Den stora cykelrensningen i våra cykelförråd är nu genomförd. Ett 40-tal cyklar som saknade det gröna märkbandet som alla fått har körts vidare till ett förråd där de förvaras i tre månader innan de skänks till Briljanten som tar hand om dom. Några hittar sedan nya ägare eller plockas ner och blir till reservdelar. Det rensades dessutom ut en gammal spark och några åldersstigna skidor med spindelväv. Skulle det mot förmodan vara någon som trots all information missat cykelrensningen och numera saknar sin cykel får ringa till HSB och föreningens förvaltare Lloyd Alfredsson 054 19 84 8

Comments are closed.

Post Navigation