Trots snön som föll, blåst och kallt, så är våren på väg, forsythian blommar och magnolian står i knopp.

Vårstädning

Riksbyggen har vårstädning av utemiljön under april månad.

Container för trädgårdsavfall

För städning av uteplatser, balkonger och terrasser kommer en container att vara uppsatt på området fredag 3 maj t o m söndag 5 maj.

Utemöbler

Våra soffor och bord kommer att målas om inför säsongen.

Odlingslådor

Vi kommer att ha 40 odlingslådor med glada odlare, en ökning med 11 lådor från förra året. Ett trevligt inslag i vårt område.

Lekpark

Den lilla ”lekparken” som finns mellan hus 23/25/31 tas bort. De lekredskap som finns där idag är gamla och används nästan aldrig. Någon ny lekpark är inte planerad. Kommunen har en lekpark bakom ungdomsgården, gula huset.

Stenar

De allra flesta stenarna som finns på gräsmattorna kommer att tas bort. Men ingen parkering på gräsmattorna och tänk på hastigheten 10 km/h inne på området.

Årsmöte

Boka in årsmötet som hålls på Gustaf Fröding 2024-05-28.

Årsredovisningen är klar och kommer inom kort att finnas uppladdad på hemsidan här. Kallelse med tillhörande dagordning till årsmötet kommer senare.

Styrelsen

Föreningen har köpt in en defibrillator/hjärtstartare.
Den finns placerad på Tolvmansgatan 27, tvättstugan/bastun/övernattningsrummet, – i entrén tar du dörren till höger. 

Den hjärtstartare som föreningen har köpt in används till vuxna personer eller barn över 25 kg/8år.

Varje år inträffar ca 10.000 hjärtstopp, 65% av dessa sker i hemmet.

Filmen nedan ger information om HLR (hjärt- och lungräddning) och hur man använder en hjärtstartare.

Om du inte ser videoklippet, klicka här.

Nu finns protokollet från den extra föreningsstämman tillgängligt på Mitt Riksbyggen.
Du finner det genom att logga in på https://mitt.riksbyggen.se/. Klicka dig vidare till Min Förening –> Dokument -> För medlemmar -> Protokoll föreningsstämmor -> Protokoll extra föreningsstämma Brf Hagaborg 2024-02-01. Se vägledning nedan.

Om du hellre vill komma förbi och läsa det fysiskt på vicevärdskontoret, kontakta styrelsen@brfhagaborg.se så kommer vi överens om en tid som passar.

Navigera till menyvalet ”Min Förening –> Dokument”

Navigera till ”För medlemmar”

Navigera vidare till ”Protokoll föreningsstämmor” och välj ”Protokoll extra föreningsstämma Brf Hagaborg 2024-02-01”

De nya stadgarna träder i kraft i och med att de registreras hos Bolagsverket. Du finner stadgarna här.

Dags att börja så och fundera på en odlingslåda.

Vi kommer att utöka vårt odlingsland med 10 odlingslotter i år. Det var ett trevligt inslag i vårt område förra året. Det odlades allt ifrån potatis till kryddor, blommor o det blev en trevlig samlingsplats för många. En snabb uppföljning visade på att många vill fortsätta odla, och vi ser gärna fler odlare i år. I första hand tilldelas du 1 låda, i mån av plats kan du ha två lådor.

Vi hoppas kunna starta upp säsongen i början på maj när jorden är tjänlig.

Det kommer att beställas ny jord för nya odlare och som påfyllning i befintliga lådor. Pallkragar för nya odlare beställs och du får själv vara med och iordningställa din låda.

Vill du ha en odlingslott i år? Anmäl dig via formuläret här på hemsidan (se nedan) eller skicka ett mejl till styrelsen@brfhagaborg.se. Om du väljer att skicka in din intresseanmälan via mejl, vänligen ange ”Intresseanmälan odlingslott 2024” i ämnesraden. I meddelandet vill vi att du uppger ditt namn, adress, lägenhetsnummer och om du önskar 1 eller 2 odlingslådor.

Först till kvarn gäller. Du som odlade i fjol och vill fortsätta odla även i år har garanterat 1 låda. Du behöver dock fortfarande skicka in en intresseanmälan för att säkra din plats. 

