Vi har gjort en områdesbesiktning över växtligheten i området. Det får inte finnas några växter som ligger in på fasaden utan det ska vara en luftspalt för att motverka fukt och mögel. Likväl gäller att växter inte går upp och skymmer grannars fönster eller balkonger. De som vet med sig om att växtligheten tagit överhand kan med fördel klippa ner och lämna trädgårdsavfallet i containern som kommer att vara på plats fredag 30/9 till söndag 2/10.

Comments are closed.

Post Navigation