Det kommer ett par nya dörrar till området. Cykelförrådet 23-25 får en ny ståldörr. Den som sitter där nu har gjort sitt, framför allt är det dörrkarmen som man varit och brutit i upprepade gånger men även dörren har tagit skada. Det kanske gör att intresset att bryta sig in i förrådet minskar. Även på 27:an byts dörren ut eftersom den länge varit dålig och stundtals svår att stänga. Dörren är helt enkelt sned och det är en centimeterstor glipa uppe till höger på dörren. Så har det nog varit länge och någon har varit och karvat ut i tröskeln så att den sneda dörren skulle kunna öppnas och stängas. Dessutom kommer utelamporna som sitter på det nyligen ombyggda cykel- och motorcykelgaraget att bytas ut.


En ny dörr är även beställd till cykelförrådet 17-19. Det blir en likadan ståldörr som installeras på cykelförrådet 23-25. Det är lite leveranstid men inom 14 dagar ska dörrarna vara på plats. De nuvarande med tillhörande karm har sett sina bästa dagar på bägge cykelförråden.

Föreningen har ett avtal med HSB Värmland om ekonomisk förvaltning som kostar 250 000 kronor per år. Avtalet sades upp för ett halvår sedan och löper fram till 31 mars i år. Styrelsen har nu beslutat att sköta de här sysslorna själva med hjälp av Eva Johansson som ingår i styrelsen. Eva har arbetat med ekonomisk förvaltning i 20 år. Genom det här arrangemanget spar föreningen 150 000 kronor per år. Vi har tidigare sagt upp förvaltaravtalet och spar där 260 000 kronor och tillsammans innebär detta en besparing på tillsammans 410 000 kronor per år. Det är flera föreningar i karlstadsområdet som liksom vi sett över de avtal som finns vilket innebär kostnadsbesparingar. Vår förening har även sagt upp avtalet om fastighetsskötsel som vi har med HSB Värmland. Det avtalet kostar oss 1 285 569 kronor per år och löper året ut. Vi kommer under året att begära in offerter från flera leverantörer och se om vi kan spara mer pengar. Ett förslag är att bryta ut städningen ur avtalet och begära in offerter på det separat. Flera medlemmar har uttryckt missnöje med den nuvarande städningen.

Vår förening har haft ett avtal med HSB Värmland om en förvaltartjänst. Det innebär att en förvaltare utfört vissa tjänster som behöver göras på vårt område. Kollar så allt står rätt till och om inte så rings hantverkare in. Vid en genomgång visar det sig att en stor del av de här arbetsuppgifterna utförts av vicevärdsparet, Ingela Agneblad och undertecknad Björn Hallin. Det som förvaltaren hjälpt till med kan i fortsättningen till största delen skötas av oss själva. Styrelsen har därför beslutat att säga upp förvaltaravtalet vilket kostar 260 375 kronor per år. Avtalet upphör 31 mars i år. Styrelsen har tidigare sagt upp energisparavtalet med HSB Värmland vilket kostade knappt 60 000 kronor. Orsaken till den uppsägningen var att avtalet kostade mer än vad det sparade åt oss.

De nya låsen i snickarboden och vävstugan är nu klara att använda. Det är bara att gå in med er vanliga tagg. Observera att det här gäller bara de som tidigare använt lokalerna. Ni andra som vill använda någon av lokalerna anmäler detta till vicevärden. De gamla nycklarna passar ingen annanstans och kan därför slängas i metallåtervinningen.

Mer nyheter om ombyggnaden av garaget.

Arbetet startar 16 mars i garage 47. Arbetet beräknas pågå i sju veckor och sedan följer nästa garage. Det betyder att alla som står i garage 47 plus de som står ovanför garaget på parkeringsdäcket blir husvilla under en här tiden. Vi kommer att göra två tillfälliga parkeringsplatser på gräsmattan bakom parkeringsgaraget där det idag ligger en liten lekplats plus på gräsmattan utanför hus 37. De nya p-platserna byggs genom att en kraftig duk läggs ut och ovanpå det ett 30 centimeter lager med grus. När garageombyggnaden sedan är klar tas gruset bort liksom duken. De här två platserna är 307 kvm stora. Dessutom kommer gästparkeringen att stängas av och här får nio bilar plats.

