På förekommen anledning:

I Brf Hagaborg har vi tre skyddsrum i form av våra parkeringsgarage. Dessa kan under höjd beredskap ställas om till skyddsrum, där vi som förening har 48 timmar på oss att iordningställa skyddsrummet. Vid en krissituation är skyddsrummen är till för alla, alltså även de som inte bor på Brf Hagaborg.

Just nu arbetar vi med att se över den utrustning som finns för att iordningställa garagen till fungerande skyddsrum. I dagsläget finns det inget som tyder på att vi behöver iordningsställa skyddsrummet, och vi hoppas att vi aldrig behöver använda våra garage som skyddsrum.

Hälsningar
Styrelsen

Mockfjärds Fönster meddelar att de vill att alla lägenhetsinnehavare smörjer sina fönster enligt bifogat smörjschema. Observera att detta inte gäller takvåningar, ni har fönster från Elit-fönster. En garantibesiktning kommer att ske inom kort, och det är önskvärt om fönstrena är smorda innan dess. Datum om när detta kommer ske meddelas så fort vi fått bekräftat av Mockfjärds när de avser att komma.

Mockfjärds vill också att ni som upplever problem med era fönster som är garantirelaterade fyller i det formulär vi kommer att lägga i era brevinkast idag ons. 9/2 eller tors. 10/2. Fyll i formuläret och lämna det i den vita brevlådan utanför vicevärdskontoret. Vi behöver veta namn, husnr, lägenhetsnummer och telefonnummer, samt de brister ni upplever.

Viktigt att notera är att garantirelaterade brister är problem gällande öppningsmekanismen eller dåligt justerade karmar. Andra fel, såsom fel av kosmetisk karaktär går inte på garantin och ni som lägenhetsinnehavare riskerar att stå för kostnaden själv. Likaså gäller att handhavandefel inte omfattas av garantin.

Så upplever ni några brister, fyll i formuläret som kommer i brevinkastet inom kort och lämna det i brevlådan vid vicevärdskontoret senast söndag kl 14. Vi ber om överseende med den tighta tidsramen, vi fick informationen sent från Mockfjärds.

Vänliga hälsningar
Styrelsen och Vicevärd Ulrik

Smörjschema:

Protokoll från den fortsatta årsstämman

Protokoll från den fortsatta årsstämman finns tillgängligt för granskning på vicevärdskontoret som håller öppet onsdag 9 februari kl 13-15 & 17-19, samt torsdag 10 februari kl 17-19.

Välkomna!

Motioner

BRF Hagaborg blir ju inte bättre än vad vi medlemmar tillsammans gör den, så vi i styrelsen ser fram emot förslag om hur vi kan göra det ännu mer trivsamt här på Tolvmansgatan. Detta kan ni göra genom att skicka förslag på åtgärder till styrelsen direkt, eller skriva en motion som tas upp på årsstämman.

Hur skriver du en motion?
1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver ärendet
2. Skriv vad ärendet handlar om och förslag på genomförande
3. Skriv under dokumentet med ditt namn, adress och datum
4. Skicka eller lämna personligen din motion till styrelsen – i brevlådan vid vicevärdskontoret eller till styrelsen@brfhagaborg.se

På hemsidan finns ytterligare information samt en färdig mall att använda. Vi behöver era motioner senast 28 februari för att hinna behanda de innan årsstämman.

Hälsningar
Styrelsen

Boappa är Sveriges populäraste boendeapp och används i såväl bostadsrättsföreningar och samfälligheter som i sommarhus, fjällstugor och andelslägenheter. Med Boappa samlar vi all viktig information på ett ställe och håller samtidigt alla medlemmar uppdaterade om vad som händer i föreningen.

Börja med att skapa ett konto på Boappa. Det gör du genom att ladda ned appen till din mobil eller läsplatta alternativt gå in på https://boappa.com

Klicka på ”skapa konto” och fyll i dina uppgifter. När kontot är skapat kan du enkelt söka efter ditt föreningsnamn (brf hagaborg).

Tips: Har du fler boende, exempelvis sommar- eller vinterboende, kan du enkelt lägga in även dem i Boappa. På så sätt har du alla dina boenden samlade på ett och samma ställe.

Boappa laddar du enkelt ned till din telefon genom att scanna QR-koden nedan med din kamera eller genom att söka på ”Boappa” i App Store eller Google Play. Har du ingen smartphone kan du gå in via datorn på https://boappa.com

Onsdag 28 juli mellan klockan 7.30 fram till 11.00 kommer Riksbyggen att klippa häckarna på parkeringsplatsen. För att hjälpa till är det bra om via alla kan backa våra bilar någon meter eller så. Då blir det lättare att komma åt för ”klipparna”. De som har en häck vid sidan av bilen kan gärna ställa den på grusparkeringen norr om garagen under de här timmarna.

Ni som använder tvättstugan i 21:an kanske har märkt att det stundtals blir lite blött på golvet till vänster om dörren. Orsaken är att det bildas kondens på de grova vattenledningsrören som går längs väggen. I de här rören går allt färskvatten som vi använder i våra 17 hus och vattnet är kallt när det kommer in i byggnaden. Den senaste tiden har det varit härligt varmt både dag som natt och när värmen möter de kalla rören bildas det kondens. Det var samma sak under värmeböljan 2018.

MSB som bestämmer allt om skyddsrummet har meddelat att det inte får växa något som kan påverka skyddsrummet och dit räknas gröna växter vars rötter inte är bra för betongkolossen. Så nu ska det gröna tas bort och det kan föreningen inte göra något åt. Det har också visat sig att det uppstått ett hål utanför en av garageportarna och varför det blivit så ska nu utredas. Frågan är vart gruset och sanden tar vägen. Förhoppningsvis är det bara att fylla på med något spadtag grus och en asfaltsklick. Upplysningsvis kan nämnas att det är MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) som bestämmer allt kring skyddsrummet men det är föreningen som har ansvaret för underhållet.

