombud.
  Ombud ska lämna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten ska vara i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Medlem får företrädas av valfritt ombud. Ombud får bara företräda en medlem.


  Dagordning årsstämma 28 maj 2024 

  Tid: 28 maj kl. 18.00 
  Plats: Hotell Gustaf Fröding, Värmlandssalen 

  1. Föreningsstämmans öppnande 
  1. Val av stämmoordförande 
  1. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
  1. Godkännande av röstlängd 
  1. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman 
  1. Godkännande av dagordning 
  1. Val av två justerare 
  1. Val av minst två rösträknare 
  1. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 
  1. Genomgång av styrelsens årsredovisning 
  1. Genomgång av revisorernas berättelse 
  1. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
  1. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
  1. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
  1. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman 
  1. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 
  1. Val av styrelsens ordförande 
  1. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter 
  1. Presentation av HSB-ledamot 
  1. Beslut om antal revisorer och suppleant 
  1. Val av revisor/er och suppleant 
  1. Beslut om antal ledamöter i valberedningen 
  1. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande 
  1. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB 
  1. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angivits i kallelsen
  1. Föreningsstämmans avslutande. 

  OVK/Ventilation

  Föreningen är skyldig att vart 6:e år göra en kontroll av ventilationssystemet/ OVK. Planerat till september -24.

  Inga mekaniska fläktar tillåts till föreningens ventilationskanaler. Kolfilterfläktar är tillåtna i lägenheterna men de får inte anslutas till ventilationssystemet. Om det görs en installation av kolfilterfläkt ska det göras en ny inmätning och justering av ventilationen i huset och som betalas av lägenhetsinnehavaren.

  Parkeringsautomaten

  APCOA kommer inom kort att ta bort parkeringsautomaten som står intill besöksparkeringarna. Den ersätts med mobilbetalning, ny skyltning sätts upp.

  Utegrill

  Föreningen köper in en grill som i väntan på den tilltänkta grillplatsen tillfälligt placeras i anslutning till boulebanan.

  Sop-pösen som minskar plasten i restavfallet

  Karlstad energi arbetar för att minska plasten i restavfallet. En lokalt producerad soppåse har lanserats i Värmland. Genom att välja sop-pösen medverkar du till att minska plasten i restavfallet säger Karlstad Energi.

  Är du intresserad av hur denna soppåse ser ut och fungerar, kom förbi vicevärdskontoret. Föreningen har köpt in ett begränsat antal och du är välkommen att hämta en om du vill. Gäller så länge det finns påsar kvar.  Annars finns de att köpa på COOP Välsviken.

  Fågelholkar

  Föreningen köper in några fågelholkar till området efter förslag från medlem. Lars R och vicevärden sätter upp några stycken. Tack!

  Planerade projekt

  Planerade projekt med tidsplan inom kort.

  Trots snön som föll, blåst och kallt, så är våren på väg, forsythian blommar och magnolian står i knopp.

  Vårstädning

  Riksbyggen har vårstädning av utemiljön under april månad.

  Container för trädgårdsavfall

  För städning av uteplatser, balkonger och terrasser kommer en container att vara uppsatt på området fredag 3 maj t o m söndag 5 maj.

  Utemöbler

  Våra soffor och bord kommer att målas om inför säsongen.

  Odlingslådor

  Vi kommer att ha 40 odlingslådor med glada odlare, en ökning med 11 lådor från förra året. Ett trevligt inslag i vårt område.

  Lekpark

  Den lilla ”lekparken” som finns mellan hus 23/25/31 tas bort. De lekredskap som finns där idag är gamla och används nästan aldrig. Någon ny lekpark är inte planerad. Kommunen har en lekpark bakom ungdomsgården, gula huset.

  Stenar

  De allra flesta stenarna som finns på gräsmattorna kommer att tas bort. Men ingen parkering på gräsmattorna och tänk på hastigheten 10 km/h inne på området.

