Mockfjärds Fönster meddelar att de vill att alla lägenhetsinnehavare smörjer sina fönster enligt bifogat smörjschema. Observera att detta inte gäller takvåningar, ni har fönster från Elit-fönster. En garantibesiktning kommer att ske inom kort, och det är önskvärt om fönstrena är smorda innan dess. Datum om när detta kommer ske meddelas så fort vi fått bekräftat av Mockfjärds när de avser att komma.

Mockfjärds vill också att ni som upplever problem med era fönster som är garantirelaterade fyller i det formulär vi kommer att lägga i era brevinkast idag ons. 9/2 eller tors. 10/2. Fyll i formuläret och lämna det i den vita brevlådan utanför vicevärdskontoret. Vi behöver veta namn, husnr, lägenhetsnummer och telefonnummer, samt de brister ni upplever.

Viktigt att notera är att garantirelaterade brister är problem gällande öppningsmekanismen eller dåligt justerade karmar. Andra fel, såsom fel av kosmetisk karaktär går inte på garantin och ni som lägenhetsinnehavare riskerar att stå för kostnaden själv. Likaså gäller att handhavandefel inte omfattas av garantin.

Så upplever ni några brister, fyll i formuläret som kommer i brevinkastet inom kort och lämna det i brevlådan vid vicevärdskontoret senast söndag kl 14. Vi ber om överseende med den tighta tidsramen, vi fick informationen sent från Mockfjärds.

Vänliga hälsningar
Styrelsen och Vicevärd Ulrik

Smörjschema:

Comments are closed.

Post Navigation