Rörinspektion kommer under augusti månad att spola avloppsrören.
Se till att det är bortplockat under diskbänken när de kommer.
Om du inte är hemma när de kommer, du som ännu inte lämnat tillstånd att de får gå in med huvudnyckel, vi är tacksamma om du gör det snarast.

Här kommer tidplanen.

 • TG1  17/8
 • TG3  18/8
 • TG7  14/8
 • TG9  14/8
 • TG11 15/8
 • TG13 15/8
 • TG15 16/8
 • TG17 17/8
 • TG19 21/8
 • TG23 24/8
 • TG25 22/8
 • TG29 29/8
 • TG31 23/8
 • TG33 25/8
 • TG35 28/8
 • TG37 30/8
 • TG39 31/8

Comments are closed.

Post Navigation