Trots snön som föll, blåst och kallt, så är våren på väg, forsythian blommar och magnolian står i knopp.

Vårstädning

Riksbyggen har vårstädning av utemiljön under april månad.

Container för trädgårdsavfall

För städning av uteplatser, balkonger och terrasser kommer en container att vara uppsatt på området fredag 3 maj t o m söndag 5 maj.

Utemöbler

Våra soffor och bord kommer att målas om inför säsongen.

Odlingslådor

Vi kommer att ha 40 odlingslådor med glada odlare, en ökning med 11 lådor från förra året. Ett trevligt inslag i vårt område.

Lekpark

Den lilla ”lekparken” som finns mellan hus 23/25/31 tas bort. De lekredskap som finns där idag är gamla och används nästan aldrig. Någon ny lekpark är inte planerad. Kommunen har en lekpark bakom ungdomsgården, gula huset.

Stenar

De allra flesta stenarna som finns på gräsmattorna kommer att tas bort. Men ingen parkering på gräsmattorna och tänk på hastigheten 10 km/h inne på området.

Årsmöte

Boka in årsmötet som hålls på Gustaf Fröding 2024-05-28.

Årsredovisningen är klar och kommer inom kort att finnas uppladdad på hemsidan här. Kallelse med tillhörande dagordning till årsmötet kommer senare.

Styrelsen

Comments are closed.

Post Navigation