Välkomna till informationsmötet 28/11 kl 18:00-20:30.

Vi blir många, det blir trångt, friska ben kan behöva lämna sittplats för mindre friska ben.

En fika i all enkelhet ska vi få till.

Tänk på smittrisken i dessa influensatider, det finns inga riktlinjer från myndigheter, vi tar eget ansvar.

Plats: Trygghetsboendet Hagaborg.

Vi kan inte ta emot fler anmälningar, det är mer än fullt. Om du inte kommer avanmäl dig.

Hälsningar,

Styrelsen

Under en tid har några ungdomar sprungit runt i området och ringt på våra porttelefoner och vill in. I går var det dags igen, de var 4-5 stycken, och utgav sig för att vara från hemvården.

Vi uppmanar alla att inte släppa in obehöriga. När du går ut och in i porten se till att dörren går i lås och stängs ordentligt.

Den senaste tiden har vi blivit bestulna på några brandsläckare, så vi hjälps åt att inte ge obehöriga tillträde till våra trapphus.

Styrelsen

Du hälsas välkommen till informationsmöte den 28/11.

Tid: kl 18.00-20.30. 

Plats: Hagaborg Trygghetsboende. 

Dagordning

 • Breddning av parkeringsplatser
 • Grillplats
 • Säkerhetsdörrar
 • Från styrelsemötet/budget 2023-11-22

Vi bjuder på fika!

Anmälan om deltagande skickas till styrelsen@brfhagaborg.se senast 25/11.

Välkomna!

Hälsningar,

Styrelsen

Brf Hagaborg 45 år
Öppet Hus på Tolvmansgatan 5 den 11 oktober. Kaffe och tårta serveras mellan klockan 10.00-12.00 och 17.00-19.00. Välkomna!

Systematiskt brandskyddsarbete
Som ett led i föreningens systematiska säkerhetsarbete utförs egenkontroller fyra gånger om året i trappuppgångar, rullator-/barnvagnsrum samt i ekonomibyggnaderna TG5, 21 och 23.
Ur brandskyddssynpunkt ska trapphuset vara rent från föremål. Det är där- med inte tillåtet att förvara cyklar, rullatorer, mattor, skor mm utanför din dörr. Styrelsen har utsett vicevärden Anders Jansson till brandskyddssamordnare.

Det ska finnas en brandvarnare i varje lägenhet. Om du av någon anledning inte har en brandvarnare i din lägenhet, kontakta vicevärden så fixar han en.

Utebelysning
Nu är alla entrédörrar försedda med LED belysning.

5G mast
Telia byter ut/bygger om till 5G-master på taket på TG39.

Byte av golvbrunn
Vid byte av golvbrunn i badrummet får du en ersättning på 3000 kr från föreningen, förutsatt att den nya golvbrunnen monteras på samma plats som den gamla. Om du däremot ska flytta på golvbrunnen i samband med t.ex en renovering av badrummet utgår inget bidrag.
Styrelsebeslut från 2023-09-27.

Information om felanmälan

Vem ska underhålla bostadsrätten? Det är namnet på den broschyr från HSB som styrelsen använder sig av som gränsdragningslista för vem som gör vad. Punktlista bifogas. Broschyren i sin helhet finns på www.brfhagaborg.se (klicka här för att komma direkt till broschyren)

Vem betalar för felanmälan
Vi får in en del ärenden som inte föreningen ska betala för. För att det ska bli så rättvist som möjligt för alla, måste var och en ansvara för sina kostnader. Exempel på ärenden som du betalar för är byte av packning i duschen, installation av extra eluttag mm – se punktlistan för fler exempel.

I vissa fall kan det bli gränsdragningar mellan vem som betalar, t.ex. om du har stopp i avloppet eller vid strömavbrott. Riksbyggen fakturerar den som ska betala utifrån de kriterier som finns i broschyren Vem ska underhålla bostadsrätten.

