I höst kommer föreningens 17 hus att genomgå fasadtätning. Tätningslisterna mellan husblocken har släppt på vissa delar och nya tätningar ska göras. Fasadtätningen ligger med i underhållsplanen.

Eskilstuna Byggfog är ansvarig entreprenör.
Arbetet beräknas ta ca 17-18 veckor med start v.33, måndagen den 12 augusti. Arbetet kommer att utföras av två (ibland tre) personer. 
De kommer att arbeta måndag-torsdag 07:00-19:00. Det kommer att bli en del störningsjobb pga slipning. Arbete som kan uppfattas som störande utförs inte mellan 07:00-07:30 och 18:30-19:00.

Åtgärder som behöver vidtas av dig som lägenhetsinnehavare inför starten av fasadtätningen
All växtlighet som finns intill fasaderna måste tas bort. Det ska vara fritt 1 m ut från huskroppen.
Den växtlighet som inte har tagits bort av respektive lägenhetsinnehavare i markplan – senast den 15 juli – kommer föreningen att anlita en entreprenör för att ta bort. En kostnad för detta kan komma att debiteras er.
Altanerna kan dock fortsatt ha växtlighet längs med långsidan av altanen.
Häckar och annan växtlighet får inte överstiga 2 m. Det åligger respektive ägare att följa denna regel. 

I fortsättningen kommer det inte att vara tillåtet att plantera växter intill husväggen. Det kommer att läggas plattor eller sås gräsmatta intill huskroppen när arbetet med fasadtätningen är klart.

Detta är ett stort, omfattande och kostsamt arbete som föreningen genomför för att våra hus ska bli täta och därmed eliminera risken för fuktskador. När fasadtätningen är slutförd hoppas vi kunna genomföra fasadtvätt.

Vi hoppas att ni har förståelse och överseende med eventuellt störningsarbete som uppkommer i samband med fasadtätningen.  

Styrelsen

Comments are closed.

Post Navigation