Även de som har p-plats närmast garageportarna måste flytta bilarna. Varje ägare av en bil som måste flyttas kommer att få en lapp i brevlådan där det står vad man behöver göra.

Det är även fortsättningsvis parkeringsförbud inne på området och det blir inte tillåtet att ställa bilen på gräsmattorna inne bland husen eller framför entréerna.

Det är inte bara bilarna som behöver flytta på sig. Även alla lösa föremål i garagen måsta flyttas ut, däck, hyllor och allt annat. Det här är den första etappen på ombyggnaden av garaget som beräknas vara klar i mitten av september.

Sedan ska utsidan målas om men när det sker bestäms senare. En firma håller på att skissa på ett tak över parkeringsdäcket och om det visar sig vara genomförbart betyder det att de som parkerar där får ett bättre skydd mot vädrets makter. I ett senare skede kommer vi också att begära in offerter på solceller på det nya taket. Ett tak och solceller lär dock bli aktuellt först nästa år. Vi får betala ombyggnaden av garagen först.

Dörrarna till snickarboden och vävstugan har fått nya lås. Det är liknande lås som sitter på cykelförråden, våra entrédörrar och tvättstugorna. I fortsättningen kommer man alltså in med sin tagg. Vicevärden Ingela sitter i detta nu och programmerar låsen så att de som tidigare fått en nyckel till utrymmena sedan kan använda sina vanliga låstaggar. Ingelas arbete väntas vara klart på måndag. Är det någon som vill komma in i vävstugan eller snickarboden innan dess, ta kontakt med Ingela får ni låna en provisorisk tagg.

Som allt annat blir allt digitalt så ock vår tv-bild. Från den 26 maj skrotas de analoga programmen i vårt Com Hemnät och därefter blir allt digitalt. Det betyder en bättre bild och bättre ljud samtidigt som utrymmet i ledningarna blir större vilket i sin tur betyder ett snabbare bredband. Den som har en tv av äldre datum än 2008 får komplettera sin apparat med en box.

Hur allt går till och vad man ska göra för att kunna åtnjuta dessa tekniska framsteg – gå in på den här adressen: https://www.comhem.se/tv/digitalisering

Behöver du hjälp att ändra till digital-tv hemma hos dig kan du anlita en personlig tekniker mot en fast kostnad på 399 kr (efter 50% RUT-avdrag). För mer information och tids- bokning, besök www.hemfixare.se eller ring 0770-220 720.

Vill du själv vara med och påverka? Känner du någon som du tycker borde ingå i styrelsen? Vill du veta mer vad det innebär att sitta i en styrelse? Kontakta oss i valberedningen! Föreningen är stor och det är svårt att veta vem som är bäst lämpad att sitta i vår styrelse. Vi behöver därför din hjälp att finna lämpliga personer. Kanske är du själv en sådan. Kunskaper i frågor som rör boendet är bra att ha med sig, men intresse för att lära sig är allra viktigast för en styrelsemedlem. Att sitta i en styrelse för en bostadsrättsförening är en viktig uppgift. Naturligtvis innebär det ett stort ansvar, men det är också mycket givande att få vara med och påverka hur vårt boende skall vara.

Vi i är valberedningen är:

Lilian Byström, hus 7

Erik Bergström, hus 13

Marianne Karlsson, hus 1

Hör av dig till: lilian.bystrom@gmail.com, tfn 0733-40 85 95

Ytterdörren till 27:an har fått sig en smäll på något sätt och den stänger inte ordentligt då den hänger snett. Ni som använder tvättstugan eller bastun/övernattningsrummet, se till att dörren stängs ordentligt när ni går ut. Under måndagen kommer dörren att åtgärdas.