Alla som vill odla – gör din intresseanmälan senast 1 mars. Du som fått en plats kommer att bil anvisad en låda och kommer att få mer information om hur och när betalning ska ske. Varje odlingslåda kostar 100:-/plats.

Intresseanmälan odlingslåda 2024
  Lös pusslet för att bekräfta att du inte är en robot.
  Drag To Verify

  Brandvarnare kan bli för gamla.
  Ni kommer att erbjudas en ny brandvarnare med ett 10-årigt batteri. Vi tror det är ganska länge sedan de flesta av våra nuvarande brandvarnarna sattes upp. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att det finns en brandvarnare i alla lägenheter, och lägenhetsinnehavaren ansvarar för kontroll av batteriet.

  Vem kommer och byter din brandvarnare?
  Det gör Anders, vår vicevärd, han kommer och byter ut brandvarnaren hos er. Samtidigt som han gör det ser vi gärna att han får göra en kontroll av era fönster. Det är många som har krakelerat. Små sprickor längst ner på fönstret, och särskilt utsatta har fönster varit som ligger i söder. På detta sätt får vi en bra uppfattning om hur många fönster det kan gälla, när Mockfjärd kommer för att åtgärda detta. Det är garantiärende.

  Vicevärden kommer oanmäld när han har vägarna förbi ert hus och kanske har andra ärenden där. Det är vår målsättning att detta arbete ska vara klart till semestern.
  Vi tror att de flesta av er vet vem Anders är – det finns en bild på Anders i anslagstavlan vid entrén. Släpp inte in några obehöriga.

  Vi vill poängtera att vi inte ger tillstånd till hantverkare att komma o byta diverse saker eller besiktiga i er lägenhet utan överenskommelse med er.

  Felanmälan
  Var gör jag felanmälan?
  Akuta ärenden anmäls till Riksbyggen.
  Övriga ärenden anmäls till vicevärden på mejl vicevard@brfhagaborg.se eller på felanmalan@brfhagaborg.se

  Ärenden som inte är akuta och som ni anmäler till Riksbyggen är en överenskommelse mellan er lägenhetsinnehavare och Riksbyggen, och kommer att faktureras er.

  Styrelsen

  Du har väl inte missat att du kan skicka in förslag på hur vi kan göra det ännu mer trivsamt här på Tolvmansgatan? Detta kan du göra genom att skicka förslag på åtgärder till styrelsen direkt eller genom att skriva en motion som tas upp på årsstämman. 

  Om du önskar att styrelsen ska ta upp din motion på ordinarie årsstämma 2024-05-28 behöver du skriftligen anmäla ditt ärende till styrelsen före januari månads utgång, dvs senast 31 januari. 

  Hur skriver man en motion?
  Det finns egentligen inga formkrav för hur en motion ska formuleras, men för att ett ärende ska anses som en motion ska det finnas ett förslag till åtgärd. Anonyma motioner behandlas inte!

  1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver ärendet
  2. Skriv vad ärendet handlar om och förslag på genomförande
  3. Skriv under dokumentet med ditt namn, adress och datum
  4. Skicka eller lämna personligen din motion till styrelsen – i brevlådan vid vicevärdskontoret eller till styrelsen@brfhagaborg.se 

  Klicka här för mer information om motioner. Där finns även en färdig mall som går bra att använda. 

  Hälsningar, 

  Styrelsen

  Med anledning av det som sades på Folk & Försvars rikskonferens i Sälen tidigare i år, om det säkerhetspolitiska läget och vår beredskap, vill vi ge er kort information och tips på bra länkar där ni kan läsa mer om detta.
  Vi vill poängtera att risken för ett militärt angrepp mot Sverige bedöms som låg. Källa: Försvarsmakten.

  Egen krisberedskap, även kallat hemberedskap
  I händelse av en kris, som t ex ett längre strömavbrott eller liknande kan det vara bra om vi har tänkt igenom vår egen beredskap. Du rekommenderas därför att se över hur du kan säkerställa tillgång till vatten, mat, kommunikation och värme i bostaden under några dagar.

  Mer information i broschyren Om krisen eller kriget kommer.