  Årsmöte

  Boka in årsmötet som hålls på Gustaf Fröding 2024-05-28.

  Årsredovisningen är klar och kommer inom kort att finnas uppladdad på hemsidan här. Kallelse med tillhörande dagordning till årsmötet kommer senare.

  Styrelsen

  Föreningen har köpt in en defibrillator/hjärtstartare.
  Den finns placerad på Tolvmansgatan 27, tvättstugan/bastun/övernattningsrummet, – i entrén tar du dörren till höger. 

  Den hjärtstartare som föreningen har köpt in används till vuxna personer eller barn över 25 kg/8år.

  Varje år inträffar ca 10.000 hjärtstopp, 65% av dessa sker i hemmet.

  Filmen nedan ger information om HLR (hjärt- och lungräddning) och hur man använder en hjärtstartare.

  Om du inte ser videoklippet, klicka här.

  Nu finns protokollet från den extra föreningsstämman tillgängligt på Mitt Riksbyggen.
  Du finner det genom att logga in på https://mitt.riksbyggen.se/. Klicka dig vidare till Min Förening –> Dokument -> För medlemmar -> Protokoll föreningsstämmor -> Protokoll extra föreningsstämma Brf Hagaborg 2024-02-01. Se vägledning nedan.

  Om du hellre vill komma förbi och läsa det fysiskt på vicevärdskontoret, kontakta styrelsen@brfhagaborg.se så kommer vi överens om en tid som passar.

  Navigera till menyvalet ”Min Förening –> Dokument”

  Navigera till ”För medlemmar”

  Navigera vidare till ”Protokoll föreningsstämmor” och välj ”Protokoll extra föreningsstämma Brf Hagaborg 2024-02-01”

  De nya stadgarna träder i kraft i och med att de registreras hos Bolagsverket. Du finner stadgarna här.

  Dags att börja så och fundera på en odlingslåda.

  Vi kommer att utöka vårt odlingsland med 10 odlingslotter i år. Det var ett trevligt inslag i vårt område förra året. Det odlades allt ifrån potatis till kryddor, blommor o det blev en trevlig samlingsplats för många. En snabb uppföljning visade på att många vill fortsätta odla, och vi ser gärna fler odlare i år. I första hand tilldelas du 1 låda, i mån av plats kan du ha två lådor.

  Vi hoppas kunna starta upp säsongen i början på maj när jorden är tjänlig.

  Det kommer att beställas ny jord för nya odlare och som påfyllning i befintliga lådor. Pallkragar för nya odlare beställs och du får själv vara med och iordningställa din låda.

  Vill du ha en odlingslott i år? Anmäl dig via formuläret här på hemsidan (se nedan) eller skicka ett mejl till styrelsen@brfhagaborg.se. Om du väljer att skicka in din intresseanmälan via mejl, vänligen ange ”Intresseanmälan odlingslott 2024” i ämnesraden. I meddelandet vill vi att du uppger ditt namn, adress, lägenhetsnummer och om du önskar 1 eller 2 odlingslådor.

  Först till kvarn gäller. Du som odlade i fjol och vill fortsätta odla även i år har garanterat 1 låda. Du behöver dock fortfarande skicka in en intresseanmälan för att säkra din plats. 

  Alla som vill odla – gör din intresseanmälan senast 1 mars. Du som fått en plats kommer att bil anvisad en låda och kommer att få mer information om hur och när betalning ska ske. Varje odlingslåda kostar 100:-/plats.

  Intresseanmälan odlingslåda 2024
   Lös pusslet för att bekräfta att du inte är en robot.
   Drag To Verify

   Brandvarnare kan bli för gamla.
   Ni kommer att erbjudas en ny brandvarnare med ett 10-årigt batteri. Vi tror det är ganska länge sedan de flesta av våra nuvarande brandvarnarna sattes upp. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att det finns en brandvarnare i alla lägenheter, och lägenhetsinnehavaren ansvarar för kontroll av batteriet.