OBS! Du bestämmer själv vilken entreprenör du vill använda. Vi vill också påminna om att Karlstad kommun har tjänsten Fixarservice för personer över 75 år. De kan hjälpa till med byte av lampor och säkringar, hänga upp gardiner mm. Alltid värt att fråga vad de kan hjälpa till med.

Felanmälan, akut risk/skada
Gör alltid en anmälan till Riksbyggen på telefon 0771-860 860, knappval 1.

Felanmälan som inte är akut
Ärenden som inkommer till Riksbyggen via felanmälan är en överenskommelse mellan dig och Riksbyggen och som du faktureras för.

Felanmälan till föreningen
De fel som föreningen ansvarar och betalar för anmäls via mejI till felanmalan@brfhagaborg.se eller via funktionen ”Felanmälan” som finns under fliken Förening i BoAppa. Dessa mejl kommer direkt till vicevärden. Vänligen skicka inte felanmälan till föreningen via andra kanaler. Vi vill ha alla felanmälningar på ett och samma ställe. Skulle du av någon anledning inte kunna mejla in din felanmälan går det bra att ringa vicevärden.

Vänligen,
Styrelsen

Klicka här för att öppna informationsbladet i en ny flik.

Brf Hagaborg fyller 45 år. Det firar vi med kaffe och tårta på vicevärdskontoret på TG5 imorgon onsdag 11 oktober. Öppet hus mellan 10.00-12.00 och 17.00-19.00.

Vi ses där!

Välkomna önskar styrelsen och trivselkommittén!

I morgon tisdag 19/9 monteras postboxarna i samtliga trapphus.
När det är klart sitter er nyckel i postfacket där ert namn står och ni kan hämta nyckeln.
Ni som är nyinflyttade, det kan vara så att det står säljarens namn på postfacket, namnbyte kommer vicevärden att fixa inom kort.

Hälsningar,

Styrelsen

Hoppas alla haft en härlig sommar, vi har bjudits sol, vind o vatten.

Bostadsrättsföreningen Hagaborg 45 år

I år fyller Bostadsrättsföreningen Hagaborg 45 år. Det ska vi fira med kaffe och tårta den 11 oktober. Mer information kommer.

Nytt elavtal

Nytt elavtal är tecknat med Karlstad Energi på ett år. Avtalsperiod 2024-01-01— 2024-12-31. Priset för elleveransen består av ett överenskommet pris där elcertifikatsavgiften och ursprungsmärkningen samt avgifter till Svenska Kraftnät är inkluderade. Utöver priset tillkommer lagstadgade skatter och andra av myndigheter fastställda avgifter. Pris 98,6 öre/kWh, fast avgift 230 SEK per anläggning och år.

Värmecentralen

Vi har haft en vattenläcka från värmesystemet i undercentralen TG27 som är identifierad och åtgärdad.

Spolning av rör

Rörinspektion är nu klara med spolning av avloppsrören. Arbetet har löpt på mycket bra och vi vill rikta ett tack till alla er som medverkade till att det kunde utföras på ett smidigt och bra sätt. Vi vill samtidigt passa på att uppmärksamma alla om vikten av att inte spola ner matfett eller andra rester i avloppet då det riskerar att bilda fettproppar i ledningen och som i sin tur kan orsaka stopp och översvämningar. Det är respektive lägenhetsinnehavare som ansvarar för att hålla rent i sitt avlopp. Skulle vi behöva ta ut en firma för spolning och det visar sig att felet sitter hos dig kommer du att faktureras för detta.

Höststädning/container

Dags att städa upp efter sommaren på altaner och balkonger. Det kommer att finnas en container uppställd på TG1 för detta ändamål. Observera att det endast är trädgårdsavfall som får slängas där, ej krukor och plastsäckar. Containern finns på plats från fredagen den 13/10 t o m söndagen den 15/10.