  Föreningens skyddsrum
  Brf Hagaborg har tre stycken skyddsrum som idag används som garage. Det finns totalt 840 platser. Vi använder skyddsrummen på ett sådant sätt att de kan ställas iordning inom 48 timmar vid höjd beredskap.
  Mer information om skyddsrum hittar du på MSBs hemsida, www.msb.se

  MSB broschyr Om krisen eller kriget kommer
  Broschyren Om krisen eller kriget kommer skickades ut till samtliga hushåll för några år sedan. Du kan beställa och/eller läsa den på: https:// www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/broschyren-om-krisen-eller-kriget- kommer/

  Föreningen har beställt hem ett antal ex av broschyren som går bra att hämta på vicevärdskontoret. Du kan också skriva till styrelsen@brfhagaborg.se så lägger vi ett ex av broschyren i ditt postfack.

  Styrelsen

  Länkar och mer information: (Var källkritisk!)
  MSB.se
  Broschyren: Om krisen eller kriget kommer
  krisinformation.se
  brfhagaborg.se, Se externa länkar: Skyddsrum/Beredskap

  Du kan visa/ladda ner det här informationsbladet här: Info-skyddsrum-jan-24-med-QR-koder

  Välkommen till extra föreningsstämma.

  Tid: 1 februari 2024 klockan 18.00
  Plats: Hagaborgs Trygghetsboende

  Stämman genomförs enligt föreningens stadgar, dagordning bifogas. Beslut kommer att fastställas om Normalstadgar 2023 för HSB Bostadsrättsförening, HSB Brf Hagaborg, organisationsnummer 716411-3008. Stadgarna delades ut inför årsstämman 2023. Du kan läsa stadgarna på hemsidan, se https://brfhagaborg.se/bra-att-veta/stadgar. Du som är nyinflyttad och vill ha ett eget fysiskt exemplar kan hämta det på  vicevärdskontoret. 

  Vi bjuder på fika.

  Anmälan

  Anmälan via länk: Klicka här för att anmäla dig till föreningsstämman.
  (OBS! Om du har problem med att öppna länken kan du skicka in din anmälan till styrelsen@brfhagaborg.se)

  Dagordning

  §1 Föreningsstämmans öppnande 

  §2 Val av stämmoordförande 

  §3 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

  §4 Godkännande av röstlängd 

  §5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman 

  §6 Godkännande av dagordning 

  §7 Val av två justerare 

  §8 Val av minst två rösträknare 

  §9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning 

  §10 Beslut om att styrelsen ska bestå av högst 7 ledamöter fram till ordinarie årsstämma

  §11 Beslut om att anta normalstadgar 2023 för HSB bostadsrättsförening

  §12 Extra föreningsstämman avslutas.

  För att anmäla dig till den extra föreningsstämman 2024-02-01, vänligen fyll i dina uppgifter nedan (namn, adress, lägenhetsnummer) och klicka på ”Skicka in anmälan”*. Om du anmäler fler personer än dig själv, vänligen ange detta i meddelandefältet nedan.

  När du har klickat på ”Skicka in anmälan” och texten ”Tack för din anmälan!” visas så har vi tagit emot din anmälan. Upplever du problem med formuläret och/eller har några andra frågor, skicka ett mejl till styrelsen@brfhagaborg.se.

  OBS! FORMULÄRET ÄR NUMERA STÄNGT!

  Akut modernisering av hiss TG11

  Hissen på TG11 fungerar inte. Delar är beställda och arbetet har påbörjats. I nuläget görs inget åt hisskorgen. Nordisk Hiss utför arbetet.

  Våra ekonomibyggnader

  Vad vill du ska inrymmas i våra ekonomibyggnader. Förslag lämnas på mejl till styrelsen@brfhagaborg.se. Ex tvättstuga, samlingsrum mm.

  Hemsorterat

  Från den 1 januari 2024 tar kommunerna över ansvaret för insamling av förpackningsavfallet från producenterna. Från den 1 januari 2027 ska all insamling av förpackningar ske fastighetsnära. Vi på Hagaborg har redan insamling av förpackningar. För detta får vi ett reducerat prisavdrag för papper, plast, glas och metall. Totalt ger det oss 148:- kronor/lgh vilket motsvarar totalt 42.328:-/år.

  Det är viktigt att vi sorterar rätt och det som inte kan lämnas i vårt avfallsrum får du själv transportera till någon av kommunens återvinningsstationer. Sorteringsstöd kan du få via App Kasta rätt.

