Alla ni som saknat er parkeringsplats på skyddsrumstaket – ni kan flytta tillbaka bilen. Arbetet med garage 43 närmar sig slutet och uppe på taket är det helt klart. Vi kommer också att dela ut lappar till de berörda. Inne i garaget återstår en del elarbeten med mera men det beräknas bli klart om några dagar och sedan ska all utrustning flyttas bort.

Sedan tidigare har vi diskuterat att bygga en ny lekplats norr om skyddsrummet på platsen där vi haft en provisorisk parkering. Nu går vi vidare med planerna och inom kort presenteras ett förslag. Tanken är att våra yngre medlemmar ska få komma med synpunkter och idéer hur lekplatsen ska ut. De gamla lekplatserna vid hus nr 13 och 25 läggs ner eftersom de tjänat ut.

Ombyggnaden av garagen håller sig inom budget trots att det tillkommit en rad utgifter. Skyddsrummet har visat sig vara i sämre skick än vad vi trodde men trots att vissa saker blivit dyrare har andra blivit billigare varför slutresultatet landar på runt 3 milj kr vilket var budgeterat. I den summan ingår också målningen på garagens utsida vilket inte var medräknat från början. Garagen får ny ventilation. Värmepumpar sätts in som ersätter de elektriska värmefläktar som fanns tidigare. De ska dock vara kvar reserv. De nya värmepumparna ger en lägre uppvärmningskostnad. Förslag finns på att bygga ett tak med solceller över parkeringsdäcket. Föreningen ska lämna in en ansökan om bygglov och om det beviljas tar vi ställning till hur vi går vidare och alla medlemmar kommer att få ge sin syn på saken. Taket innebär att vi slipper snöskottningen på parkeringsdäcket och vi slipper även lägga ny asfalt. Vi undersöker även möjligheten att ha kameraövervakning på parkeringsdäcket. Solcellerna beräknas sänka föreningens elkostnader med 35 procent. Det gäller elen för utomhusbelysningen, tvättstugorna, trappbelysningen med mera. Alltså inte elen i lägenheterna

Varför får vi inte längre förvara våra däck i garagen liksom lite brandfarliga vätskor efter den pågående renoveringen?

Det är en fråga som dykt upp. Det är inget nytt påbud. Det regleras med en lag från 2004 och fastighetsägaren, i det här fallet föreningen, har ansvar för att brandsäkerheten följs. Det är till exempel förbjudet att förvara brandfarliga vätskor i till exempel vårt garage. Det enda undantaget är enstaka flaskor som då måste förvaras i låsta skåp så ingen obehörig kan komma åt dem. Däck brinner ganska rejält och vårt garage skulle rökfyllas tämligen snabbt vilket skulle försvåra släckningsarbetet. Det är en orsak till att det enligt bestämmelserna i den här lagen och tillämpningen av lagen som formulerats av MSB inte är tillåtet att förvara något annat än bilar i ett garage med undantag för enstaka flaskor som förvaras inlåsta i ett skåp.

Det här skulle ha varit åtgärdat från föreningens sida för många år sedan. När de första diskussionerna startade om ombyggnaden av vårt skyddsrum väckte det, som man säger, en viss förvåning, att det såg ut som det gjorde i garagen. I de diskussionerna deltog representanter för MSB, folk med erfarenhet från andra bostadsrättsförening samt andra sakkunniga. Men nu ska det bli ordning på torpet.

Vicevärdskontoret har öppet första måndagen i månaden. Efter semesterstängningen ändras öppettiden till klockan 18-19 (from. 3 aug).

Under vecka 29 startar arbetet med att plantera en häck längs gång- och cykelvägen, Rådmansgatan. Häcken blir 160 meter lång, startar vid den befintliga häcken vid 39:an och går ner till cykelförrådet 33-31

Styrelsen välkomnar nya grannar och medlemmar i föreningen:

