Efter fönsterbytet är nu nästa stora projekt igång. För ett tag sedan frågade vi hur många som hade grå rattar under elementen i främst köket. Det visade sig att det var de flesta och därför togs beslutet att gå igenom samtliga lägenheter och byta alla gamla rattar till nya termostater plus att själva ventilen som termostaten sitter på byts ut. På flera ställen har ventilen läckt och orsakat vattenskador. Dessutom kommer alla element i lägenheten med tillhörande kopplingar att kollas plus att köken kommer att få ett vattenlarm som placeras under diskbänken. Det är en liten dosa med ett par ledningar och om det eventuellt skulle uppstå en läcka och droppa vatten på de här ledningarna så piper larmet och då ringer man efter en rörmokare. Inte nog med det. För ett par år sedan gicks bland annat alla badrum igenom för att se om det fanns några skador. Spruckna golv i badrummet, slappa tätningsringar till avloppet till exempel. De som hade skador fick en lapp om att skadan skulle fixas till. Nu görs en uppföljning av den synen för att se så att det inte återstår någon skada. Det här arbetet har startat i hus nr 37. Tisdag 28:e arbetar man vidare på 37:an och börjar på hus 39. Onsdag görs 39:an klar och man går över till 35:an och på torsdag den här veckan slutförs arbetet på 35:an. Kommande vecka är det 31:ans tur plus hus 7 och sedan följer fler men det återkommer vi till. Orsaken till hoppet från 31:an till 7:an är att man tar de låga husen först.

Comments are closed.

Post Navigation