  Vicevärdskontoret har julstängt
  26 december har vi stängt. Öppet igen tisdagen den 9 januari kl 17.00-18.00.

  Vi önskar alla
  En riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År.

  Styrelsen och vicevärden

  Tack alla ni medlemmar som deltog på informationsmötet. Trevligt att så
  många kunde komma.

  Här kommer en kort sammanfattning till alla om vad som sades.

  Utöver de ca 75 medlemmarna som deltog representerades styrelsen av Inger
  Mörk Gerlesdotter ordförande, Pernilla Ågren sekreterare, Ulla Björn och
  Carina Rhöse introduktion och utbildning, Jarl Stiernstedt och Per-Ove
  Eriksson ledamöter, Mats Eriksson HSB-ledamot, och Riksbyggens tekniska
  förvaltare Mikael Jansson.

  Agenda:

  • Från budgetmötet, avgiftshöjningar
  • Nya medlemmar, information
  • Breddning av parkeringsplatser
  • Grillplats
  • Säkerhetsdörrar
  • Frågor & svar

  Klicka på pilarna i bilden nedan för att bläddra i presentationen. Alternativt klicka här för att öppna upp presentationen i PDF-format i en ny flik (rekommenderas för dig med mobil enhet).

  • • Tack alla ni medlemmar som deltog på informationsmötet. Trevligt att så många kunde komma.
• Här kommer en kort sammanfattning till alla om vad som sades.
• Utöver de ca 75 medlemmarna som deltog representerades styrelsen av Inger Mörk Gerlesdotter ordförande, Pernilla Ågren sekreterare, Ulla Björn och Carina Rhöse introduktion och utbildning, Jarl Stiernstedt och Per-Ove Eriksson ledamöter, Mats Eriksson HSB-ledamot, och Riksbyggens tekniska förvaltare Mikael Jansson

  Nya avgifter fr.o.m. 1 januari 2024 Månadsavgift, elavtal, p-plats & förråd
  • Månadsavgift & Elavtal
   • Månadsavgift, höjs med 3%
   • Ettårigt elavtal 2.10:- /kWh
  • P-platser
   • P-plats 115:-
   • P-plats med el 230:-
   • P-platsel-laddare 320:-
   • Garage 455:-
   • Garageladdplats 540:-
   • MCplats 260:-
  • Förråd
   • Förråd delat 75:-/del
   • Förråd BV 205:-

  Välkomna till informationsmötet 28/11 kl 18:00-20:30.

  Vi blir många, det blir trångt, friska ben kan behöva lämna sittplats för mindre friska ben.

  En fika i all enkelhet ska vi få till.

  Tänk på smittrisken i dessa influensatider, det finns inga riktlinjer från myndigheter, vi tar eget ansvar.

  Plats: Trygghetsboendet Hagaborg.

  Vi kan inte ta emot fler anmälningar, det är mer än fullt. Om du inte kommer avanmäl dig.

  Hälsningar,

  Styrelsen

  Under en tid har några ungdomar sprungit runt i området och ringt på våra porttelefoner och vill in. I går var det dags igen, de var 4-5 stycken, och utgav sig för att vara från hemvården.

  Vi uppmanar alla att inte släppa in obehöriga. När du går ut och in i porten se till att dörren går i lås och stängs ordentligt.

  Den senaste tiden har vi blivit bestulna på några brandsläckare, så vi hjälps åt att inte ge obehöriga tillträde till våra trapphus.

  Styrelsen

  Du hälsas välkommen till informationsmöte den 28/11.

  Tid: kl 18.00-20.30. 

  Plats: Hagaborg Trygghetsboende. 

  Dagordning

  • Breddning av parkeringsplatser
  • Grillplats
  • Säkerhetsdörrar
  • Från styrelsemötet/budget 2023-11-22

  Vi bjuder på fika!

  Anmälan om deltagande skickas till styrelsen@brfhagaborg.se senast 25/11.

  Välkomna!

  Hälsningar,

  Styrelsen

  Brf Hagaborg 45 år
  Öppet Hus på Tolvmansgatan 5 den 11 oktober. Kaffe och tårta serveras mellan klockan 10.00-12.00 och 17.00-19.00. Välkomna!

