Arbetet med att bygga om cykelförrådet vid 39:an startar till veckan, vecka 46 (11-15 november). Då börjar Utab/Kewab att göra markarbetet som består i att jämna ut kullen väster om cykelförrådet och sätta upp betongstöd mot den bit av kullen som blir kvar. Piskställningen kommer att tas bort. I januari startar själva byggarbetet med att förlänga cykelförrådet mot väster och det arbetet beräknas vara klart under februari månad om inte vädrets makter säger något annat. I delen ut mot vändplatsen blir det sedan ett motorcykelförråd. Fönstren som sitter på baksidan av förrådet tas bort. Motorcykeldelen blir en separat del med en vägg mot cykeldelen. Två nya dörrar sätts in som är av plåt och är brytsäkrare än dagens dörrar.

Comments are closed.

Post Navigation