På flera balkonger har det uppstått sprickor i betongen i framkanten på själva balkongplattorna. Det har inneburit att armeringsjärnen i betongen angripits av rost. Problemet kommer att åtgärdas med start måndagen den 17 juni. Det kommer då att dyka upp folk som med hjälp av en skylift knackar loss lösa betongbitar och lagar betongen. Arbetet sker från utsidan och balkongräckena behöver inte monteras ner.

Comments are closed.

Post Navigation