  Systematiskt brandskyddsarbete
  Som ett led i föreningens systematiska säkerhetsarbete utförs egenkontroller fyra gånger om året i trappuppgångar, rullator-/barnvagnsrum samt i ekonomibyggnaderna TG5, 21 och 23.
  Ur brandskyddssynpunkt ska trapphuset vara rent från föremål. Det är där- med inte tillåtet att förvara cyklar, rullatorer, mattor, skor mm utanför din dörr. Styrelsen har utsett vicevärden Anders Jansson till brandskyddssamordnare.

  Det ska finnas en brandvarnare i varje lägenhet. Om du av någon anledning inte har en brandvarnare i din lägenhet, kontakta vicevärden så fixar han en.

  Utebelysning
  Nu är alla entrédörrar försedda med LED belysning.

  5G mast
  Telia byter ut/bygger om till 5G-master på taket på TG39.

  Byte av golvbrunn
  Vid byte av golvbrunn i badrummet får du en ersättning på 3000 kr från föreningen, förutsatt att den nya golvbrunnen monteras på samma plats som den gamla. Om du däremot ska flytta på golvbrunnen i samband med t.ex en renovering av badrummet utgår inget bidrag.
  Styrelsebeslut från 2023-09-27.

  Information om felanmälan

  Vem ska underhålla bostadsrätten? Det är namnet på den broschyr från HSB som styrelsen använder sig av som gränsdragningslista för vem som gör vad. Punktlista bifogas. Broschyren i sin helhet finns på www.brfhagaborg.se (klicka här för att komma direkt till broschyren)

  Vem betalar för felanmälan
  Vi får in en del ärenden som inte föreningen ska betala för. För att det ska bli så rättvist som möjligt för alla, måste var och en ansvara för sina kostnader. Exempel på ärenden som du betalar för är byte av packning i duschen, installation av extra eluttag mm – se punktlistan för fler exempel.

  I vissa fall kan det bli gränsdragningar mellan vem som betalar, t.ex. om du har stopp i avloppet eller vid strömavbrott. Riksbyggen fakturerar den som ska betala utifrån de kriterier som finns i broschyren Vem ska underhålla bostadsrätten.

  OBS! Du bestämmer själv vilken entreprenör du vill använda. Vi vill också påminna om att Karlstad kommun har tjänsten Fixarservice för personer över 75 år. De kan hjälpa till med byte av lampor och säkringar, hänga upp gardiner mm. Alltid värt att fråga vad de kan hjälpa till med.

  Felanmälan, akut risk/skada
  Gör alltid en anmälan till Riksbyggen på telefon 0771-860 860, knappval 1.

  Felanmälan som inte är akut
  Ärenden som inkommer till Riksbyggen via felanmälan är en överenskommelse mellan dig och Riksbyggen och som du faktureras för.

  Felanmälan till föreningen
  De fel som föreningen ansvarar och betalar för anmäls via mejI till felanmalan@brfhagaborg.se eller via funktionen ”Felanmälan” som finns under fliken Förening i BoAppa. Dessa mejl kommer direkt till vicevärden. Vänligen skicka inte felanmälan till föreningen via andra kanaler. Vi vill ha alla felanmälningar på ett och samma ställe. Skulle du av någon anledning inte kunna mejla in din felanmälan går det bra att ringa vicevärden.

  Vänligen,
  Styrelsen

  Klicka här för att öppna informationsbladet i en ny flik.

  Brf Hagaborg fyller 45 år. Det firar vi med kaffe och tårta på vicevärdskontoret på TG5 imorgon onsdag 11 oktober. Öppet hus mellan 10.00-12.00 och 17.00-19.00.

  Vi ses där!

  Välkomna önskar styrelsen och trivselkommittén!

  I morgon tisdag 19/9 monteras postboxarna i samtliga trapphus.
  När det är klart sitter er nyckel i postfacket där ert namn står och ni kan hämta nyckeln.
  Ni som är nyinflyttade, det kan vara så att det står säljarens namn på postfacket, namnbyte kommer vicevärden att fixa inom kort.

  Hälsningar,

  Styrelsen

  Hoppas alla haft en härlig sommar, vi har bjudits sol, vind o vatten.