   Vem kommer och byter din brandvarnare?
   Det gör Anders, vår vicevärd, han kommer och byter ut brandvarnaren hos er. Samtidigt som han gör det ser vi gärna att han får göra en kontroll av era fönster. Det är många som har krakelerat. Små sprickor längst ner på fönstret, och särskilt utsatta har fönster varit som ligger i söder. På detta sätt får vi en bra uppfattning om hur många fönster det kan gälla, när Mockfjärd kommer för att åtgärda detta. Det är garantiärende.

   Vicevärden kommer oanmäld när han har vägarna förbi ert hus och kanske har andra ärenden där. Det är vår målsättning att detta arbete ska vara klart till semestern.
   Vi tror att de flesta av er vet vem Anders är – det finns en bild på Anders i anslagstavlan vid entrén. Släpp inte in några obehöriga.

   Vi vill poängtera att vi inte ger tillstånd till hantverkare att komma o byta diverse saker eller besiktiga i er lägenhet utan överenskommelse med er.

   Felanmälan
   Var gör jag felanmälan?
   Akuta ärenden anmäls till Riksbyggen.
   Övriga ärenden anmäls till vicevärden på mejl vicevard@brfhagaborg.se eller på felanmalan@brfhagaborg.se

   Ärenden som inte är akuta och som ni anmäler till Riksbyggen är en överenskommelse mellan er lägenhetsinnehavare och Riksbyggen, och kommer att faktureras er.

   Styrelsen

   Du har väl inte missat att du kan skicka in förslag på hur vi kan göra det ännu mer trivsamt här på Tolvmansgatan? Detta kan du göra genom att skicka förslag på åtgärder till styrelsen direkt eller genom att skriva en motion som tas upp på årsstämman. 

   Om du önskar att styrelsen ska ta upp din motion på ordinarie årsstämma 2024-05-28 behöver du skriftligen anmäla ditt ärende till styrelsen före januari månads utgång, dvs senast 31 januari. 

   Hur skriver man en motion?
   Det finns egentligen inga formkrav för hur en motion ska formuleras, men för att ett ärende ska anses som en motion ska det finnas ett förslag till åtgärd. Anonyma motioner behandlas inte!

   1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver ärendet
   2. Skriv vad ärendet handlar om och förslag på genomförande
   3. Skriv under dokumentet med ditt namn, adress och datum
   4. Skicka eller lämna personligen din motion till styrelsen – i brevlådan vid vicevärdskontoret eller till styrelsen@brfhagaborg.se 

   Klicka här för mer information om motioner. Där finns även en färdig mall som går bra att använda. 

   Hälsningar, 

   Styrelsen

   Med anledning av det som sades på Folk & Försvars rikskonferens i Sälen tidigare i år, om det säkerhetspolitiska läget och vår beredskap, vill vi ge er kort information och tips på bra länkar där ni kan läsa mer om detta.
   Vi vill poängtera att risken för ett militärt angrepp mot Sverige bedöms som låg. Källa: Försvarsmakten.

   Egen krisberedskap, även kallat hemberedskap
   I händelse av en kris, som t ex ett längre strömavbrott eller liknande kan det vara bra om vi har tänkt igenom vår egen beredskap. Du rekommenderas därför att se över hur du kan säkerställa tillgång till vatten, mat, kommunikation och värme i bostaden under några dagar.

   Mer information i broschyren Om krisen eller kriget kommer.

   Föreningens skyddsrum
   Brf Hagaborg har tre stycken skyddsrum som idag används som garage. Det finns totalt 840 platser. Vi använder skyddsrummen på ett sådant sätt att de kan ställas iordning inom 48 timmar vid höjd beredskap.
   Mer information om skyddsrum hittar du på MSBs hemsida, www.msb.se

   MSB broschyr Om krisen eller kriget kommer
   Broschyren Om krisen eller kriget kommer skickades ut till samtliga hushåll för några år sedan. Du kan beställa och/eller läsa den på: https:// www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/broschyren-om-krisen-eller-kriget- kommer/

   Föreningen har beställt hem ett antal ex av broschyren som går bra att hämta på vicevärdskontoret. Du kan också skriva till styrelsen@brfhagaborg.se så lägger vi ett ex av broschyren i ditt postfack.