Torbjörn Olsson, Tolvmansgatan 33

Jan Andersson, Tolvmansgatan 35

Carin Rehnström, Tolvmansgatan 11

Niklas Hjalmarsson och Julia Lindahl , Tolvmansgatan 25

Stig och Lena Eråker, Tolvmansgatan 25

Daniel Sundberg, Tolvmansgatan 1

Eva Johansson, Tolvmansgatan 17

Malin Persson och Amanda Johansson, Tolvmansgatan 1

Daniel Ahlbäck, Tolvmansgatan 19

Veronica och Erik Nilsson, Tolvmansgatan 23

Kommunen har satt upp lappar om att vattnet kommer att stängas av mellan 04-07 imorgon onsdag. Samma sak gäller då som idag. När vattnet släpps på igen kan det bli missfärgat. Det är inget farligt men man ska inte sätta på tvättmaskinen så länge det är missfärgat. Observera att det är kommunen som har hand om vattenavstängningen. Det är alltså ingen idé att ringa vicevärden utan alla eventuella frågor besvaras av Karlstads kommun.

Ni som är oroliga över vattnet. Så här skriver kommunen: Det är inga problem med att använda vattnet för matlagning. Vattnet är inte farligt på något sätt, vi rekommenderar dock att inte tvätta kläder i vattnet medans det är brunt då det kan leda till missfärgningar. Spola gärna i vattenkranen ett tag så kommer det bruna troligtvis att försvinna snart också

Garage 45, det i mitten ska preliminärt vara klart fredag 3 juli. Ni som berörs kommer att få en lapp om att ni kan flytta tillbaka och vid vilken tid det kan ske. Sedan återstår garage 43. Här startar jobbet måndag 29 juni, alltså några dagar innan garage 45 blir klart. Ni som står i det garaget och som står utanför på de närmaste p-platserna får också lappar i brevlådan hur flytten av bilar ska gå till. Garage 43 beräknas vara klart fredag 28 juli. Sedan återstår det bara att köra bort bodar, containrar och annat som använts och sist kommer gruset på den tillfälliga parkeringen att forslas bort. Hittills har arbetet gått bra och allt ska vara klart tidigare än beräknat vilket var i mitten av september. Om inga allvarliga fel finns i garage 43 blir det också billigare än kalkylerat.

Byggfirman som bygger om våra garage meddelar att de lämnar tillbaka p-platserna ovanför samt utanför garage 45 på fredag 26 juni kl 16.00. För säkerhets skulle lämnar vi lappar i era brevlådor. Inne i garaget återstår lite arbete så ni som står där får vänta lite. På måndag 29 juni klockan 7 startar arbetet med garage 43 så då blir ni som står inne i garaget, ovanpå och utanför husvilla några veckor. Även ni får lappar i brevlådan.

Kan meddela att cykelpumpen är lagad. Ni som använder den, var noga med att hänga upp handtaget i klykan som är avsedd för det. Då håller grejerna längre.

Arbetet med ombyggnaden av garage 47 är klart, åtminstone så att det nu går att flytta tillbaka bilen. Det som återstår är installation av en värmepump som ska ersätta den elektriska fläkt som värmde upp garaget. Pumpen kommer att sitta i bakre delen av garaget och sedan dras rör i taket som fördelar luften. En värmepump är betydligt mer effektiv och mer energi­snål. Tidigare var det flera som ställt upp hyllor med mera mot väggarna men det blir inte tillåtet längre. Orsaken är att vi ska förbereda för att sätta upp laddboxar på väggarna för elbilar. Utvecklingen för elbilarna går fort och de blir allt mer vanliga och när staten betalar halva kostnaden passar vi på. Det kommer heller inte att vara tillåtet att förvara brandfarliga saker i garaget. Hit räknas däck, oljedunkar, T-sprit, koncentrerad spolarvätska och annat som kan brinna. Allt sådant får man förvara på något annat ställe.

Arbetet med garage 47 närmar sig slutet. Om inget oförutsett inträffar ska arbetet vara klart 5 juni. Ni som har plats i garaget får en lapp i brevlådan med uppgift när ni kan flytta in igen. I 45:ans garage är träullsskivorna i taket borta och skadorna visar sig vara mindre än befarat. Så här långt kan vi hoppas på att det blir lite billigare än vad vi trodde från början. Men då återstår 43:ans garage som vi inte vet något om.