  Bostadsrättsföreningen Hagaborg 45 år

  I år fyller Bostadsrättsföreningen Hagaborg 45 år. Det ska vi fira med kaffe och tårta den 11 oktober. Mer information kommer.

  Nytt elavtal

  Nytt elavtal är tecknat med Karlstad Energi på ett år. Avtalsperiod 2024-01-01— 2024-12-31. Priset för elleveransen består av ett överenskommet pris där elcertifikatsavgiften och ursprungsmärkningen samt avgifter till Svenska Kraftnät är inkluderade. Utöver priset tillkommer lagstadgade skatter och andra av myndigheter fastställda avgifter. Pris 98,6 öre/kWh, fast avgift 230 SEK per anläggning och år.

  Värmecentralen

  Vi har haft en vattenläcka från värmesystemet i undercentralen TG27 som är identifierad och åtgärdad.

  Spolning av rör

  Rörinspektion är nu klara med spolning av avloppsrören. Arbetet har löpt på mycket bra och vi vill rikta ett tack till alla er som medverkade till att det kunde utföras på ett smidigt och bra sätt. Vi vill samtidigt passa på att uppmärksamma alla om vikten av att inte spola ner matfett eller andra rester i avloppet då det riskerar att bilda fettproppar i ledningen och som i sin tur kan orsaka stopp och översvämningar. Det är respektive lägenhetsinnehavare som ansvarar för att hålla rent i sitt avlopp. Skulle vi behöva ta ut en firma för spolning och det visar sig att felet sitter hos dig kommer du att faktureras för detta.

  Höststädning/container

  Dags att städa upp efter sommaren på altaner och balkonger. Det kommer att finnas en container uppställd på TG1 för detta ändamål. Observera att det endast är trädgårdsavfall som får slängas där, ej krukor och plastsäckar. Containern finns på plats från fredagen den 13/10 t o m söndagen den 15/10.

  Modernisering av hissar, säkerhetsdörrar och trapphusrenovering

  • Vecka 37 med start 11 september och fyra veckor framår är det dags för   modernisering av hissen i TG23. 
  • Vecka 38 sätts postboxarna upp. 
  • Vecka 39 börjar vi montera de första säkerhetsdörrarna i TG1. Du som ännu inte lämnat in tillstånd att Trygga Dörr får gå in med huvudnyckel om du inte är hemma när de kommer, vänligen gör detta snarast.
  • Anbud på trapphusrenoveringar för TG23 och TG25 har tagits in av Riksbyggen. Vi går just nu igenom anbuden.

  Felanmälan

  Riksbyggen jour, rings endast när det är akut. I övrigt hänvisas felanmälan till mejl på vicevard@brfhagaborg.se

  Gör du en felanmälan till Riksbyggen som du som lägenhetsinnehavare ansvarar för är det en överenskommelse mellan dig och Riksbyggen, och där du blir fakturerad från Riksbyggen. Du väljer förstås alltid vem du vill ska avhjälpa felet/skadan.

  Sophantering

  Vi måste bli bättre på att sortera våra sopor. Det du inte kan slänga i vår avfallshantering får du själv snällt transportera till någon av kommunens återvinningscentral. På Hagaborg har vi eget ansvar, och det tar vi.

  Tvättstugor och övernattningsrum

  Tyvärr är det några som städar dåligt efter sig när de tvättat och när de haft gäster i övernattningsrummet. Vill du använda våra gemensamma tvättstugor och övernattningsrummet är det din skyldighet att städa efter dig.

  Det är inte roligt att mötas av en skitig tvättmaskin eller torktumlare fylld med dun och annat bös. Vi behöver också vara rädda om våra tvättmaskiner och bara tvätta det maskinerna är anpassade för. Det är heller inte kul att dammråttorna möter våra gäster som ska övernatta hos oss.

  Du kan bli avstängd från tvättstugan, och vi kan tvingas höja hyran för övernattningsrummet så det täcker städkostnaderna efter respektive övernattning – dit vill vi inte komma.

  Sommarvatten

  En läcka har tidigare i sommar uppstått i vårat sommarvatten. Vi undersöker kostnader för att avhjälpa detta. Sommarvattnet är avstängt för säsongen.

  Vänligen,

  Styrelsen

  Klicka här för att öppna informationsbladet i en ny flik.