   Styrelsen

   Länkar och mer information: (Var källkritisk!)
   MSB.se
   Broschyren: Om krisen eller kriget kommer
   krisinformation.se
   brfhagaborg.se, Se externa länkar: Skyddsrum/Beredskap

   Du kan visa/ladda ner det här informationsbladet här: Info-skyddsrum-jan-24-med-QR-koder

   Välkommen till extra föreningsstämma.

   Tid: 1 februari 2024 klockan 18.00
   Plats: Hagaborgs Trygghetsboende

   Stämman genomförs enligt föreningens stadgar, dagordning bifogas. Beslut kommer att fastställas om Normalstadgar 2023 för HSB Bostadsrättsförening, HSB Brf Hagaborg, organisationsnummer 716411-3008. Stadgarna delades ut inför årsstämman 2023. Du kan läsa stadgarna på hemsidan, se https://brfhagaborg.se/bra-att-veta/stadgar. Du som är nyinflyttad och vill ha ett eget fysiskt exemplar kan hämta det på  vicevärdskontoret. 

   Vi bjuder på fika.

   Anmälan

   Anmälan via länk: Klicka här för att anmäla dig till föreningsstämman.
   (OBS! Om du har problem med att öppna länken kan du skicka in din anmälan till styrelsen@brfhagaborg.se)

   Dagordning

   §1 Föreningsstämmans öppnande 

   §2 Val av stämmoordförande 

   §3 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

   §4 Godkännande av röstlängd 

   §5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman 

   §6 Godkännande av dagordning 

   §7 Val av två justerare 

   §8 Val av minst två rösträknare 

   §9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning 

   §10 Beslut om att styrelsen ska bestå av högst 7 ledamöter fram till ordinarie årsstämma

   §11 Beslut om att anta normalstadgar 2023 för HSB bostadsrättsförening

   §12 Extra föreningsstämman avslutas.

   För att anmäla dig till den extra föreningsstämman 2024-02-01, vänligen fyll i dina uppgifter nedan (namn, adress, lägenhetsnummer) och klicka på ”Skicka in anmälan”*. Om du anmäler fler personer än dig själv, vänligen ange detta i meddelandefältet nedan.

   När du har klickat på ”Skicka in anmälan” och texten ”Tack för din anmälan!” visas så har vi tagit emot din anmälan. Upplever du problem med formuläret och/eller har några andra frågor, skicka ett mejl till styrelsen@brfhagaborg.se.

   OBS! FORMULÄRET ÄR NUMERA STÄNGT!

   Akut modernisering av hiss TG11

   Hissen på TG11 fungerar inte. Delar är beställda och arbetet har påbörjats. I nuläget görs inget åt hisskorgen. Nordisk Hiss utför arbetet.

   Våra ekonomibyggnader

   Vad vill du ska inrymmas i våra ekonomibyggnader. Förslag lämnas på mejl till styrelsen@brfhagaborg.se. Ex tvättstuga, samlingsrum mm.

   Hemsorterat

   Från den 1 januari 2024 tar kommunerna över ansvaret för insamling av förpackningsavfallet från producenterna. Från den 1 januari 2027 ska all insamling av förpackningar ske fastighetsnära. Vi på Hagaborg har redan insamling av förpackningar. För detta får vi ett reducerat prisavdrag för papper, plast, glas och metall. Totalt ger det oss 148:- kronor/lgh vilket motsvarar totalt 42.328:-/år.

   Det är viktigt att vi sorterar rätt och det som inte kan lämnas i vårt avfallsrum får du själv transportera till någon av kommunens återvinningsstationer. Sorteringsstöd kan du få via App Kasta rätt.