Det är någon som tvättar i 27:an som inte riktigt behärskar tekniken med tvättmaskinen. När man väl satt på tvättmaskinen måste den gå tills tvättprogrammet är klart. Det går inte att avbryta mitt i för då går det inte att öppna luckan till tvättmaskinen. Häromdagen var det någon som gjorde just så och fick inte upp luckan. För att få ut tvätten använde personen i fråga en skruvmejsel och bröt upp luckan. Det var inte så begåvat gjort. Klarar ni inte av att tvätta i maskinerna be då någon om hjälp. Den som nästa gång använder våld och bryter upp luckan eller annars förstör kommer att stängas av från tvättstugorna.

Den som vill ställa upp entrédörren och använder träklossen får inte sätta den längst in mot gångjärnen. Träklossen måste kilas in längst ut, annars förstörs gångjärnen. Det här har hänt i 29:an vilket fick till följd att dörren blev skev och sedan gick den inte ordentligt i lås.

Information från Björn Hallin/Styrelsen:

Som alla märkt har autogirot inte fungerat. Efter ett stort arbete har vi nu kunnat reda ut varför det inte fungerat. I månadsskiftet mars/april tog föreningen över ekonomin från HSB Värmland vilket gjorde att vi sparade stora belopp. Inför skiftet gjordes allt klart med vår bank som, vad de sa, bara skulle trycka på en knapp så skulle allt fungera. Den 11 mars hade vi kontakt med banken då någon hörde av sig angående att deras autogirodragning inte fungerat. Banken meddelade att det inte var några problem. Sedan har allt fler hört av sig angående autogirot och både Eva Johansson, som sköter ekonomin samt undertecknad har haft upprepade samtal med banken och bollats runt mellan flera olika personer runt om i Sverige och utlovats att allt skulle ordna sig. Nu har det visat sig att filen som banken skickar till autogirot var defekt för maj månad och för alla som har autogiro skulle avgiften ha dragits senast den sista april. Det skickas alltså en fil för varje månad med betaluppgifter. Eftersom det inte drogs några pengar före sista april har inbetalningen för maj via autogirot fallit bort ur systemet. Banken trodde att det skulle ordna sig ändå men det gjorde det inte.

Detta betyder att ni alla som har autogiro måste betala avgiften för maj månad manuellt. Förhoppningsvis har ni avierna kvar. Betala in beloppet för maj månad (OBS maj) och ange på betalningen vad ni heter. De som inte har avierna kvar skickar ett mejl till: styrelsen@brfhagaborg.se Det är bara avgiften för maj månad som strular. Avgiften för juni månad kommer att dras på vanligt sätt i slutet av maj. Efter allt strul har frågan om föreningen ska byta bank kommit upp och det ska diskuteras på kommande styrelsemöte. Ingen behöver oroa sig för straffavgifter eller något annat obehagligt.

Ni som inte har autogiro berörs inte alls. I övrigt har det fungerat bra efter att vi tog över ekonomin och det stora glädjeämnet är ju de stora belopp som vi spar och som vi kan använda till annat.

Vi kommer att ha en container för trädgårdsavfall uppställd vid Tolvmansgatan 1. Den står på plats från fredag 8 maj till söndag 10 maj. Observera att ni bara kan slänga trädgårdsavfall utan förpackning/säckar/påsar. Avfallet töms direkt i containern.

Många har väntat på att rörmokarna ska komma och byta ventiler på elementen. Den väntan kommer att bli lite lite längre. I dagens Coronaläge har vi bestämt att det inte är lämpligt att folk springer runt i lägenheterna. Vi avvaktar därför och ser vad som händer framöver.

Ibland kan man behöva ett parkeringstillstånd för att stå en lite längre stund på området. Det kan vara att det kommer en hantverkare som behöver ha nära till bilen för att hämta verktyg och material eller att man flyttar till eller ifrån lägenheten och lastar saker. Parkeringstillstånden delas ut av vicevärden. Den som vill ha ett tillstånd måste ha en viss framförhållning. Det går inte att ringa på vicevärdens privata telefon på kvällen för att begära ett tillstånd till morgonen efter. Respektera även helger och helgaftnar som firas av vicevärden på samma sätt som alla andra. Bokar ni en hantverkare, som inte lär komma med några timmars varsel, boka samtidigt ett parkeringstillstånd. Samma sak om ni flyttar. Inte heller det lär komma plötsligt.