Arbetet med att byta ut ventiler och grå rattar på elementen har startat med hus 39, 37 och 35. Under arbetets gång har det uppstått problem. När våra hus byggdes i slutet av 1970-talet var det högkonjunktur på byggprojekten. Det har visat sig på flera sätt och nu senast vad gäller våra element. De har nämligen olika dimensioner i anslutningen till själva värmerören. Tydligen tog man vad som fanns till hands just då. När nu de första elementen skulle åtgärdas hade de en dimension på anslutningen och det var så långt inga problem. Ju längre arbetet fortskred desto fler anslutningar med en helt annan udda dimension dök upp. Den dimension som verkar vara vanligast är ingen lagervara någonstans. Nu har rörfirman Assemblin lagt en beställning hos armaturfabriken i Vårgårda som nytillverkar grejerna vilket betyder att arbetet gör ett litet uppehåll och om allt går vägen kommer grejerna senast 17 februari. Det här kostar inte föreningen något extra. Offerten ligger fast.

Comments are closed.

Post Navigation