På förekommen anledning:

I Brf Hagaborg har vi tre skyddsrum i form av våra parkeringsgarage. Dessa kan under höjd beredskap ställas om till skyddsrum, där vi som förening har 48 timmar på oss att iordningställa skyddsrummet. Vid en krissituation är skyddsrummen är till för alla, alltså även de som inte bor på Brf Hagaborg.

Just nu arbetar vi med att se över den utrustning som finns för att iordningställa garagen till fungerande skyddsrum. I dagsläget finns det inget som tyder på att vi behöver iordningsställa skyddsrummet, och vi hoppas att vi aldrig behöver använda våra garage som skyddsrum.

Hälsningar
Styrelsen

Comments are closed.

Post Navigation