Välkommen till extra föreningsstämma.

Tid: 1 februari 2024 klockan 18.00
Plats: Hagaborgs Trygghetsboende

Stämman genomförs enligt föreningens stadgar, dagordning bifogas. Beslut kommer att fastställas om Normalstadgar 2023 för HSB Bostadsrättsförening, HSB Brf Hagaborg, organisationsnummer 716411-3008. Stadgarna delades ut inför årsstämman 2023. Du kan läsa stadgarna på hemsidan, se https://brfhagaborg.se/bra-att-veta/stadgar. Du som är nyinflyttad och vill ha ett eget fysiskt exemplar kan hämta det på  vicevärdskontoret. 

Vi bjuder på fika.

Anmälan

Anmälan via länk: Klicka här för att anmäla dig till föreningsstämman.
(OBS! Om du har problem med att öppna länken kan du skicka in din anmälan till styrelsen@brfhagaborg.se)

Dagordning

§1 Föreningsstämmans öppnande 

§2 Val av stämmoordförande 

§3 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

§4 Godkännande av röstlängd 

§5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman 

§6 Godkännande av dagordning 

§7 Val av två justerare 

§8 Val av minst två rösträknare 

§9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning 

§10 Beslut om att styrelsen ska bestå av högst 7 ledamöter fram till ordinarie årsstämma

§11 Beslut om att anta normalstadgar 2023 för HSB bostadsrättsförening

§12 Extra föreningsstämman avslutas.

Comments are closed.

Post Navigation