   Vicevärdskontoret har julstängt
   26 december har vi stängt. Öppet igen tisdagen den 9 januari kl 17.00-18.00.

   Vi önskar alla
   En riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År.

   Styrelsen och vicevärden

   Tack alla ni medlemmar som deltog på informationsmötet. Trevligt att så
   många kunde komma.

   Här kommer en kort sammanfattning till alla om vad som sades.

   Utöver de ca 75 medlemmarna som deltog representerades styrelsen av Inger
   Mörk Gerlesdotter ordförande, Pernilla Ågren sekreterare, Ulla Björn och
   Carina Rhöse introduktion och utbildning, Jarl Stiernstedt och Per-Ove
   Eriksson ledamöter, Mats Eriksson HSB-ledamot, och Riksbyggens tekniska
   förvaltare Mikael Jansson.

   Agenda:

   • Från budgetmötet, avgiftshöjningar
   • Nya medlemmar, information
   • Breddning av parkeringsplatser
   • Grillplats
   • Säkerhetsdörrar
   • Frågor & svar

   Klicka på pilarna i bilden nedan för att bläddra i presentationen. Alternativt klicka här för att öppna upp presentationen i PDF-format i en ny flik (rekommenderas för dig med mobil enhet).

   • • Tack alla ni medlemmar som deltog på informationsmötet. Trevligt att så många kunde komma.
• Här kommer en kort sammanfattning till alla om vad som sades.
• Utöver de ca 75 medlemmarna som deltog representerades styrelsen av Inger Mörk Gerlesdotter ordförande, Pernilla Ågren sekreterare, Ulla Björn och Carina Rhöse introduktion och utbildning, Jarl Stiernstedt och Per-Ove Eriksson ledamöter, Mats Eriksson HSB-ledamot, och Riksbyggens tekniska förvaltare Mikael Jansson

   Nya avgifter fr.o.m. 1 januari 2024 Månadsavgift, elavtal, p-plats & förråd
   • Månadsavgift & Elavtal
    • Månadsavgift, höjs med 3%
    • Ettårigt elavtal 2.10:- /kWh
   • P-platser
    • P-plats 115:-
    • P-plats med el 230:-
    • P-platsel-laddare 320:-
    • Garage 455:-
    • Garageladdplats 540:-
    • MCplats 260:-
   • Förråd
    • Förråd delat 75:-/del
    • Förråd BV 205:-

   Välkomna till informationsmötet 28/11 kl 18:00-20:30.

   Vi blir många, det blir trångt, friska ben kan behöva lämna sittplats för mindre friska ben.

   En fika i all enkelhet ska vi få till.

   Tänk på smittrisken i dessa influensatider, det finns inga riktlinjer från myndigheter, vi tar eget ansvar.

   Plats: Trygghetsboendet Hagaborg.

   Vi kan inte ta emot fler anmälningar, det är mer än fullt. Om du inte kommer avanmäl dig.

   Hälsningar,

   Styrelsen

   Under en tid har några ungdomar sprungit runt i området och ringt på våra porttelefoner och vill in. I går var det dags igen, de var 4-5 stycken, och utgav sig för att vara från hemvården.

   Vi uppmanar alla att inte släppa in obehöriga. När du går ut och in i porten se till att dörren går i lås och stängs ordentligt.

   Den senaste tiden har vi blivit bestulna på några brandsläckare, så vi hjälps åt att inte ge obehöriga tillträde till våra trapphus.

   Styrelsen

   Du hälsas välkommen till informationsmöte den 28/11.

   Tid: kl 18.00-20.30. 

   Plats: Hagaborg Trygghetsboende. 

   Dagordning

   • Breddning av parkeringsplatser
   • Grillplats
   • Säkerhetsdörrar
   • Från styrelsemötet/budget 2023-11-22

   Vi bjuder på fika!

   Anmälan om deltagande skickas till styrelsen@brfhagaborg.se senast 25/11.

   Välkomna!