Modernisering av hissar, säkerhetsdörrar och trapphusrenovering

 • Vecka 37 med start 11 september och fyra veckor framår är det dags för   modernisering av hissen i TG23. 
 • Vecka 38 sätts postboxarna upp. 
 • Vecka 39 börjar vi montera de första säkerhetsdörrarna i TG1. Du som ännu inte lämnat in tillstånd att Trygga Dörr får gå in med huvudnyckel om du inte är hemma när de kommer, vänligen gör detta snarast.
 • Anbud på trapphusrenoveringar för TG23 och TG25 har tagits in av Riksbyggen. Vi går just nu igenom anbuden.

Felanmälan

Riksbyggen jour, rings endast när det är akut. I övrigt hänvisas felanmälan till mejl på vicevard@brfhagaborg.se

Gör du en felanmälan till Riksbyggen som du som lägenhetsinnehavare ansvarar för är det en överenskommelse mellan dig och Riksbyggen, och där du blir fakturerad från Riksbyggen. Du väljer förstås alltid vem du vill ska avhjälpa felet/skadan.

Sophantering

Vi måste bli bättre på att sortera våra sopor. Det du inte kan slänga i vår avfallshantering får du själv snällt transportera till någon av kommunens återvinningscentral. På Hagaborg har vi eget ansvar, och det tar vi.

Tvättstugor och övernattningsrum

Tyvärr är det några som städar dåligt efter sig när de tvättat och när de haft gäster i övernattningsrummet. Vill du använda våra gemensamma tvättstugor och övernattningsrummet är det din skyldighet att städa efter dig.

Det är inte roligt att mötas av en skitig tvättmaskin eller torktumlare fylld med dun och annat bös. Vi behöver också vara rädda om våra tvättmaskiner och bara tvätta det maskinerna är anpassade för. Det är heller inte kul att dammråttorna möter våra gäster som ska övernatta hos oss.

Du kan bli avstängd från tvättstugan, och vi kan tvingas höja hyran för övernattningsrummet så det täcker städkostnaderna efter respektive övernattning – dit vill vi inte komma.

Sommarvatten

En läcka har tidigare i sommar uppstått i vårat sommarvatten. Vi undersöker kostnader för att avhjälpa detta. Sommarvattnet är avstängt för säsongen.

Vänligen,

Styrelsen

Klicka här för att öppna informationsbladet i en ny flik.

Rörinspektion kommer under augusti månad att spola avloppsrören.
Se till att det är bortplockat under diskbänken när de kommer.
Om du inte är hemma när de kommer, du som ännu inte lämnat tillstånd att de får gå in med huvudnyckel, vi är tacksamma om du gör det snarast.

Här kommer tidplanen.

 • TG1  17/8
 • TG3  18/8
 • TG7  14/8
 • TG9  14/8
 • TG11 15/8
 • TG13 15/8
 • TG15 16/8
 • TG17 17/8
 • TG19 21/8
 • TG23 24/8
 • TG25 22/8
 • TG29 29/8
 • TG31 23/8
 • TG33 25/8
 • TG35 28/8
 • TG37 30/8
 • TG39 31/8

Under årsstämman så kommer ett förslag om att anta HSBs normalstadgar av 2023 års utgåva, anpassade för Brf Hagaborg.

Stadgarna i sin helhet hittar ni här: Stadgar 2023

Sammanfattning av ändringar:

2023 års normalstadgar för HSB bostadsrättsförening har samma struktur och
paragrafnumrering som 2011 års normalstadgar för HSB bostadsrättsförening. Några paragrafer
har dock fått annan rubrik.

