Protokoll från den fortsatta årsstämman

Protokoll från den fortsatta årsstämman finns tillgängligt för granskning på vicevärdskontoret som håller öppet onsdag 9 februari kl 13-15 & 17-19, samt torsdag 10 februari kl 17-19.

Välkomna!

Motioner

BRF Hagaborg blir ju inte bättre än vad vi medlemmar tillsammans gör den, så vi i styrelsen ser fram emot förslag om hur vi kan göra det ännu mer trivsamt här på Tolvmansgatan. Detta kan ni göra genom att skicka förslag på åtgärder till styrelsen direkt, eller skriva en motion som tas upp på årsstämman.

Hur skriver du en motion?
1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver ärendet
2. Skriv vad ärendet handlar om och förslag på genomförande
3. Skriv under dokumentet med ditt namn, adress och datum
4. Skicka eller lämna personligen din motion till styrelsen – i brevlådan vid vicevärdskontoret eller till styrelsen@brfhagaborg.se

På hemsidan finns ytterligare information samt en färdig mall att använda. Vi behöver era motioner senast 28 februari för att hinna behanda de innan årsstämman.

Hälsningar
Styrelsen

Comments are closed.

Post Navigation