Med anledning av det som sades på Folk & Försvars rikskonferens i Sälen tidigare i år, om det säkerhetspolitiska läget och vår beredskap, vill vi ge er kort information och tips på bra länkar där ni kan läsa mer om detta.
Vi vill poängtera att risken för ett militärt angrepp mot Sverige bedöms som låg. Källa: Försvarsmakten.

Egen krisberedskap, även kallat hemberedskap
I händelse av en kris, som t ex ett längre strömavbrott eller liknande kan det vara bra om vi har tänkt igenom vår egen beredskap. Du rekommenderas därför att se över hur du kan säkerställa tillgång till vatten, mat, kommunikation och värme i bostaden under några dagar.

Mer information i broschyren Om krisen eller kriget kommer.

Föreningens skyddsrum
Brf Hagaborg har tre stycken skyddsrum som idag används som garage. Det finns totalt 840 platser. Vi använder skyddsrummen på ett sådant sätt att de kan ställas iordning inom 48 timmar vid höjd beredskap.
Mer information om skyddsrum hittar du på MSBs hemsida, www.msb.se

MSB broschyr Om krisen eller kriget kommer
Broschyren Om krisen eller kriget kommer skickades ut till samtliga hushåll för några år sedan. Du kan beställa och/eller läsa den på: https:// www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/broschyren-om-krisen-eller-kriget- kommer/

Föreningen har beställt hem ett antal ex av broschyren som går bra att hämta på vicevärdskontoret. Du kan också skriva till styrelsen@brfhagaborg.se så lägger vi ett ex av broschyren i ditt postfack.

Styrelsen

Länkar och mer information: (Var källkritisk!)
MSB.se
Broschyren: Om krisen eller kriget kommer
krisinformation.se
brfhagaborg.se, Se externa länkar: Skyddsrum/Beredskap

Du kan visa/ladda ner det här informationsbladet här: Info-skyddsrum-jan-24-med-QR-koder

Comments are closed.

Post Navigation