Det har kommit frågor om vattenlarmet som monterats under diskbänken i lägenheterna.

Larmet drivs av ett 9V batteri och det behöver bytas efter något eller kanske några år.

Om batteriet är svagt hörs ett pulserande pip var 30:e sekund.

Piper det hela tiden är det ett läckage på någon vattenledning under bänken.

Då ringer du närmaste rörfirma eller anmäler på: felanmalan@brfhagaborg.se

Kom ihåg att det är du som bostadsrättshavare som ansvarar för ledningarna under diskbänken.

Styrelsen välkomnar nya grannar och medlemmar i föreningen:

Bo Ljung o Eva-Lotta Sturtelind, TG 39

Simon Notes, TG 1

Helene Baumkircher, TG 39

Per Iverlund, TG 23

Anton Raninen. TG 29

Iris Kanåker o Christer Gustavsson, TG 9

Emily Persson o Per Brynolf, TG 29

Tisdag den 8 juni är det dags för städning av garagen.

Städningen kommer utföras mellan 08.00-16.00 och vi ber er därför parkera bilarna på grusparkeringarna eller i området. Parkeringsbolaget är informerat så ingen får p-bot under städningen.

Styrelsen välkomnar nya grannar och medlemmar i föreningen:

Kennet och Inger Karlsson, TG 19

Bonnie Kjellbom, TG 7

Nazdar Haddim, TG35

Johan Rudfström, TG 15

Vi kommer att ha en container för trädgårdsavfall uppställd vid Tolvmansgatan 1.

Containern finns på plats fredag 7 maj – söndag 9 maj

Observera att ni bara kan slänga trädgårdsavfall utan förpackning/säckar/påsar. Avfallet töms direkt i containern.

För att frigöra utrymme i cykelförråden är det åter dags för en cykelrensning.

I er brevlåda kommer det en lapp med två stycken märkband per hushåll som ni ska märka era cyklar med. Rensningen kommer att ske den 6 maj 2021 och vi ber er därför att märka upp era cyklar senast den 4 maj 2021. Fäst markbandet synligt på styret. Finns det fler än två cyklar i ert hushåll, så kan fler märkband hämtas hos vicevärden. Endast det bifogade röda märkband ni får i brevlådan gäller. OBS! Det är bara boende i Brf Hagaborg som får förvara cyklar i cykelförråden!

De cyklar som saknar märkning den 6 maj kommer att förvaras hos föreningen i tre månader. Kontakta oss innan den 6 augusti 2021 om du saknar din cykel (054 18 49 71).

Den traditionella rensningen i cykelförråden närmar sig. Vi kommer att dela ut märklappar som ni ska sätta på de cyklar ni vill ha kvar. Känner ni på er att ni har något i cykelförråden som inte är en cykel kan ni redan nu ta hand om den/det. Annars kommer det att rensas ut. Närmare datum för cykelrensningen meddelas senare.

Samma sak gäller barnvagnsrummen på bottenvåningen. De är bara till för barnvagnar och rollatorer. Allt annat kommer att köras bort. Har ni ställt dit något annat, golfvagnar, bräder eller vad det kan vara, ta reda på det och förvara det på något annat ställe.

Arbetet med att renovera balkongtaken har legat nere en tid på grund av kallt väder med mera. Det gäller alltså balkongtaken under takvåningarna. Nu kommer arbetet att återupptas vecka 15 med den här tidsplanen:

Etapp 1 vecka 15. Hus 31, 33, 23

Etapp 2 vecka 19. Hus 35, 37, 39

Etapp 3 vecka 22. Hus 29, 1, 15, 3

Etapp 4 vecka 24. Hus 7, 9, 11

Etapp 5 vecka 32. Hus 13, 17, 19

Vad står det egentligen i fakturan om elförbrukningen som damp ner i brevlådan? Här kommer en liten förklaring: Under ordet benämning står det en rad som börjar med mätarställn. Sedan står det 200301. Det betyder 1 mars 2020. Det är det datum som mätarställningen börjar på. Sedan står det några siffror som är detsamma som mätarställningen den 1 mars. Sedan kommer en ny datumrad – 201231. Det är detsamma som 31 december 2020. Sedan kommer fler siffror som är detsamma som mätarställningen den 31 december. Vi tar som exempel – mätarställningen den 1 mars var 44 695 och den 31 december 46 956. Om man tar den högre siffran och minskar med den lägre får man fram elförbrukningen 1 mars till 31 december. I det här fallet blir det 2 261 vilket ska tydas som 2 261 kWh (kilowattimme). Under året har föreningen lagt på en preliminär elavgift på 150 kronor under tre månader och 250 kronor under tre månader, tillsammans blir det 1 200 kronor. Om man tar förbrukningen på 2 261 kWh i exemplet och multiplicerar det med 1.20 kronor får man 2 713,20 kronor. Räkna bort den preliminära avgiften på 1 200 kronor och kvar blir då 1 513,20 vilket är den summa som ska betalas. Summan kan slå på några tioöringar eftersom beloppet utjämnas till hela krontal. Någon kanske tycker att 1.20 kr per kilowatttimme är dyrt. Så här fördelas beloppet vi betalar: BRF Hagaborg har tecknat ett avtal om bundet pris med Karlstads Energi.