   Hälsningar,

   Styrelsen

   Brf Hagaborg 45 år
   Öppet Hus på Tolvmansgatan 5 den 11 oktober. Kaffe och tårta serveras mellan klockan 10.00-12.00 och 17.00-19.00. Välkomna!

   Systematiskt brandskyddsarbete
   Som ett led i föreningens systematiska säkerhetsarbete utförs egenkontroller fyra gånger om året i trappuppgångar, rullator-/barnvagnsrum samt i ekonomibyggnaderna TG5, 21 och 23.
   Ur brandskyddssynpunkt ska trapphuset vara rent från föremål. Det är där- med inte tillåtet att förvara cyklar, rullatorer, mattor, skor mm utanför din dörr. Styrelsen har utsett vicevärden Anders Jansson till brandskyddssamordnare.

   Det ska finnas en brandvarnare i varje lägenhet. Om du av någon anledning inte har en brandvarnare i din lägenhet, kontakta vicevärden så fixar han en.

   Utebelysning
   Nu är alla entrédörrar försedda med LED belysning.

   5G mast
   Telia byter ut/bygger om till 5G-master på taket på TG39.

   Byte av golvbrunn
   Vid byte av golvbrunn i badrummet får du en ersättning på 3000 kr från föreningen, förutsatt att den nya golvbrunnen monteras på samma plats som den gamla. Om du däremot ska flytta på golvbrunnen i samband med t.ex en renovering av badrummet utgår inget bidrag.
   Styrelsebeslut från 2023-09-27.

   Information om felanmälan

   Vem ska underhålla bostadsrätten? Det är namnet på den broschyr från HSB som styrelsen använder sig av som gränsdragningslista för vem som gör vad. Punktlista bifogas. Broschyren i sin helhet finns på www.brfhagaborg.se (klicka här för att komma direkt till broschyren)

   Vem betalar för felanmälan
   Vi får in en del ärenden som inte föreningen ska betala för. För att det ska bli så rättvist som möjligt för alla, måste var och en ansvara för sina kostnader. Exempel på ärenden som du betalar för är byte av packning i duschen, installation av extra eluttag mm – se punktlistan för fler exempel.

   I vissa fall kan det bli gränsdragningar mellan vem som betalar, t.ex. om du har stopp i avloppet eller vid strömavbrott. Riksbyggen fakturerar den som ska betala utifrån de kriterier som finns i broschyren Vem ska underhålla bostadsrätten.

   OBS! Du bestämmer själv vilken entreprenör du vill använda. Vi vill också påminna om att Karlstad kommun har tjänsten Fixarservice för personer över 75 år. De kan hjälpa till med byte av lampor och säkringar, hänga upp gardiner mm. Alltid värt att fråga vad de kan hjälpa till med.

   Felanmälan, akut risk/skada
   Gör alltid en anmälan till Riksbyggen på telefon 0771-860 860, knappval 1.

   Felanmälan som inte är akut
   Ärenden som inkommer till Riksbyggen via felanmälan är en överenskommelse mellan dig och Riksbyggen och som du faktureras för.

   Felanmälan till föreningen
   De fel som föreningen ansvarar och betalar för anmäls via mejI till felanmalan@brfhagaborg.se eller via funktionen ”Felanmälan” som finns under fliken Förening i BoAppa. Dessa mejl kommer direkt till vicevärden. Vänligen skicka inte felanmälan till föreningen via andra kanaler. Vi vill ha alla felanmälningar på ett och samma ställe. Skulle du av någon anledning inte kunna mejla in din felanmälan går det bra att ringa vicevärden.

   Vänligen,
   Styrelsen

   Klicka här för att öppna informationsbladet i en ny flik.

   Brf Hagaborg fyller 45 år. Det firar vi med kaffe och tårta på vicevärdskontoret på TG5 imorgon onsdag 11 oktober. Öppet hus mellan 10.00-12.00 och 17.00-19.00.

   Vi ses där!

   Välkomna önskar styrelsen och trivselkommittén!