Det börjar dra ihop sig med ombyggnaden av garagen. Orsaken till ombyggnaden är att armeringen i taket har börjat rosta och måste åtgärdas innan något allvarligare inträffar. För att komma åt armeringen ska fem centimeter av betongen bilas bort och sedan ska betongtaket återställas. Betongen bilas bort med en jetstråle av vatten och sedan läggs två lager av sprutbetong i taket. Samtidigt som betongen bilas bort tas också skivorna av träull bort. Även garagens väggar kommer att omfattas av arbetet. När jobbet är klart har garagen fått en ny fräsch och vit insida. Arbetet beräknas ta fem månader och ombyggnaden sker i ett garage i taget. Under den här tiden måste alla bilar ställas upp på andra platser på området. Kölistan till p-platserna utomhus stängs under den här tiden och några bilar kan få plats på tomma p-platser. Vi stänger också gästparkeringen för att få plats med bilar även där. De bilar som inte får plats på parkeringen kan ställas upp inne på området. Utöver de bilar som har plats i garagen måste även de som har p-platser närmast garagen ställa sina bilar på annat håll eftersom det kommer att damma och yra betong. Även de som står uppe på garagetaket omfattas av ombyggnaden. Av säkerhetsskäl kan det inte stå bilar på taket under tiden som vattenbilningen sker och den beräknas pågå under tio dagar i varje garage. Risken är att det kan finnas en spricka i betongen och att vattenjetstrålen går igenom taket och då skulle en bil inte vara så mycket till bil efteråt. Alla som berörs av ombyggnaden kommer att få utförliga instruktioner om vad som ska göras med bilar och vad man ska göra med alla pryttlar och däck som finns lagrade i garagen. Det är ett givet tillfälle att fundera på var de sakerna ska förvaras sedan. I fortsättningen blir det inte tillåtet att ha brännbara saker i garaget och dit hör däck, flaskor med olja och spolarvätska till exempel. Ombyggnaden beräknas starta andra veckan i mars. Kostnaden uppgår till 998 400 kronor per garage, totalt 2 995 200 kronor och det här ska klaras med de pengar föreningen har. Det blir alltså inga nya lån. Varför ska föreningen betala det här, kanske någon funderar på. Är det inte statens skyddsrum som vi använder som garage? Det finns en lag som reglerar allt om skyddsrum och enligt den är det fastighetsägaren och den som nyttjar skyddsrummet som har ansvaret för att underhålla skyddsrummet. Gör man inte det ordentligt kan föreningens företrädare dömas till böter eller i allvarliga fall till fängelse och det vill vi inte. Mer information kommer inom kort.

Som de som bor i 31.an och 7:an noterat har Assemblin fått loss lite reservdelar och kan därför fortsätta bytet av ventiler i de två husen med start 10 februari och fram till 12 februari. Sedan blir det ett litet stopp tills det lossnar igen med reservdelar.

Arbetet med att byta ut ventiler och grå rattar på elementen har startat med hus 39, 37 och 35. Under arbetets gång har det uppstått problem. När våra hus byggdes i slutet av 1970-talet var det högkonjunktur på byggprojekten. Det har visat sig på flera sätt och nu senast vad gäller våra element. De har nämligen olika dimensioner i anslutningen till själva värmerören. Tydligen tog man vad som fanns till hands just då. När nu de första elementen skulle åtgärdas hade de en dimension på anslutningen och det var så långt inga problem. Ju längre arbetet fortskred desto fler anslutningar med en helt annan udda dimension dök upp. Den dimension som verkar vara vanligast är ingen lagervara någonstans. Nu har rörfirman Assemblin lagt en beställning hos armaturfabriken i Vårgårda som nytillverkar grejerna vilket betyder att arbetet gör ett litet uppehåll och om allt går vägen kommer grejerna senast 17 februari. Det här kostar inte föreningen något extra. Offerten ligger fast.

Arbetet med att bygga ut cykelförrådet 37-39 startar nu på torsdag, 6 feb. Samtidigt ska snickarna åtgärda dörrkarmarna vid tvättstugan 21:an samt cykelförrådet 25 med flera. När det är gjort får även de dörrarna nya brytskydd. Samtidigt åtgärdas porten vid återvinningen där papperscontainrarna står så att ingen kan krypa under porten.