Här följer en sammanställning av några av de viktigare nyheterna i 2023 års HSB normalstadgar
för bostadsrättsförening jämfört med 2011 års HSB normalstadgar för bostadsrättsförening:

• § 12
Tillägg av ett stycke innebärande att påminnelseavgift och inkassoavgift även kan tas ut
för det fall exempelvis överlåtelseavgift eller avgift för andrahandsupplåtelse inte
betalas i rätt tid.
• § 13
Tillägg innebärande att årsredovisningen även ska innehålla en kassaflödesanalys. Detta
följer av ändring i årsredovisningslagen.
• § 16
En skrivning har införts gällande att den kallelsetid som anges även gäller vid en extra
föreningsstämma som ska behandla fråga om stadgeändring. Enligt lag gäller en längre
kallelsetid vid extra föreningsstämma som ska behandla exempelvis en fråga om
ändring av stadgar, men det är möjligt att i stadgar bestämma att kallelse får utfärdas
senare.
• § 22
En formulering har införts som innebär att om en stämmovald styrelseordförande
lämnar sitt uppdrag under mandattiden så ska styrelsen inom sig välja en ny ordförande
för tiden fram till nästa föreningsstämma.
• § 22
Kravet att styrelsen ska utse en organisatör för studie- och fritidsverksamhet har tagits
bort och ersatts av att en ansvarig för introduktion och utbildning av medlemmar ska
utses.
• § 29
En bestämmelse har förts in innebärande att om föreningens resultat innebär en förlust
så har föreningen en skyldighet att lämna upplysning om vad förlusten innebär för
bostadsrättsföreningens möjlighet att finansiera sina framtida ekonomiska åtaganden.
Detta följer av ändring i årsredovisningslagen.

• § 31 och § 32
Underhålls- och reparationsansvaret för radiatorer har ändrats. Ansvaret för elradiatorer,
elburen golvvärme och elburen handdukstork har lagts på bostadsrättshavaren.
Bostadsrättsföreningen ansvarar för vattenburna radiatorer, vattenburen golvvärme,
vattenburen handdukstork och värmeledningar i lägenheten som bostadsrättsföreningen
försett lägenheten med.
• § 36
Regleringen kring föreningens rätt att avhjälpa brist i lägenhet har ändrats genom ett
tillägg beträffande situationer då bostadsrättshavaren utför åtgärder i strid med § 37.
Detta följer av ändring i bostadsrättslagen.
• § 37
Det har lagts till ytterligare två situationer beträffande åtgärder i lägenheten vilka kräver
föreningens tillstånd. Därutöver har det införts ett helt nytt stycke gällande särskilda
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden och kravet på
tillstånd om ett sådant värde påverkas. En formulering har lagts till innebärande att en
bostadsrättshavaren som är missnöjd med styrelsens beslut kan vända sig till
hyresnämnden. Dessa ändringar följer av ändring i bostadsrättslagen.
• § 44
En skrivning har införts kring en ny förverkandegrund gällande situationen då en
bostadsrättshavare gör ingrepp i lägenheten utan behövligt tillstånd. Detta följer av
ändring i bostadsrättslagen.

Gäller endast er som använder autogiro. Från och med avgiftsavin avseende oktober månad så kommer månadsvis avisering tillämpas istället för kvartalsvis avisering som det tidigare var. Samtidigt kommer pappersavierna ersättas med digitala avier på ”Mitt Riksbyggen”, ni loggar in med bank-id på mitt.riksbyggen.se och hittar era fakturor där.


Vill ni ha pappersfakturor fortsättningsvis går det bra att anmäla detta till Riksbyggens kundtjänst på telefon 0771 860 860 så kommer ni få pappersfaktutoror i brevinkastet. Och notera att det endast gäller er som använder er av autogiro.

Sedan årsstämman har vi varit i kontakt med ett antal olika leverantörer av laddstolpar för elbilsladdning. En av leverantörerna kommer hit tisdagen den 11/10, för att svara på frågor och presentera deras alternativ på lösning.

Välkomna till vicevärdskontorets konferensrum på Tolvmansgatan 5 för information och möjlighet att ställa frågor. Ps, vi bjuder på fika.

Tid:        11/10 kl 18.00
Plats:     Vicevärdskontorets konferensrum
               Tolvmansgatan 5

Varmt välkommen önskar styrelsen.