Priset är 36,20 öre/kWh (exkl moms) för avtalsperioden 2021-01-01 – 2023-12-31. Energiskatt är lika för alla elkonsumenter. Energiskatt år 2021 = 35,60 öre/kWh (exkl moms) Elnäts fasta avgift baseras på anläggningens/mätarens säkringsstorlek. Utöver det debiteras dels en överföringsavgift som år 2021 är 6,00 öre/kWh (exkl moms) Dels en effektavgift och vintertid en högbelastningsavgift. Avgifterna baseras på månadens effektuttag och varierar både från månad till månad, och dessutom varierar varje anläggnings förbrukning och likaså effektuttag.

Själva avgiften för elen är alltså ganska liten men de fasta avgifterna, skatter och moms desto större.

Föreningen håller på att byta leverantör av elavläsningen. I fortsättningen ska elförbrukningen hamna på de ordinarie månadsavierna. Det blir alltså inga preliminära avgifter i fortsättningen. En annan nyhet är att vi får en portal där man via datorn eller mobilen kan följa sin elförbrukning. Den som är våldsamt intresserad och kanske för statistik kan följa förbrukningen timme för timme.

Till sist. Ni som inte fått någon faktura för elen. Var inte ledsna. Det betyder bara att ni gjort av med för lite el och kommer att få pengar tillbaka.

För ett tag sedan installerade vi vattenlarm under diskbänken i lägenheterna. Om larmet piper, kolla om det är blött längs rören eller nere på botten av diskbänken. Är det inte blött, då är det batteriet i larmet som gett upp. Lossa den vita dosan och byt batteriet så fungerar det igen.V

Föreningen har fått igångsättningstillstånd för det nya taket på garaget som planerats en tid. Vi ska nu begära in offerter på vad det kostar att bygga taket och när vi fått ett pris kommer vi att gå ut till medlemmarna med en utförlig information om vad bygget innebär. Taket betyder att parkeringen på taket blir mer skyddad, vi tänker sätta in kameraövervakning om det inte möter något hinder, vi slipper röja snö på taket och på uppfarten till taket. Troligen får vi även bygga om den lilla trappen ner från taket eftersom pelare som håller uppe taket får placeras där. Trappen måste grävas ur och så blir det en ny trapp vilket blir välkommet eftersom den stundtals kan vara livsfarlig vintertid. Trappen får också ett tak.

Det dimper snart eller har redan gjort ner en faktura i din brevlåda som gäller elförbrukningen för förra året. Fakturan omfattar tiden 1 mars till 31 december 2020. Varje månad har en preliminär avgift tagits ut på hyresavierna och nu har en avräkning skett. Några får betala en mindre summa och andra en lite högre, det beror helt på hur mycket el man gjorde av med förra året. Just i dessa dagar håller föreningen på att titta över hur vi framöver ska debitera elförbrukningen och går allt i lås kommer det att synas på nästa omgång av hyresavier.

Fram tills nu har vi lämnat batterier, glödlampor och lysrör i återvinningskärlen som stått i tvättstugorna. Nu flyttas den biten till den stora återvinningsstationen där vi även slänger tidningar, glas, plast, kartong och metall. Vi får då allt samlat på samma ställe till glädje inte minst för firman som regelbundet samlar ihop batterierna med mera.

Karlstads Energi kommer att byta ut elskåpen som står utanför några av våra hus. Under tiden arbetet pågår kommer strömmen att brytas mellan klockan 9-12 utom de tre sista husen, se nedan. Det betyder att det blir mörkt i lägenheterna, hissen går inte att använda och allt annat som går på ström fungerar inte. Det går inte att titta på tv, datorerna måste stängas av i god tid med mera. Något som däremot kommer att fungera är taggsystemet så att man kommer in i husen genom entrédörrarna. Det systemet går på batteri under tiden strömmen är borta.

Arbetet kommer att starta tisdag 9 februari och omfatta hus 9, 11, 13 och 15.

Onsdag 10 februari för hus 17, 19,21

Torsdag 11 februari för hus 3, 5 och 7.

Fredag 12 februari för hus 1, 27 och 29

Tisdag 16 februari för hus 23, 25, 31 och 33 under tiden 9-12 och hus 35, 37 och 39 mellan klockan 13-15.30.

Alla kommer även att få en lapp i brevlådan med tider för arbetet.

Vill du själv vara med och påverka? Känner du någon som du tycker borde ingå i styrelsen? Vill du veta mer vad det innebär att sitta i en styrelse? Kontakta oss i valberedningen!

Föreningen är stor och det är svårt att veta vem som är bäst lämpad att sitta i vår styrelse. Vi behöver därför din hjälp att finna lämpliga personer. Kanske är du själv en sådan. Kunskaper i frågor som rör boendet är bra att ha med sig, men intresse för att lära sig är allra viktigast för en styrelsemedlem.

Att sitta i en styrelse för en bostadsrättsförening är en viktig uppgift. Naturligtvis innebär det ett stort ansvar, men det är också mycket givande att få vara med och påverka hur vårt boende skall vara.

Vi i är valberedningen är:

Lilian Byström, hus 7

Erik Bergström, hus 13

Marianne Karlsson, hus 1

Hör av dig till: lilian.bystrom@gmail.com, tfn 0733-40 85 95