En buske av den invasiva arten Parkslide har upptäckts på området. Med invasiv menas en växt eller ett djur som inte hör hemma i vår natur och som kan tränga undan andra arter.

Parkslide är den invasiva växt som är svårast att bekämpa för den… kan etablera sig lätt på närapå vilken typ av jord som helst. sprids med ytterst små rot- eller stamfragment, i vissa fall så små som 0,7 millimeter. har en tidig tillväxt på våren och bildar snabbt täta bestånd. kan använda sina lagrade resurser till att skjuta nya skott många år efter att bekämpning har påbörjats. kan reagera på bekämpningsförsök genom att skjuta rotskott upp till sju meter från huvudplantan. har högre tolerans mot kemiska bekämpningsmedel jämfört med många andra arter. Växten är alltså svår att bekämpa och det kan ta flera år att få bort den. Man ska absolut inte försöka själv utan expertis måste anlitas som tar hand om växten. Hela plantan måste behandlas för att undvika att obehandlade rötter och stamdelar ska skjuta nya skott, vilket kan resultera i ökad spridning. En kombination av flera bekämpningsmetoder kan tillsammans möjligen ge effekt. Ett exempel är kombinationen att knäcka och täcka. Det innebär att man knäcker av växtens ovanjordsdelar vid rotkronan precis under markytan och sedan täcker med markduk minst en meter utanför beståndet. Markduken täcks sedan med ett 30 cm lager jord eller grus. Växtdelarna från Parkslide måste tas om hand på ett säkert sätt. De ska stoppas i en plastsäck som försluts ordentligt och sedan köras till återvinningsstationen på Heden där kommunen har en särskild container för ändamålet. Växtdelarna måste sedan brännas upp. Det kan räcka med en rotdel på 0,7 millimeter från växten för att den ska kunna föröka sig. Parkslides rot kan bli fem meter lång och kan tränga in i byggnader genom sprickor. Rötterna kan även spränga genom asfalt. Föreningen har gett Riksbyggen i uppdrag att på lämpligt sätt hantera den uppkomna situationen. Uppgifterna om Parkslide har hämtats från Naturvårdsverkets hemsida.

https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Frammande-arter/Invasiva-frammande-arter/Arter-som-inte-ar-EU-reglerade/Parkslide/

Det har kommit frågor om vattenlarmet som monterats under diskbänken i lägenheterna.

Larmet drivs av ett 9V batteri och det behöver bytas efter något eller kanske några år.

Om batteriet är svagt hörs ett pulserande pip var 30:e sekund.

Piper det hela tiden är det ett läckage på någon vattenledning under bänken.

Då ringer du närmaste rörfirma eller anmäler på: felanmalan@brfhagaborg.se

Kom ihåg att det är du som bostadsrättshavare som ansvarar för ledningarna under diskbänken.

Styrelsen välkomnar nya grannar och medlemmar i föreningen:

Bo Ljung o Eva-Lotta Sturtelind, TG 39

Simon Notes, TG 1

Helene Baumkircher, TG 39

Per Iverlund, TG 23

Anton Raninen. TG 29

Iris Kanåker o Christer Gustavsson, TG 9

Emily Persson o Per Brynolf, TG 29

Tisdag den 8 juni är det dags för städning av garagen.

Städningen kommer utföras mellan 08.00-16.00 och vi ber er därför parkera bilarna på grusparkeringarna eller i området. Parkeringsbolaget är informerat så ingen får p-bot under städningen.

Styrelsen välkomnar nya grannar och medlemmar i föreningen:

Kennet och Inger Karlsson, TG 19

Bonnie Kjellbom, TG 7

Nazdar Haddim, TG35

Johan Rudfström, TG 15

Vi kommer att ha en container för trädgårdsavfall uppställd vid Tolvmansgatan 1.

Containern finns på plats fredag 7 maj – söndag 9 maj

Observera att ni bara kan slänga trädgårdsavfall utan förpackning/säckar/påsar. Avfallet töms direkt i containern.

För att frigöra utrymme i cykelförråden är det åter dags för en cykelrensning.

I er brevlåda kommer det en lapp med två stycken märkband per hushåll som ni ska märka era cyklar med. Rensningen kommer att ske den 6 maj 2021 och vi ber er därför att märka upp era cyklar senast den 4 maj 2021. Fäst markbandet synligt på styret. Finns det fler än två cyklar i ert hushåll, så kan fler märkband hämtas hos vicevärden. Endast det bifogade röda märkband ni får i brevlådan gäller. OBS! Det är bara boende i Brf Hagaborg som får förvara cyklar i cykelförråden!

De cyklar som saknar märkning den 6 maj kommer att förvaras hos föreningen i tre månader. Kontakta oss innan den 6 augusti 2021 om du saknar din cykel (054 18 49 71).

Den traditionella rensningen i cykelförråden närmar sig. Vi kommer att dela ut märklappar som ni ska sätta på de cyklar ni vill ha kvar. Känner ni på er att ni har något i cykelförråden som inte är en cykel kan ni redan nu ta hand om den/det. Annars kommer det att rensas ut. Närmare datum för cykelrensningen meddelas senare.

Samma sak gäller barnvagnsrummen på bottenvåningen. De är bara till för barnvagnar och rollatorer. Allt annat kommer att köras bort. Har ni ställt dit något annat, golfvagnar, bräder eller vad det kan vara, ta reda på det och förvara det på något annat ställe.