Tyvärr behöver vi åter igen påminna om de anvisningar som finns för sophantering och återvinning. När vi inte sorterar rätt faktureras föreningen extra av Stena Återvinning, en onödig och kostsam utgift för Brf. Hagaborg.

Vänligen respektera regler vid återvinningen. Endast kartong/tidningar/plast/glas och metallförpackningar

Behållare för återvinning är placerade vid garagebyggnadens östra gavel.

Batterier, lysrör och glödlampor samlas i behållare som finns i tvättstugan.

Allt annat skräp (ex möbler, porslin, elektronik, byggmaterial, textil) ansvarar var och en själv för att köra bort till återvinningscentralen!

På bottenvåningen i varje trapphus finns två luckor avsedda för sopor.
I den gröna luckan slänger vi bruna papperspåsar med matavfall 
I den röda luckan slängs brännbart avfall som inte kan källsorteras.

Var noga med att stänga luckorna ordentligt för att undvika dålig lukt i trapphuset.
Papperspåsar för matavfall finns att hämta i respektive hus förråd vid entrén.

Läs mer om sopor och källsortering här 

Comments are closed.

Post Navigation