På förekommer anledning. Det är inte fritt fram att bygga om badrummen eller köket hur som helst. Om arbetet innebär att det görs ingrepp i den bärande konstruktionen eller görs ändringar i befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten så måste styrelsen godkänna det. Hit räknas att bila i golvet och dra om avloppsledningen, vattenledningar, göra ingrepp i ventilationsrören eller på annat sätt göra, som det heter, väsentliga förändringar av lägenheten. Allt detta står i föreningens stadgar som återfinns här på föreningens hemsida. Det är bättre att fråga en gång för mycket än betala en fet faktura i efterhand.

Comments are closed.

Post Navigation