Vårt passersystem krånglar som bekant. Till exempel har uppgifter som namn och telefonnummer försvunnit från porttelefonen. Alla nya uppgifter som lagts in i systemet efter juli 2017 verkar ha gått upp i rök. Vår vicevärd Ingela har nu suttit och i sitt anletes svett försökt återskapa uppgifterna. Det har gått bra utom i några enstaka fall där telefonnummer saknas. Kan ni alla kolla era uppgifter i porttelefonen så att namnet finns med och provring så ni ser att det är rätt telefonnummer eller om det saknas. Om det är nått som är fel, mejla på: vicevard@brfhagaborg.se

Comments are closed.

Post Navigation