Vi har gjort en områdesbesiktning över växtligheten i området. Det får inte finnas några växter som ligger in på fasaden utan det ska vara en luftspalt för att motverka fukt och mögel. Likväl gäller att växter inte går upp och skymmer grannars fönster eller balkonger. De som vet med sig om att växtligheten tagit överhand kan med fördel klippa ner och lämna trädgårdsavfallet i containern som kommer att vara på plats fredag 30/9 till söndag 2/10.

Ny Vicevärd
Vi välkomnar Anders Jansson på Tolvmansgatan 23 som vår nya Vicevärd. Vicevärdskontoret kommer hädanefter att hålla öppet på tisdagar, jämna veckor kl 17.00-18.00 med start den 6e september.
Telefontid varje torsdag kl 10.00-12.00.

Ny ordförande
Ulla Björn har valt att avsäga sig uppdraget som styrelsens ordförande från och med den 1a oktober. Ulla Björn sitter kvar i styrelsen till årsstämman.
Inger Mörk, vice ordförande är beredd att ta över uppdraget under förutsättning att medlemmarna godtar det. En postomröstning kommer därför att ske, vidare information kommer inom kort.

Elavtal
Med dagens tidningsskriverier har det varit en del frågor om föreningens elavtal. Föreningens elavtal är giltigt med samma fasta pris till årsskiftet 2023/2024, därav är ingen justering av elpriset aktuell än. Men tänk på att inte använda mer el än ni behöver, tillsammans hjälps vi åt!

Hälsningar från Styrelsen.

Vicevärdskontoret är stängt under sommaren. Därmed har föreningen ingen telefontid eller besökstid. Felanmälan vid akuta fel sker till Riksbyggen på
0771 860 860. Observera att det endast gäller akuta fall. Jourutryckningar för mindre fel som inte bedöms vara av akut karaktär debiteras bostadsrättsinnehavaren

Övriga frågor, tillfälliga parkeringstillstånd etc, maila styrelsen på styrelsen@brfhagaborg.se

Trevlig sommar önskar styrelsen

Vi har fått ett antal klagomål på husdjur som gör sina behov lite hur som helst på vårt område. Framförallt gäller detta hundar, men också katter som pissar i sandlådor, rabatter och häckar runt uteplatser. Det blir ju inte trevligare på Hagaborg än vad vi gör det, tillsammans! Så för trivelns skull, håll koll på era fyrbenta vänner.

Och på tal om trivsel, imorgon, onsdag 22/6 har den nystartade trivselkommittén bjudit in till Boule vid föreningens boulebana utanför hus 29 kl 15.00.

/Styrelsen

Trivselkommittén låter hälsa välkommen att spela Boule på vår bouleplan utanför hus 29. Onsdag 22e juni kl 15 är det samling, varmt välkomna! Ta med fika och något att sitta på. Vid regn ställs arrangemanget in.

Välkomna!

Vi kommer att ha en container till förfogande för trädgårdsavfall uppställd vid Tolvmansgatan 1. Containern kommer vara uppställd fredag 6 maj – söndag 8 maj.

Observera att det är endast trädgårdsavfall utan förpackning/säckar/påsar som får slängas. Ni tömmer erat trädgårdsavfall direkt i containern.

Utöver det kan vi informera om att cykelpumpen är lagad.

Hälsningar Styrelsen

Varmt välkomna till årets föreningsstämma som kommer att ske på Hotell Gustaf Fröding, tisdagen den 31/5 kl 18.30. En kallelse inklusive årsredovisning kommer att komma så fort vi får materialet från tryckeriet.
Anmälan krävs, och listor för anmälan kommer att anslås i trapphusen i samband med att kallelsen delas ut.
Samåk gärna dit, eller ta buss nummer 13, som stannar både här hos oss vid Hagaborgsskolan, samt vid Hotell Gustaf Fröding.

Varma vårhälsningar från Styrelsen