Vad gäller den nya delen med motorcykelgarage har intresset varit stort och vi har redan en kölista. Den som vill ha plats anmäler sig på: vicevard@brfhagaborg.se

Efter fönsterbytet är nu nästa stora projekt igång. För ett tag sedan frågade vi hur många som hade grå rattar under elementen i främst köket. Det visade sig att det var de flesta och därför togs beslutet att gå igenom samtliga lägenheter och byta alla gamla rattar till nya termostater plus att själva ventilen som termostaten sitter på byts ut. På flera ställen har ventilen läckt och orsakat vattenskador. Dessutom kommer alla element i lägenheten med tillhörande kopplingar att kollas plus att köken kommer att få ett vattenlarm som placeras under diskbänken. Det är en liten dosa med ett par ledningar och om det eventuellt skulle uppstå en läcka och droppa vatten på de här ledningarna så piper larmet och då ringer man efter en rörmokare. Inte nog med det. För ett par år sedan gicks bland annat alla badrum igenom för att se om det fanns några skador. Spruckna golv i badrummet, slappa tätningsringar till avloppet till exempel. De som hade skador fick en lapp om att skadan skulle fixas till. Nu görs en uppföljning av den synen för att se så att det inte återstår någon skada. Det här arbetet har startat i hus nr 37. Tisdag 28:e arbetar man vidare på 37:an och börjar på hus 39. Onsdag görs 39:an klar och man går över till 35:an och på torsdag den här veckan slutförs arbetet på 35:an. Kommande vecka är det 31:ans tur plus hus 7 och sedan följer fler men det återkommer vi till. Orsaken till hoppet från 31:an till 7:an är att man tar de låga husen först.

Styrelsen välkomnar nya grannar och medlemmar i föreningen:

Viktor Larsson , Tolvmansgatan 1

Peter Stang, Tolvmansgatan 31

Gunnel Dahlberg och Kim Fredrik Böök, Tolvmansgatan 1

Under 2019 har föreningen haft 18 st. lägenhetsöverlåtelser

Brf Hagaborg håller sin årsstämma måndag 25 maj 2020. Motioner som behandlas på årsstämman ska vara inskickade till styrelsen senast den 14 februari 2020. Du kan skicka in dina motioner via e-post eller lämna skriftligen i brevlådan på vicevärdskontoret, Tolvmansgatan 5.

E-post: styrelsen@brfhagaborg.se

Läs mer om motioner (klicka på länken)

Vänliga hälsningar Styrelsen

För ett tag sedan bad vi alla som har en grå ventil på sitt element i köket att skicka in uppgifter om det. Nu har det visat sig att vi behöver gå igenom samtliga lägenheter på området och byta alla ventiler som behövs eftersom föreningen fått hur många mejl som helst om grå rattar. Arbetet kommer att utföras under januari om det inte är för kallt ute. När ventilerna byts stängs värmen av för ett våningsplan i taget så därför får det inte vara för kallt ute. Det är företaget Assemblin som gör jobbet och det kommer en lapp i brevlådan cirka en vecka innan arbetet ska göras. De kommer att kolla alla ventiler och termostater som hör till värmen och byter det som behövs.

Hur går det med ombyggnaden av balkongtaken under terrasserna? Arbetet skulle ha startat i november men så blir det inte. Orsaken är allt regnande den sista tiden. Det har gjort att marken är vattensjuk och för att arbeta med balkongtaken behöver ganska tunga maskiner. Om de används idag så kommer de att sjunka ner i de mjuka gräsmattorna vilket betyder att underlaget skadas samtidigt som det innebär skaderisker för de som utför arbetet. Risken finns att maskinerna ”får slagsida”. Arbetet kommer därför att starta så fort tjälen går i backen om den nu kommer att göra det. Vi får avvakta och se om det blir kallare eller om regnet och plusgraderna fortsätter.